Termodinamik | Mayıs-2023 | Sayı: 369

Ayda bir yayımlanır • Mayıs 2023 • Yıl: 30 • Sayı: 369 • 50 TL.• ISSN:1302-8065 • www.termodinamik.info TERMODİNAMİK DERGİSİ www.termodinamik.info MAYIS 2023 SAYI 369 05 2023 TEKNİK Doğru Su Arıtma B r Soğutma Kules n n Cankurtaran Halatıdır SÖYLEŞİ SOSİAD Yönet m Kurulu Başkanı FRİTERM A.Ş. İş Gel şt rme Müdürü Hayat Can: BİLGİ Soğuk Havalarda Stadyum Tribünlerinde Konfor Şartları Nasıl Sağlanıyor? Aerodinamik Kısıtlama İç Ortamlardaki Bulaşıcı Partiküllerin Yayılımını Azaltabilir “Hayatta olduğun sürece gerçeği arama mücadelesini bırakma”

C M Y CM MY CY CMY K

Rüzgarsız serinlik her yerde DVM S2 Digital Variable Multi Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi Geniş Çalışma Aralıklı Kompresör 10-180 Hz arasındaki geniş frekans aralığı ile WindFree™, ihtiyaçlarınıza göre rüzgarsız serinlik veya güçlü soğutma sağlar.* Daha Büyük Kondenser İşletme maliyetlerinizden tasarruf edin. %36 daha büyük ısıtma alanı ile soğutma işlemleriniz artık hiç olmadığı kadar verimli.** ** Samsung’un ölçümlerine göre, DVM S2'nin 33.6kw modelleri ve geleneksel bir dış üniteyi karşılaştırması ile. * DS2GR7046 kompresörlü modellere göre. *** 22 °C ayarlanan sıcaklıkta ve otomatik modda 4 saat, 33 °C oda sıcaklığında ve 35 °C dış ortam sıcaklığında yapılan soğutma işleminin şirket içi test verilerine dayanmaktadır. Yapay Zeka ile Hızlı Soğutma Hiç olmadığı kadar hızlı ve konforlu bir şekilde serinlemeye ne dersiniz? Yapay zeka, kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek hedef sıcaklığa %20 daha hızlı ulaşır.***

Editörden ve iş aramadıklarını belirtiyor. Bu kadınların çalışan veya iş arayan kadınlara kıyasla medeni hal ve çocuk sahipliğine bakıldığında, yüzde 71’inin evli ve yüzde 63’ünün ise çocuk sahibi olduğu görülüyor. Çalışmayan kadınların son işlerinden ayrılmasının sebepleri incelendiğindeyse, ev içi sorumluluklar payının diğer sebeplere kıyasla yüksek olduğu anlaşılıyor. İş yaşamına katılma önündeki en büyük engel yüzde 30 ile ‘çocuk bakımı’ olarak öne çıkıyor. Zaman zaman veya tümüyle evden çalışan kadınların yüzde 41'i ise ‘ev içi sorumluluklarından dolayı tümüyle işine odaklanamadığını’ ifade ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılan kadın yöneticiler, kadın oldukları için karşılaştıkları en zor durumun, iş ve aile arasında kalma olduğunu ifade ediyor. Ayrıca tüm katılımcıların yüzde 52’si, işyerinde erkeklerin yükselme konusunda daha avantajlı olduğunu söylüyor. Katılımcıların sadece yüzde 9’u, kendi girişimini kurmuş olmasına rağmen, her on katılımcıdan 6’sı, ileride kendi girişimini kurmak istediğini ifade ediyor. Kurulmak istenen girişimlerde ise moda/tekstil ve eğitimin ön planda olduğu görülüyor. Katılımcıların çoğunluğu, üniversitede aldığı eğitimi, bilgisayar ve teknoloji yeteneklerini geliştirme konusunda yeterli görmüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 50’si, bu alandaki eğitim açığını inisiyatifleri ile kapatmaya çalışıyor. Çalıştığı yerin teşvik etmesiyle beceri edinenler ise örneklemin yalnızca yüzde 13’ünü oluşturuyor. Katılımcıların yeni beceriler edinme isteği yüksek olsa da, yüzde 39’luk kesim, edinilen becerilerin iş hayatına katkı sağlamadığını düşünüyor. Bu durum, üniversite eğitimi dışında elde edilen dijital becerilerin niteliğinin düşük olması veya beceri-iş uyumunun sağlanamamasını akla getiriyor. enç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) İstihdam Çalışma Grubu ve İstanbul Ekonomi Araştırma iş birliğinde hazırlanan Genç Kadın İstihdamı ve Yeni Ekonomi Raporu yayımlandı. Raporun kamuoyuna sunumu ile birlikte GYİAD Genç Kadın İstihdamı ve Yeni Ekonomi Zirvesi de gerçekleştirildi. Raporun çıktısının çok önemli olduğunu söyleyen GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İrem Pehlivanoğlu Gürkaş, “Biz dernek olarak toplumsal kalkınmanın kadın erkek eşitliğinden geçtiğine inanıyoruz. Yapılan araştırmalarda ne yazık ki önümüzdeki dönemde kadın istihdamının düşüşte olacağını görüyoruz” dedi. Raporun yönetici özeti’nde şu ifadeler yer alıyor: “Kadın istihdamı, bireysel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi, ülkenin ekonomik çıkarlarına ve toplumsal refahına katkısı ile ülkelerin politikalarında yer verdiği önemli konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. 2005’ten bu yana Türkiye’de kadın istihdam verileri giderek daha fazla kadının aktif olarak iş hayatında rol almaya başladığını gösterse de kadınların iş gücüne katılım ve istihdam oranları erkeklere kıyasla çok daha düşük seviyelerde. Son yıllarda teknolojik gelişmelerin çalışma hayatındaki yansıması, iş ortamında dijitalleşmenin ve otomasyonun arttığı bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Bu süreç, var olan mesleklerin dijital dönüşüme uygun olarak değişmesini, çalışanların bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili beceriler edinmesini ve Türkiye’de halihazırda problemli olan kadın istihdamı sorununun dijital dönüşümle beraber yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Genç Kadın ve Yeni Ekonomi Araştırması, kadın istihdamını, Türkiye’deki üniversite mezunu genç kadınların istihdama katılırken karşılaştıkları zorluklar, endüstri 4.0 ile artan dijitalleşme sonucunda gereken mesleki becerilere ne ölçüde sahip oldukları ve yeni dijital beceri edinmeye yönelik yaklaşımları üzerinden dijital dönüşüm ile beraber ele almayı amaçlıyor.” Peki, araştırma bulguları ne diyor? Araştırma kapsamında görüşülen kadınların yüzde 25’i çalışmadığını G Kadın istihdamı düşüşe mi geçiyor? Gökçen Parlar Ünal [email protected]

