Termodinamik | Aralık-2022 | Sayı: 364

12 2022 . Ayda bir yayımlanır • Aralık 2022 • Yıl: 30 • Sayı: 364 • 25 TL.• ISSN:1302-8065 • www.termodinamik.info SÖYLEŞİ Mehmet Hakkı Şanal MAKALE Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Türbülans Modelleri GÜNCEL İSİB 2021 İhracatın Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu ÖZEL BÖLÜM Sektörün Hafızası Kirlilik ve Duman Kontrolü için Kapalı Otopark Havalandırması Tasarımı

Yaşamın Her Alanında Uzman Fan Mühendisliği

AIRONN HAVALANDIRMA SAN. A.Ş. Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28A Ümran ye - Istanbul / Turkey Tel: +90 216 594 56 96 Fax: +90 216 594 57 17E-ma l: nfo@a ronn.com.tr www.a ronn.com.tr Uzman Fan Mühendisliği

Üstün tasarım ve yüksek verimlilik ilkesiyle çevreye duyarlı iklimlendirme çözümleri sunar! VRF V6 SERiSi iLE PROJELERiNiZi ZiRVEYE TAŞIYIN rtağım Proje İklimlendirme EVI Kompresör Gelişmiş Buhar Enjeksiyonlu Enerji Yönetim Sistemi EMS Yüksek Verimlilik Değerleri COP/EER 32Hp Kapasite Tek Modülde Geniş ürün yelpazesiyle projelendirme aşamasından anahtar teslimine kadar her adımda projelerinize değer katar.

Yeni Pearl Touch rengi ile eşsiz tasarım Dahili WiFi modülü ile ilave bir aksesuar gerekmeden internete bağlanabilme ViCare mobil uygulaması ile internet bağlantısı olan her yerden kontrol imkanı ViGuide mobil uygulaması ile yetkili servis firmaları tarafından kolay devreye alma ve uzaktan gözlemleme imkanı Kullanıcı dostu kontrol paneli üzerinden sezgisel kullanım Eşsiz Inox-Radial ısıtma yüzeyi, Matrix-Plus brülör ve Lambda Pro yanma kontrol sistemi ile uzun ömürlü, tasarruflu, konforlu ve güvenli işletme 1:10’a kadar modülasyon oranı ile kısmi yükte daha düşük yakıt tüketimi Kompakt boyutları ve düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarına kusursuz uyum EntegreWiFi özelliği Isıtmanın yeni neslini www.viessmann.com.tr sayfasında keşfedin! VITODENS CONNECT yeni İşte karşınızda!Vitodens Connect 32 kW Daha geniş alanlarda ihtiyacınızı karşılayacak ve size de bu anların tadını çıkarmak kalacak.

Editörden Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFIA) Finansal Ara tırmalar Direktörü İbrahim Çiftçi, “Türkiye’de bir kısım irketler ulusal emisyon ticaret sisteminin hayata geçmesiyle üretim süreçlerinde sebep oldukları karbondan maddi olarak sorumlu olacaklar. Ancak bundan önce AB tarafından karbon vergisiyle tanı arak fiyat rekabetçili inde darbe alacaklar. Şirketlerin enerji odaklı ekonomik dönü üme hangi hızla adapte olaca ı, mali yapıları üzerinde etkili olacak’’ diyor. Sürdürülebilirlik ve karbon salımı konusu HVAC sektörünün önemli fuarlarından ISH Frankfurt’un da odak noktaları arasında. Sürdürülebilir Bir Gelecek için Çözümler ana ba lı ı ile 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında Frankfurt’ta kapılarını açacak ISH Fuarı’nın uluslararası çevrimiçi basın toplantısı, 14 Aralık Çar amba günü gerçekle tirildi. Toplantıda konuyla ilgili olarak özetle u bilgiler verildi: “ISH fuarında, ısıtma sektörünün karbondan arındırılması için çözümler sunuluyor. Bu noktada, ısı pompalarının önemli bir rol oynayacak. Mayıs 2021'de İklim De i ikli i Yasası'nın yürürlü e girmesiyle, Alman hükümeti, 2030 yılına kadar tüm sektörler için CO2 azaltma hedefini yükseltti. Genel amaç, 2030'da CO2 emisyonlarını 1990'a kıyasla yüzde 65 oranında azaltmaktır. Ayrıca, hükümetin planları Almanya'nın 2045 yılına kadar karbon nötr hale gelmesini öngörüyor. İn aat sektörü için yeni azaltma hedefi, 2020 yılına kıyasla 2030 için yüzde 44'tür, bu; yakla ık 53 milyon ton CO2 azaltımı demek. Bu iddialı iklim koruma hedefleri, emisyon azaltımları için mevcut tüm seçeneklerin sonuna kadar kullanılmasının gerekli oldu u anlamına geliyor. Daha fazla ısı pompası tesisatı, ısıtma devriminin önemli bir yönüdür. Alman hükümeti, u anda 1,1 milyon olan ısı pompası sayısını 2030 yılına kadar 6 milyona çıkarmayı planlıyor.” klim için 350 Derne i ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFIA), Borsa İstanbul’da i lem gören ilk 30 irketin (BIST 30) iklim de i ikli ine yakla ımını inceledi. “BIST 30 Firmalarının Görünümü” adlı rapora göre, irketlerin hemen hemen hiçbiri iklim de i ikli iyle mücadele için yeterli çaba göstermiyor. Raporda, Borsa İstanbul’da i lem gören, hem i lem hacmi hem de piyasa de eri en yüksek 30 irketin olu turdu u BIST 30’da yer alan bankacılık harici 25 irketin iklim de i ikli ine yakla ımı be kriterde de erlendirildi: Fosil yakıt varlıkları/yatırımları, Temiz enerji yatırımları, “Net Sıfır”, Karbon ayak izi ve “Karbon Nötr” için hedef belirlenmesi, ESG (Çevresel, Sosyal, Yöneti imsel uygulamalar) ve benzeri di er derecelendirmeler. Ara tırmaya göre, incelenen 25 irketten yalnızca altısının (Arçelik, Sabancı Holding, Aselsan, Vestel, Şi ecam ve Pegasus) net sıfır için hedef tarihi bulunuyor. Yani bu irketler belirli bir tarihte, enerji verimlili i, elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gibi seçeneklerle emisyonlarını net sıfır seviyesine indirmeyi hedefliyor. Öte yandan, yine bu 25 irket arasından yalnızca 11 irketin de karbon nötr için hedef tarihi bulundu u belirtiliyor (Arçelik, THY, Ford Otomotiv, Sasa Polyester, Aselsan, Turkcell, Tekfen, Tofa , TÜPRAŞ, Pegasus ve Koç Holding). Yani bu irketler sebep oldukları toplam emisyon ile, çevreci yatırımları sayesinde telafi ettikleri emisyon miktarını dengelemeyi hedefliyor. Raporda ayrıca, ihracatının yakla ık yarısını AB ülkelerine gerçekle tiren Türkiye için önemli bir rekabet potansiyeli ta ıyan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) da ele alınıyor. Üretim esnasında sebep oldukları karbon emisyonu yo un olan irketlerin, üretim süreçlerini yeniden düzenleyerek emisyonlarında önemli miktarda bir azalmaya gitmemeleri halinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan ciddi anlamda olumsuz etkilenmelerinin beklendi ine vurgu yapılıyor. İ Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Karbonsuzlaşma, 2023’ün en önemli konu başlıkları arasında yer alacak