Haberler 6 İçindekiler / Mayıs 2023 AYLIK BİLİMSEL TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ www.termod nam k. nfo Sah b Asr n Bakır Gerçek asr nbak [email protected] n.com Sorumlu Yazı İşler Müdürü Dr. Oya Bakır oyabak [email protected] n.com Genel Yayın Yönetmen Gökçen Parlar Ünal [email protected] n.com D j tal Teknoloj ler Danışmanı Cenk Gerçek [email protected] n.com Reklam Grup Başkanı Asr n Bakır Gerçek asr nbak [email protected] n.com Reklam Müdürü Merve Koç [email protected] n.com Graf k Tasarım El f Cankan Abone ve Okur Sorumlusu D ler Sunay [email protected] n.com Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Yayımlayan Doğa Yayıncılık ve İlet ş m H zmetler San. ve T c. Ltd. Şt . Yönet m Yer Al Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 327 80 10 pbx Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayay n.com ISSN: 1302-8065 2023 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . Bedel : 50 TL. Yıllık Abone Bedel : 500 TL. Baskı ve C lt ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ham d ye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Tüm Türk ye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel sürel yayındır. 36 Prestijli Projelerde ISK Sektörü Bilgi 38 Soğuk Havalarda Stadyum Tribünlerinde Konfor Şartları Nasıl Sağlanıyor? Söyleşi 40 SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı FRİTERM A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hayati Can: “Hayatta olduğun sürece gerçeği arama mücadelesini bırakma”

Çeviri 50 Aerodinamik Kısıtlama İç Ortamlardaki Bulaşıcı Partiküllerin Yayılımını Azaltabilir 38 40 56 Teknik 56 Doğru Su Arıtma Bir Soğutma Kulesinin Cankurtaran Halatıdır REKLAM DİZİNİ ÖK AIRONN 21 ALDAĞ AK BAYMAK 13 BUDERUS 25 ÇUKUROVA 64 DAIKIN 49 ELAN EXPO 19 EMAS ÖKİ FORM MHI 29 FORM 35 FRİTERM 47 HANNOVER FAIRS AKİ HAUSLUFT 53 İSİB 15-17 KAZANCI 43 RESTERM 11 STANDART POMPA 55 TÜYAK 32 ÜNTES 1 SAMSUNG 2 VIESSMANN 60 Ürün Tanıtımı • Form Airflex Shadow Black’te Kalite ve Şıklığı Öne Çıkarıyor • İç Hava Kalitesini Artıran Teknoloji: Baymak Elegant Plus UV

Haberler 6 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 İklimlendirme Sektörünün Kalbi, teskon+SODEX'te Attı İ klimlendirme sektörüne dair son teknolojilerin ziyaretçilerle buluştuğu teskon+SODEX fuarı ve çeşitli disiplinlerde bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON), 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 1.500 metrekare alanda 75 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, sektör profesyonellerinden tam not aldı. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen ve Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan teskon+SODEX - Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana Fuarı, bu yıl 6. kez Ege’nin kalbi İzmir’de gerçekleşti. 26-29 Nisan 2023 tarihlerinde 75 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarı toplamda 7 bin kişi ziyaret ederken katılımcı firmalar son teknoloji ürünlerini tanıtmanın yanı sıra yeni iş birliklerine imza atma fırsatı da yakaladı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Türk Mühendisleri Derneği İzmir Şubesi öncülüğünde yürütülen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuarda tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendisler, akademisyenler, sanayiciler ve sektör profesyonelleri bir yandan yeni nesil teknolojileri inceleme fırsatı yakalarken diğer yandan da sektöre dair son gelişmeler hakkında bilgilenme fırsatı yakaladı. Fuara yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Klar, “Uzun bir aranın ardından iklimlendirme sektörünü Ege’de tekrar bir araya getirme fırsatı yakaladık. Fuarımız gerek yeniliklere sahne olması gerekse de kongre tarafında katılımcı ve ziyaretçilerin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması açısından oldukça verimli geçti” dedi. Yeni nesil teknolojiler ziyaretçilerle buluştu Pandeminin ardından ilk kez gerçekleşen ve Ege Bölgesi’nin en güçlü fuarları arasında yer alan teskon+SODEX’i bu yıl yaklaşık 7 bin kişi ziyaret etti. Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, tesisat gibi alanlardan sektör profesyonellerinin dikkatle takip ettiği fuar, yeni nesil teknolojileri aynı çatı altında topladı. İmalatçı, projeci, tasarımcı, uygulamacı gibi sektördeki bütün oyuncuların yoğun katılım gösterdiği fuarda yenilenebilir enerji sistemleri, brülörler, tesisat sistem ve elemanları, kazanlar, bataryalar, düşük karbon salınımı olan cihazlar, ısıtma sistemleri ve yalıtım ürünleri gibi Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa ve Vana sektörlerinin öne çıkan ürün grupları ve en yeni teknolojileri yerini aldı. İklimlendirme sektörünün gelişimine önemli bir katkı sunan ve bu yıl sürdürülebilirlik temasına odaklanılan fuarla ilgili Annika Klar, “Ege Bölgesi’nin en güçlü fuarlarından teskon+SODEX’i bu yıl da yoğun katılımla tamamladık. Katılımcı firmalarımız ziyaretçiler aracılığıyla birçok yeni iş birliğine imza attılar. Ege Bölgesi son yıllarda iklimlendirme konusunda öne çıkan bir bölge. Fuarda yer alan imalatçı, projeci, tasarımcı ve uygulamacı profesyonellerin yeni pazarlara açılmasına zemin hazırlıyoruz burada. Verimliliğin oldukça yüksek olduğu fuarımızda bu yıl özellikle sürdürülebilirlik temasına odaklandık. Dünyamızın son yıllarda önemli bir gündemi iklim krizi. Bu nedenle gezegenimizin geleceğini düşünen, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakabilmek için fayda sağlayacak teknolojiler önem taşıyor. Biz de bu teknolojileri öne çıkarmaya çalıştık. Katılımcılarımızın da ziyaretçilerimizin de yüksek memnuniyetle ayrıldığı bir fuar oldu, bu sebeple mutluyuz. Gelecek fuarımızı şimdiden iple çekiyoruz” dedi.

Haberler TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 7 Wilo, Sürdürülebilirlik Çözümleri ile Büyük İlgi Topladı Ü Kongreye yoğun ilgi İlk kez 1993 yılında düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Kongre ile eş zamanlı olarak bu yıl 6. kez düzenlenen teskon+SODEX Fuarı, 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde gerçekleşen kongreye paralel olarak teskon+SODEX Fuarı da ziyaretçilerini ağırladı. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen kongre ve fuar etkinlikleri çok sayıda kurum, kuruluş ve üniversite tarafından desteklendi. Kongre süresince 39 otustün teknolojisi ile dünyada 150, Türkiye’de ise 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren pompa sistemlerinin öncü markası Wilo, Türkiye’nin ilk mühendislik toplantısı olma özelliği taşıyan mekanik tesisat ve inşaat sektörünü buluşturan Four Essentials’da sponsor olarak yer aldı. Wilo ve sektörde önde gelen birçok markanın katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyon, “Mekanik Tesisat; Sürdürülebilirlik, Tasarruf ve Deprem Gerçeği” ana temasında gerçekleştirildi. Yatırımcı, rumda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı 125 bildiri sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışıldı. Kongre kapsamında “Yeşil Mutabakat” ve “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” başlıklarıyla iki de panel gerçekleşti. Kongreyi, 4 bini aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Kongreye paralel düzenlenen fuarı ise 7 bin kişi ziyaret etti. Kongre ve fuarın bu yıl da önceki yıllarda tasarımcı, yüklenici ve tedarikçilerin bir araya geldiği etkinlikte, firmalar sektörlerindeki son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. 2 Mayıs 2023 tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen etkinliğe katılan Wilo, sürdürülebilirlik çalışmalarını sundu ve mekanik tesisat sektöründe sürdürülebilirlik ve tasarruf konularına yaklaşım ilgili görüşlerini bildirdi. Four Essentials 2023’te Wilo Türkiye adına konuşma yapan Wilo Türkiye Satış Direktörü Fatih Öner, “Wilo olarak olduğu gibi yine büyük ilgi gördüğünü ifade eden Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İlkin Boz, “Kongremiz; bina fiziği, binalarda enerji performansı, yüksek performanslı binalar, jeotermal enerji, iç hava kalitesi gibi alanlarda disiplinler arası ortak çalışmaların sunulduğu önemli bir platform olma işlevine sahip. Bundan sonraki hedefimiz, her kongrede çıtayı biraz daha yükseltmek olacak. Kongreye ve fuara katılan ve düzenlenmesine katkıda bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara Makina Mühendisleri Odası adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. sektörümüz için önemli olan bu organizasyonda olmaktan çok mutluyuz. İleri teknolojiye sahip, sürdürülebilir ve enerji verimliliğine sahip sistemlerimizle, aynı sektörde yer aldığımız firmalarla bir araya gelerek alanımızdaki gelişmeleri ve sektörün ihtiyaçlarını konuşma fırsatı bulduk. Sunumumuzu dinleyen ve standımıza gelen değerli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yatırımcılarımıza sunduğumuz teknolojik ve inovatif çözümlerimize gösterdikleri büyük ilgi için çok teşekkür ederim” dedi. Masdaf, Mekanik Tesisat ve İnşaat Sektörlerinin Profesyonelleri ile Buluştu Y arım asra yaklaşan köklü geçmişiyle Türkiye pompa sektörüne öncülük eden Masdaf, mekanik tesisat ve inşaat sektörünün dört bileşeni olan; yatırımcı, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçileri bir araya getiren Four Essentials 2023’e katıldı. Deko Group tarafından 2 Mayıs’ta Çırağan Palace Kempinski’de düzenlenen ve ana teması “Mekanik Tesisat; Sürdürülebilirlik, Tasarruf ve Deprem Gerçeği” olan mühendislik toplantısının moderatörlüğünü ise M. Serdar Kuzuloğlu üstlendi. Etkinliğin sponsorları arasında yer alan Masdaf, standında ağırladığı sektör profesyonelleri ile yenilikçi ve sürdürülebilir akışkan teknolojilerinin iklim kriziyle mücadelede ki rolü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Four Essentials 2023’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Masdaf Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Geren, “Masdaf olarak, sektördeki öncü ve lider pozisyonumuz gereği sektörümüze değer katacağına inandığımız, odağında sürdürülebilirlik olan projeleri değerlendirip, çeşitli sponsorluklarla desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Four Essentials’da bunlardan bir tanesi. Etkinlik süresince mekanik tesisat ve inşaat sektörünün değerli profesyonellerini standımızda ağırlamaktan ve sürdürülebilir akışkan teknolojilerimiz hakkında bilgiler paylaşmaktan memnuniyet duyduk, tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

Haberler hedefleyen Xylem, yılda 55 milyonu aşkın kişinin evsel su kullanım ihtiyacına eş değer olan 3,5 milyar metreküpün üzerinde gelir getirmeyen suyu azaltmayı amaçlıyor. Yılda 197 milyondan fazla kişinin evsel su kullanım ihtiyacına eş değer olan 13 milyar metreküp suyu yeniden kullanım için arıtmayı da öngören şirket, 7 milyar metreküpten fazla kirli suyun yerel su kaynaklarına veya yerleşim yerlerine girmesini önlemeyi hedefliyor. Tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji ve yüzde 100 proses suyu geri dönüşümü kullanma hedefi olan Xylem, 2050 yılından önce değer zincirinde net sıfır karbon emisyonu elde etme taahhüdünde bulunuyor. En önemlisi de küresel ekonomik piramidin tabanında yaşayan en az 20 milyon insanın temiz su çözümlerine erişimini sağlamayı hedefliyor. Suya sahip çıkan teknolojileriyle doğayı ve geleceği koruyor 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Xylem Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü İbrahim Ünalherkes için su açısından daha güvenli, adil bir dünya oluşturma hedefinin özünde sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Dünyanın temiz su ihtiyacını sağlamada yaratıcı çözümler üreten lider bir küresel su teknolojisi şirketi olaider su teknolojisi şirketi Xylem, su sorunlarının insan sağlığı, refahı ve sürdürülebilir kalkınma için artık bir engel olmadığı bir dünya yaratabilmek için kendisini suyu korumaya, optimize etmeye ve yönetmeye adıyor. Bu kapsamda 2025 yılına kadar 16,5 milyar metreküpten fazla su tasarrufu yapmayı hedefleyen şirket, sürdürülebilir bir dünya için temiz suya ve güvenli sanitasyona erişimin önemine inanıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Xylem Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü İbrahim Ünal, şirketin sürdürülebilirlik anlayışını ve yürüttükleri çalışmaları anlattı. Küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerinin giderek arttığı dünyada gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için ekolojik dengenin ve hayatın kaynağını oluşturan suyun korunması şart. Bu bilinçle suyu daha erişilebilir ve uygun fiyatlı, su sistemlerini ise daha esnek hale getiren teknolojiler ve çözümler hayata geçiren Xylem, çevre dostu kurumsal bir vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirme kararlığını her daim gösteriyor. Yeşil bir şirket olma felsefesinin ışığında çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Xylem Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü İbrahim Ünal, binlerce yıldır tüm canlılara yuva olan dünyanın korunmasında çevreyi koruyan politikaların bir seçenek olmaktan çıkarak zorunluluğa dönüştüğünün altını çizdi. 12 saha ile saha proses suyunun yüzde 100'ünü geri dönüştürüyor Suyun doğada olduğu gibi en ideal şekilde taşınması fikrinden yola çıkan Xylem, odak noktasında su bulunan çalışmalarıyla doğayı ve enerji kaynaklarını koruyan önemli çıktılar elde ediyor. Bu kapsamda 2020 yılında, susuzlaştırma ve dijital teknolojileri aracılığıyla 1,4 milyar metreküp kirli suyun yerel su kaynaklarına ve yerleşim yerlerine girmesinin önlenmesine katkıda bulunan Xylem, kurduğu arıtma çözümleri ile müşterilerinin 4,3 milyar metreküp suyu yeniden kullanmalarına olanak tanıdı. Buna ek olarak gelir getirmeyen suyu 0,5 milyar L Xylem, Su Gibi Bir Gelecek için Sürdürülebilirliği Esas Alıyor metreküp azaltmayı başaran şirketin 22 büyük tesisinden 10 tanesi şu anda yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor ve iki tanesi projelerinin devam ettiği 12 saha ile saha proses suyunun yüzde 100'ünü geri dönüştürüyor. Bu tesislerdeki genel su yoğunluğunu 2014 yılına göre yaklaşık yüzde 30 oranında düşürmeyi başaran Xylem, 2020 yılında su kullanımını bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında azalttı. Toplam GHG Net Emisyon yoğunluğunu 2019 yılına göre yüzde 7'den fazla azaltan Xylem, küresel filosunu elektrikli ve hibrit araçlara taşımaya odaklanan Sürdürülebilir Filo Stratejisini de uygulamaya başladı. Faaliyetlerini 2013 yılından bu yana CDP’ye (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) raporlayan şirket hem İklim Değişikliği hem de Su Kıtlığı alanlarında liderlik bandında bir puan olan A puanı alarak önemli bir başarıya daha imza attı. 2050 yılından önce değer zincirinde net sıfır karbon emisyonu elde etmeyi hedefliyor Dünyanın en zorlu su ve atık su problemlerine odaklanarak yerel çözümler sunabilmeyi hedefleyen Xylem, sürdürülebilir bir dünya için iddialı hedefler ortaya koyuyor. Buna göre 2025 yılına kadar 16,5 milyar metreküpten fazla su tasarrufu yapmayı 8 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023

Haberler litre su kaybı oluştuğunu ve tüm kaçak suların atmosferde meydana getirdiği karbondioksit salımını bertaraf etmek için Brezilya’nın toplam dörtte biri kadar yeni ormanlara ihtiyacımız olduğunu söyleyen İbrahim Ünal, “Artık erteleyecek zamanımız olmadığı aşikâr. Biz bu sorunun ancak çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm dünya ile hep birlikte bir ekosistem içinde çözebileceğimize inanıyoruz. Attığımız adımlarla da hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Örneğin geçen yıl, Newsweek ve Statista ortaklığı ile oluşturulan, Amerika Birleşik Devletleri’nin çevre ve sosyal sorumluluk alanında en sorumlu 499 şirketi listesi içesinde 17. sırada yer aldık. Bu noktada “Let’s solve water.” misyonumuz ışığında daha güvenli bir dünya ve daha sağlıklı bir çevre yaratmaya kendimizi adamaya devam edeceğiz” dedi. rak sürdürülebilirliği yaptığımız işin temel esası olarak kabul ediyoruz. Özellikle de suyun güvenliğinin yaşam ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için kritik öneme sahip olduğuna inanıyor, artan su sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için sorumluluklarımızı alıyoruz. Bize binlerce yıldır yuva olan gezegenimizi korumak, doğaya ve suya sahip çıkmayı kurumsal bir vatandaş olarak görev ediniyoruz. Bünyemizdeki yüksek verimli su teknolojileri, endüstriyel pompaları ve uygulama çözümleri ile yalnızca daha az enerji kullanmak ve yaşam döngüsü maliyetlerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliği de destekliyoruz. Su yönetimini dönüştürmek, güçlü su, enerji ve maliyet tasarrufu sağlamak için veri analizinin gücünden yararlanıyoruz. Temiz suya erişimi optimize etmek, suyun daha verimli bir şekilde kullanılması, korunması ve yeniden kullanılması için yeni yollar geliştiriyoruz. Farkındalığın bu yolculuktaki önemine inanıyor, eğitimler düzenleyip iş arkadaşlarımızın ve gönüllü paydaşlarımızın suyla ilgili sorunlara zaman ayırma tutkusundan yararlanarak sosyal değer yaratıyoruz. Kurumsal Sosyal Yatırım programımız olan Xylem Watermark, sürdürülebilirlik çabalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Xylem Watermark ile faaliyette bulunduğumuz toplulukları güçlendiriyoruz. 2021 yılında 113 bin saat gönüllü çalışmış dünyanın dört bir yanındaki Xylem çalışanları su sorunu yaşayan toplulukların karşılaştığı tehditleri gün yüzüne çıkarıyor.” Çevre konusunda en sorumlu 499 şirketi listesi içesinde 17. sırada yer aldı Dünya çapında kişi başına günde 77 sonucunda elde edilen gelir ile; CO2 emisyonlarının azaltılması, CO2'in jeolojik depolanması ve karbonsuzlaşma odaklı girişimcilik faaliyetlerini genişletmeye odaklanacak. •Viessmann Grubu'nun Climate Solutions iş alanı, Carrier'ın Avrupa'daki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olacak. • Yeni kıtalararası ortaklık, daha büyük hedefler için temel oluşturuyor ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyor. Isıtma ve iklimlendirme alanlarının dışındaki iş kollarıyla Viessmann Grubu, Viessmann ailesinin tam mülkiyetine tâbi bağımsız bir aile şirketi olarak kalmaya devam edecek. Grup, gelecek nesiller için birlikte yaşam alanları tasarlama amacına uygun olarak girişimcilik faaliyetlerini sürdürecektir. Viessmann Grup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Martin Viessmann: "Aile şirketimizin tarihindeki bir sonraki adımı ısıtma çözümlerinin ötesinde, sürdürülebilir enerji çözümlerinden oluşan bir ekosisteme doğru hareket ederek ve gelecek nesiller için sorumluluk alan güçlü ortaklar edinerek atıyoruz. Dünyanın en iyilerini bir araya getirerek amacımızı gerçekleştirmek için en iyi koşulları yaratıyoruz: Yaygın bir faaliyet alanına sahip Viessmann Grubu ve Climate Solutions iş alanı için Carrier ile küresel bir ortaklık." Viessmann Grup CEO'su Max Viessmann: "Küresel iklim değişikliği hızla ilerliyor ve 1,5 derecelik iklim hedefimiz giderek uzaklaşıyor. Çözüm odaklı bir aile şirketi olarak, iklim değişikliğinin olumsuz gidişatına karşı iklimlendirme sektörünün ötesinde de katkıda bulunma sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, CO2 emisyonlarının azaltılması, CO2'in jeolojik depolanması ve karbonsuzlaşmaya hizmet eden tüm yöntem, çözüm ve teknolojileri destekleyeceğiz. Bu süreçte attığımız her adımı, gelecek nesiller için birlikte yaşam alanları tasarlama amacımızla uyumlu hale getireceğiz. Buradan yola çıkarak gelecek nesillere her zamankinden daha güçlü, daha geniş ve daha çeşitli bir aile şirketi devredeceğiz." Viessmann için Geleceğe Doğru Büyük Bir Adım Atıldı iessmann Grubu en büyük iş alanı olan Climate Solutions departmanını, akıllı iklimlendirme ve enerji çözümleri alanında lider Carrier ile birleştiriyor. Bu adımla Viessmann Climate Solutions ve Carrier, birlikte iklimlendirme ve enerji çözümleri alanında yeni bir küresel şampiyon olma yolunda ilerliyor. Bu yeni ortaklık küresel iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminin altını çizerken, her iki şirketin de kendi amaçlarına paralel olarak sürdürülebilir bir enerji dönüşümü için daha fazla sorumluluk almasına olanak sağlayacak. Bu anlaşma ile: • Viessmann Grubu, Carrier'ın en büyük hissedarlarından biri oluyor. •Viessmann Grup CEO'su Max Viessmann, Carrier Yönetim Kurulu Üyesi oluyor. • Viessmann Grubu yeni yapılanma sayesinde gelecek nesiller için yaşam alanları tasarlama hedefini bir üst düzeye çıkarırken, iş modelini geliştirme fırsatı buluyor. • Viessmann Grubu, Carrier ile birleşmesi V TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 9

Haberler 10 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 klimlendirme sektörünün öncülerinden Alarko Carrier’ın Gebze’deki fabrikası, Carrier Global’in üst düzey yöneticilerini ağırladı. Carrier Teknoloji ve Mühendislikten Sorumlu (CTO) Başkan Yardımcısı Hakan Yılmaz, Carrier Transicold & Refrigeration Mühendislikten Sorumlu Başkan Yarımcısı Edith Di Francesco ve Carrier HVAC Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Giorgio Rusignuolo’dan oluşan ekibe hem fabrika hem de AR-GE ve üretimdeki yenilikler hakkında bilgi verildi. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Carrier Global ziyaretçileri, fabrikadaki üretim alanları ve laboratuvarların yanı sıra Alarko Carrier’ın Ar-Ge projeleri hakkında bilgilendirildi. Teknoloji ekosistemi yakından tanıtıldı Carrier heyetine bilgi veren Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Carrier yetkilileri, Türkiye’deki teknoloji endüstrisinin zorluklarını ve fırsatlarını incelemek üzere yerel teknoloji girişimleri, çeşitli teknokent yetkilileri, eğitim kurumları ve girişimciler ile bir araya gelerek ülkemizdeki klimlendirme sektörünün öncülerinden Carrier, Amerika Birleşik Devletleri’nin prestijli yayını U.S. News & World Report tarafından iki yıl üst üste en iyi iklimlendirme şirketi seçildi. Carrier markaları, derginin 2023 listesinde yine birinci ve ikinci sırada yerini aldı. Sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir, akıllı bina ve soğuk zincir çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı Carrier, Amerika Birleşik Devletleri’nin saygın dergilerinden U.S. News & World Report'un 360 İnceleme ekibi tarafından 2023'ün en iyi iklimlendirme şirketi seçildi. Tüketicilerin ürün tercihlerini belirleyen ana kriterleri de içeren titiz çalışmada, Carrier Global’e bağlı İ İ Carrier Global’den Alarko Carrier’a Üst Düzey Ziyaret Carrier İkinci Kez Yılın En İyi İklimlendirme Şirketi Seçildi teknoloji ekosistemini yakından tanımak amacıyla bizleri ziyaret etti. 1998 yılından bu yana ortağı olduğumuz Carrier’ın gerek yürüttüğümüz vizyoner Ar-Ge projeleri gerekse iklimlendirme sektörümüzü mühendislik bakımından potansiyel olarak görmeleri memnuniyet verici” dedi. Ziyaretlerinin ikinci gününde Carrier ekibi, Alarko Holding’in üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek üretim ve AR-GE Bryant markası ise ikinci sırada yerini aldı. Carrier Verimlilik ve Kalitesiyle Fark Yarattı Carrier’ın teknolojik olarak en gelişmiş, yenilikçi, güvenilir, yüksek kaliteli, enerji açısından en verimli ve sessiz ürünleri ile öne çıktığını açıklayan araştırma ekibi, Şirketin sunduğu ürün çeşitliliğinin de rakiplerine göre çok daha zengin olduğunu vurguladı. U.S. News & World Report tarafından ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin garanti özellikleri ve müşteri memnuniyeti hizmetlerini esas alarak yaptığı değerlendirmede, iklimlendirme süreçleri hakkında bilgi edindi. Ardından, potansiyel bir Ar-Ge yatırımı için İstanbul’un yetenek, üniversite, endüstriyel park ekosistemini değerlendirmek üzere İTÜ ARI Teknokent’i ziyaret etti. Enerji yönetimi alanında muhtemel iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette, ÇEKİRDEK ve MAGNET birimleri gezilerek buradaki start up çalışmaları hakkında detaylı bilgi alındı. şirketlerinin çeşitli özellikleri karşılaştırmalı olarak ele alındı. Araştırmada, tüketici derecelendirmeleri ve incelemelerini de içeren bir metodoloji uyguladı.

Haberler 12 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 İSİB, Rusya’ya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu Düzenledi İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 6-7 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu düzenledi. Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna İSİB Yönetim Kurulunu temsilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliğini (KBSB) temsilen KBSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Akkaya ve İSİB yetkilileri katıldı. Türkiye’den 16 firmanın katıldığı Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında Rusya Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme, Isı Temini ve Bina Termal Fiziği Mühendisleri Derneği (ABOK) ile ortak bir çalışma yürütüldü. Rusya tarafından toplam 47 katılımcının yer aldığı etkinlikte toplam 40 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Rusya Eğitim ve Sektörel Ticaret Heyeti programı; 6 Nisan Perşembe günü ABOK başkanı Profesör Iurii Tabubshchikov ve İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü'nün konuşmaları ile başladı. 6 Nisan Perşembe günü Isıtma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirilirken 7 Nisan Cuma günü ise Havalandırma konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi. İkili iş görüşmeleri ise 6-7 Nisan tarihleri boyunca sunumlarla eş zamanlı olarak yapıldı. 6 Nisan Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşaviri Ömer Kerman, etkinliği ziyaret ederek katılımcı firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı gün akşamı Türk firmalar ve ABOK temsilcileri, İSİB tarafından verilen akşam yemeğine katıldı. İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Ünlü organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Rusya yaklaşık 14 milyar dolarlık iklimlendirme sektörü ithalatı ile Dünya’nın 12. büyük sektör ithalatçısı konumunda. Türk İklimlendirme Sektörü olarak bu ülkede sektörümüzün alt ürün gruplarında ilk 10 ihracatçıdan biriyiz. Bu ülkedeki etkinliğimizi artırmak adına ABOK ile sıkı bir işbirliği yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Eğitim ve Sektörel Ticari Heyet organizasyonumuzla Rusya’daki muhataplarımızı hem sektörümüzün gelişimi ve Ar-Ge gücü konularında bilgilendirirken hem de ticaretimizi artırmayı amaçladık. Katılım gösteren 16 firmamızdan da organizasyon konusunda olumlu dönüşler aldık. İSİB olarak stratejik olarak hedef ülkelerde planladığımız pazarlama, iletişim ve eğitim faaliyetlerini ihracatçılarımız için kullanmaya devam edeceğiz.”

Haberler 14 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 Baymak 2023 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 135 Büyüdü 5 0 yılı aşkın süredir piyasaya sunduğu yenilikçi ve çevreci ürünlerle iklimlendirme sektörünün öncüsü olan Baymak, 2023 yılında da sürdürülebilir büyümesine devam etti. 2023 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla tüm ürün gruplarında adet bazında büyüyen Baymak, söz konusu dönemde cirosunu yüzde 135 artırarak 1 milyar TL’ye taşıdı. Baymak’ın ihracat cirosu da aynı dönemde yüzde 30 artış gösterdi. “İklimlendirme sektöründe hidrojeni daha sık konuşacağız” Küresel risklerin neden olduğu mevcut konjonktürde başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarına vurgu yapan Çolak, “Dünya iklimlendirme pazarı geçtiğimiz dört yıllık periyotta yüzde 13,23 büyüyerek 570 milyar dolara ulaşırken, Türkiye iklimlendirme sektörü aynı dönemde yüzde 43’lük büyüme gösterdi. Baymak da cirosunu son 4 yılda yaklaşık 4’e katladı. İlk 3 ayda, kombi kategorisinde adet bazında yüzde 127 büyüme elde ettik” şeklinde konuştu. “Ancak unutmamamız gereken bir nokta var ki iklimlendirme sektörünün gösterdiği gelişime paralel olarak karbon salımında ve enerji tüketimindeki payı da artıyor” diyen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan çeşitli yükümlülüklerin yanı sıra Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Anlaşması gibi çok sayıda uluslararası düzenlemeyle sürdürülebilirlik konusu artık ülkelerin ve şirketlerin daha fazla gündeminde. Avrupa’da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa’da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. Isı pompası, fotovoltaik güneş kolektörleri ve bunlara bağlı hibrit sistemler de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak” şeklinde konuştu. “Isı pompasında liderliğe koşuyoruz” Baymak’ın da iştiraki olduğu BDR Thermea Group’un bu doğrultuda “Enerji ile Büyü” stratejisi çerçevesinde globalde karbon nötr akıllı çözümlere 500 milyon Euro’luk yatırım yaptığını ifade eden Çolak, Grubun 2019-2030 döneminde kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt ettiğini anımsattı. Enerji dönüşümünün liderlerinden biri olarak gösterilen BDR Thermea’nın 250 milyon Euro'yu aşan bir yatırımla ısı pompasında lider olmaya koştuğuna dikkat çeken Çolak, “Grubumuzun tüm markaları sürdürülebilir gelecek için hazırlanıyor. Bir yandan ısı pompalarına, hibrit ve hidrojen çözümlerine yatırım yaparken, entegre iklimlendirme çözümleri ile enerji dönüşümüne yön veriyoruz. BDR Thermea, geleceğin temiz yakıtı hidrojen ile yüzde 100 uyumlu kombiler için de Avrupa’da birkaç şehirde pilot uygulamalara başladı. Enerji dönüşümünün kaçınılmaz olduğu ülkemizde de iklimlendirme sektöründe hidrojeni daha sık konuşmaya başlayacağız” dedi. “Enerji dönüşümüne katkı sunan cihazların üretimi önceliğimiz” Baymak’ın da Türkiye’de enerji tasarrufunu ön plana çıkaran, enerji dönüşümüne katkı sunan ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan cihazların üretimine öncelik verdiğini belirten Çolak, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Ulusal Enerji Planı kapsamında, 2053 net sıfır emisyon hedefi esas alınarak 2035 yılına kadar enerji sektöründeki hedeflerin belirlendiği çalışmada, emisyon azaltımını sağlamak amacıyla yer verilen doğal gaza hidrojen ve sentetik metan karıştırılması, hidrojen enerjisinin ilk aşamada yerinde tüketimi ve sanayinin ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanımı öngörüldü. Biz de 2021 yılında, Bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de ilk kez hidrojen karışım ile uyumlu olarak çalışabilen Baymak Lunatec kombileri geliştirdik. Türkiye, BDR Thermea Group’un Ar-Ge teknolojisiyle üretilen Baymak Lunatec kombilerin üretim üssü oldu.” 2022 yılını 5 milyon Euro yatırımla tamamladıklarını hatırlatan Çolak “2023’te Ar-Ge, ürün ve hat yatırımlarımızla 15 milyon Euro’luk bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. LEED Altın Sertifika almaya hak kazandı Öte yandan Baymak’ın gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsediğinin altını çizen Çolak, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Geçen yıl WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından verilen "Yeşil Ofis Diploması"nı alarak sürdürülebilir gelecek hedeflerimiz yolunda önemli bir başarıya daha imza attık. Bağlı bulunduğumuz BDR Thermea Group bünyesinde bu diplomayı alan ilk grup şirketi olduk. Şimdi de Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından verilen Leed Altın Sertifika almaya hak kazanmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.”

RECOVER REUSE RECYCLE ATIK SULARINIZI BİZİMLE GERİ KAZANIN Trane, İtalyan Soğutma Grubu Üreticisi MTA'yı Satın Aldı T rane, şirketin proses soğutma gruplarını ve genişleyen kiralama ve hizmet işini, önemli ticari HVAC pazarlarında güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 1982 yılında Padua’da kurulan ve İtalyan pazarının güçlü oyuncuları arasında yer alan MTA’yı satın aldı. MTA, 2019 yılında Avrupalı yatırımcılar Checkers Capital tarafından satın alınmıştı. Tribano ve Conselve'deki yaklaşık 500 çalışanı ve üretim tesisleri ile MTA, yılda 13.500 sistem üretim kapasitesine sahip. MTA’nın yıllık cirosu yaklaşık 90 milyon Euro'dur ve bunun %80'i ihracattır, ihracatının %75'i Euro Bölgesi'ndedir. Ana ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'dir. Resmi temsilcilik ağı ile MTA, dünya çapında 80'den fazla ülkede varlık göstermektedir. Grubun Avustralya, Fransa, Almanya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iştirakleri bulunmaktadır. Trane ticari HVAC EMEA Başkanı Jose La Loggia, MTA'nın şirketin önemli pazarlardaki ilaç, yiyecek ve içecek ve otomotiv endüstrilerine verimli sürdürülebilir çözümler getirme yeteneğini güçlendireceğini söyledi. Jose La Loggia; "Yeni meslektaşlarımızı ağırlamaktan ve müşterilerimize hizmet verebileceğimiz yeni yollar üzerinde işbirliği yapmaya başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. MTA'nın kalite ve inovasyon liderliği konusundaki itibarı, sürdürülebilir yüksek performanslı endüstriyel proses soğutma, iklimlendirme ve hava şartlandırma ürünleri ile müşterilerimizin faaliyetlerini daha fazla karbondan arındırmalarına yardımcı olma yeteneklerimizi daha da güçlendirecektir" dedi. Çoğu Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 500 yeni çalışan, Trane Technologies ekibine katılacak. MTA'nın İtalya, Tribano ve Conselve'deki üretim tesisleri ve uluslararası satış ofisleri, Trane Technologies'in varlığını daha da genişletecek. MTA CEO'su Marco Motton, Trane'in MTA için mükemmel bir seçim olduğunu söyledi. Motton, "Müşterilerimiz için yenilik yapmak, sürdürülebilir çözümler ve üstün hizmet sunmak gibi ortak bir amacı paylaşıyoruz. Birlikte geleceğimiz için heyecanlıyım” dedi. Trane Technologies'in CEO'su Dave Regnery, ticari HVAC işletmeleri için talebin özellikle güçlü olduğunu, küresel ticari HVAC siparişlerinin iki yılda yüzde 35'ten fazla arttığını söyledi.

Yarım Asırlık Başarı Hikayesi: Form & Dunham-Bush İş Birliği F orm Şirketler Grubu; her gün gelişen dünyaya ayak uyduran teknolojileri, Ar-Ge yatırımları ve uzun yıllara dayanan sektör tecrübesiyle uluslararası iş birliklerinin güvenilir yüzü olmaya devam ediyor. Birçok uluslararası firmanın uzun yıllardır temsilciliğini sürdüren Form Şirketler Grubu çatısı altında bulunan Form Endüstri Ürünleri, Dunham-Bush Türkiye temsilciğinde 50. yılını geride bırakıyor. 1894 yılında ABD'de kurulan DunhamBush, dünyanın en eski ticari iklimlendirme üreticilerinden biri olarak konumlanıyor. Uluslararası düzeyde kabul görmüş soğutma sistemlerine sahip olan Dunham-Bush, yüksek kalitede güvenilir ürün gamını dünyanın her noktasında bulunan dağıtım ağı ile müşterilerine ulaştırıyor. Türkiye’de güçlü uluslararası firmaların temsilciliklerini uzun yıllardır istikrarlı bir başarıyla yürüten Form, 1972 yılından bu yana Dunham-Bush firmasının da temsilcisi. Yarım asrı geride bırakan iş birliği kapsamında Form, Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde Dunham-Bush vidalı kompresör revizyonu ve tamir etme yetkisini elinde bulunduran tek firma olma özelliği taşıyor. Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, yarım asırlık DunhamBush temsilciliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Dunham-Bush ile yollarımız 1972 yılında ilk olarak yerli soğutma grupları imalatımız için, kendilerinden satın aldığımız pistonlu kompresörler sayesinde başladı. Sonraki yıllarda başarılı satışlarla devam eden iş birliğimiz kapsamında oldukça güzel gelişmelere imza attık. Dunham-Bush tarafından geliştirilen konfor kliması sektörünün ilk vidalı soğutma grubunun satışını Türkiye’de 1976 yılında Form olarak ilk biz gerçekleştirdik. O dönemden bugüne başarılı birçok projede yer almayı sürdürüyor, ürünlerimizin tercih edildiği alanlara değer katıyoruz.” Dunham-Bush’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden sorumlu Genel Müdürü Qais Saad Khreisat, Türkiye ziyareti esnasında FORM ile uzun yıllara dayanan başarılı iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Form Şirketler Grubu, yarım asırdır Türkiye’de Dunham-Bush markamızın üstün kaliteli ürünlerini kullanıcılarına sunarak, vizyonumuzu Türk pazarına başarıyla yansıtıyor. Bu süre zarfında referans olabilecek pek çok başarılı projede yer almamızı Form’un bize kattığı uzmanlık ve deneyim temelli marka değerine ve satış-servis başarısına borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Güvene dayalı iş birliğimizin gelecek yıllarda da aynı şekilde devam etmesini diliyor, daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.” Form, Dunham-Bush markasıyla ilk soğutma grubu satışını 1976 yılında Adana Tekel fabrikasına gerçekleştirdi. Bu kapsamda, fabrikaya her biri 1,800 kW soğutma kapasitesine sahip 2 adet vidalı soğutma grubu satışı gerçekleştirildi. Dunham-Bush soğutma grupları; performans, güvenilirlik ve enerji verimliliği konularını ön planda tutarak vidalı kompresörlü su ve hava soğutmalı ürün serileriyle küresel pazar taleplerini karşılıyor. Su Soğutmalı serisinde bulunan her biri 2.650 kW frekans kontrollü iki vidalı kompresörüyle; Hava Soğutmalı serisinde ise 1.860 kW’a kadar tek cihazdan istenilen kapasiteyi sağlamasıyla dikkat çekiyor. Kapasite ve verimliliği Amerikan AHRI laboratuvarları tarafından onaylanan ürünlere sahip Dunham-Bush; oteller, iş merkezleri, fabrikalar gibi birçok mekânın iklimlendirilmesinde tercih ediliyor. Haberler 16 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023

WaterFree Koku Nötralizasyon Ünitesi Kokuyu Maskelemez, YOK EDER ! Geri dönüşüm tesisleri Çöp aktarım ve kompost tesisleri Atıksu arıtım tesisleri Baca emisyonları www.neutroair.com [email protected] Masdaf, Farklı Sektör Gruplarından İş Ortaklarıyla Buluştu T ürkiye pompa sektörünün öncü şirketi Masdaf, 28-29 Nisan’da Türkiye’nin farklı illerindeki iş ortakları ile bir araya geldi. “Birlikte Daha İleri” mottosunu benimseyerek, iş ortaklarının bilgilerini güncel tutmalarını ve böylece sektörde fark yaratmalarını hedefleyen Masdaf, 28 Nisan’da ki toplantıyı, Tuzla Genel Müdürlük binasında gerçekleştirdi. Masdaf Pazarlama Müdürü Nihan Göksal, Özer Polatoğlu Oditoryumu’nda düzenlenen toplantıda katılımcılara; Masdaf’ın sürdürülebilir akışkan teknolojilerini ve dijitalleşme alanında yaptığı çalışmaları anlattı. Sunumun ardından önce Tuzla fabrika, sonra da Düzce fabrikada gerçekleştirilen saha gezilerinde katılımcılara, üretim hatları hakkında detaylı bilgiler verildi. Programın birinci günü Büyük Abant Otel’de düzenlenen akşam yemeği ile son buldu. Toplantının ikinci gününde ise Davranış Bilimleri Uzmanı Mehmet Auf’un yaptığı motivasyon konuşması, iş ortakları tarafından ilgi ile izlendi.

Haberler 18 TERMODİNAMİK • MAYIS 2023 Vaillant 2023’te Enerji Çeşitliliğine Odaklanacak V aillant, Türkiye’deki 30. yılını kutladığı 2022 yılında Euro bazında yüzde 22 büyüdü. Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “30 yıldır aynı çizgide ritmimizi artırarak, bugünden yarınlarımız için çalışıyoruz. Pandemi ve diğer ekonomik gelişmelerle birlikte 2022 zor bir yıl oldu. Vaillant Group Türkiye olarak bu zorlu dönemde bile grup çapında en iyi büyüme rakamlarına ulaşan ülkelerden biri olduk. Dünya ve Türkiye genelinde risklerin süreceği fakat fırsatları da içinde barındıran bir yıl bizi bekliyor” dedi. Enerji çeşitliliğinin Vaillant’ın en önemli odak alanlarından biri olduğunu dile getiren Alper Avdel, “Mucit kimliğimizden aldığımız güçle yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyor ve hem sektörümüzün hem de dünyamızın geleceğini gözeterek sürdürülebilir çalışmalara imza atıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında anlaşmalarca belirlenen hedeflerin ulaşılmasında en büyük katkıyı sağlayacak ürünlerin geliştirilmesinde lider rol oynuyoruz. Bu alanda ısı pompaları ve hidrojenle çalışan ürünlerle hem enerji çeşitliliği sağlıyor hem de bu enerjilerin tüketicilerin kullanımına sunulması için önderlik ediyoruz. 2023’te de enerji çeşitliliğine odaklanacağız. Sektörümüzün gündeminde olan Yeşil Mutabakat, ERP, NSEB (Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar) gibi yönetmeliklere uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. “Enerjiyi çeşitlendirmek ve bu alanda farklı çözümleri sunmaktan yanayız” Isı pompalarının yenilenebilir enerji alanında verimli cihazlar olduğunu vurgulayan Avdel, “Teorik hesaplamalarımıza göre sadece 1 milyon adetlik yıllık kombi pazarının tamamını ısı pompasına çevirdiğimiz zaman; sübvansiyonsuz bir ortamda yıllık yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf elde etmek mümkün oluyor. Mevcutta kullanılan cihazların da değişmesiyle birlikte uzun vadede bu tasarrufun çok daha yüksek seviyelere çıkma potansiyeli var. İklimlendirme alanında da trendin artık yüksek verimlilik sağlayan ve bunun yanında ülke ekonomisine de katkısı bulunan çözümlere doğru gittiğini görüyoruz ve biz de buna hazırlık yapıyoruz. Isı pompasının bu anlamda ne kadar önemli bir çözüm olduğunun farkındayız. Orta ve uzun vadede ısı pompası pazarının daha da büyüyeceğini ve yaygınlaşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. “2022’de de fark yarattık” 2022 yılında tüm iş kollarında başarılı sonuçlara imza attıklarını belirten Avdel, “Ürünlerimizin tüketiciler tarafından ulaşılabilir olması adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Satışlarımız da bu çabalarımızla doğru orantılı şekilde, pozitif ilerliyor. Kombi tarafında geçen yıla paralel sonuçlara ulaştığımızı söyleyebiliriz. Şofbende çok iyi bir performans gösterdik. Isı pompası, elektrikli su ısıtıcısı ve kazan ürün gamında ise rekor satışa ulaştık. Kalitemizle, ürün gamımızla, müşteri deneyimi uygulamaları ile 2022’de de fark yarattık. 2023 yılında da kampanyalarımız ve müşteri dostu finansal çözümlerimizle yine çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı ve ısı pompalarında sektördeki iddiamızı sürdürmeyi hedefliyoruz” diye belirtti. Yeni teknolojilere ve ürünlere yatırıma devam Alper Avdel, müşterilerine tasarruflu ürünler sunmaya ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Avdel, “Vaillant olarak, “Yarın için bugünden Vaillant” diyerek ana iş kollarında güçlü pozisyonumuzu geliştirmeye odaklanıyoruz. Yeni teknolojilere ve ürünlere yatırıma devam ediyoruz. Marka ve dijital dönüşüm yatırımları ile farklılaşan müşteri deneyimi faaliyetlerimizi sürekli ileriye taşıyoruz. En iyi stratejinin mutlu müşteri stratejisi olduğuna inanıyor ve yönümüzü bu doğrultuda çizmeye devam ediyoruz. WhatsApp Destek Hattı, Görüntülü Keşif Hizmetleri, Dijital Servis Formu Projesi, Vaillant Self Servis Uygulaması, Saha Yönetimi Projesi gibi çalışmalarla Satış Sonrası Hizmetlerimizle de sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==