İçindekiler / Haberler Özel Bölüm Güncel 6 38 45 42 Aralık 2022 Sektörün Hafızası İSİB 2021 İhracatın Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu “İklimlendirme sektörünü seviyorum, Türkiye ekonomisine katma değer sunan azimli çabasını çok önemsiyorum” Prestijli Projelerde ISK Sektörü AYLIK BİLİMSEL TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ www.termodinamik.info Sahibi Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Oya Bakır oyabakir@dogayayin.com Genel Yayın Yönetmeni Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Dijital Teknolojiler Danışmanı Cenk Gerçek cenkgercek@dogayayin.com Yazı İşleri Müdürü Fatih Önder fatihonder@dogayayin.com Reklam Grup Başkanı Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com ReklamMüdürü Merve Koç mervekoc@dogayayin.com Abone ve Okur Sorumlusu Diler Sunay abone@dogayayin.com Grafik Elif Cankan Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Yayımlayan Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Yeri Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 327 80 10 pbx Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayayin.com ISSN: 1302-8065 2022 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. Bedeli: 25 TL. Yıllık Abone Bedeli: 250 TL. Baskı ve Cilt ŞAN MATBAA Anadolu Cad. No:50-3 Kağıthane İSTANBUL Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

Makale Ürün Tanıtımı Çeviri 62 66 68 Kirlilik ve Duman Kontrolü için Kapalı Otopark Havalandırması Tasarımı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Türbülans Modelleri Daikin’den “Yeşil Hidrojen” Destekli Kombiler REKLAM DİZİNİ AKİ Hausluft AK Kazancı ÖKYTK Aironn ÖKİ Mas daf 23 ALİZE 17 BAYMAK 51 CONDAİR 29 ÇUKUROVA ISI 72 DAİKİN 69 DSYG DİJİTAL 71 DSYG GENEL 21 FRİGODUMAN 67 İSİB 27 KSB 33 ODE 15 RESTERM 37 SENTEZ 11 STANDART POMPA 31 TRİO 65 UNİCO 41 ÜNTES 7 VAILLANT 1 VESTEL 2 VIESSMANN 61 WARMHAUS 16 18 28

Haberler 6 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 M 1 Masdaf, Düzenlediği Eğitim Seminerlerinde Farkındalık Yaratmaya Devam Ediyor Aironn, Karabağ’ın Yeniden İnşası için Bakü’de Bir Konferans Düzenledi asdaf, yarım asra yaklaşan deneyimlerini, düzenlediği eğitim seminerleri ile iş ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor. Masdaf, Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimde iş ortaklarına; uluslararası standartlarda yapılan yangın testlerini ve yangın pompalarının yangınla mücadeledeki rolünü anlattı. Masdaf Bina Teknolojileri Grubu Ürün Yöneticisi Ezgi Baba tarafından verilen eğitimin ardından katılımcılara, Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nde bulunan ve Masdaf sponsorluğunda kurulan “yangın pompası eğitim odası” hakkında bilgiler verildi. “Güvenli Yarınlar İçin Bugünden Önlem Alınmalı” Düzenledikleri eğitimler ile yangına erken müdahale imkânı sunan pompa sistemlerinin önemini anlatmak ve binaların yangın tehlikesine karşı hazırlıklı inşa edilmesi için farkındalık yaratmak istediklerini belirten 7 Kasım2022 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Aironn Havalandırma A.Ş., “Karabağ’ın Yeniden Kurulmasında Yol, Köprü ve Tünel Konferansı” düzenledi. Açılış konuşmasının Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından yapıldığı ve 200’ün üzerinde katılımın gerçekleştiği konferansın konuşmacıları arasında Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, Azerbaycan Karayolları İdaresi ve Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nden önemli temsilciler yer aldı. Konferansta Aironn A.Ş. Yurtdışı Satış Yöneticisi Mansour Aminian’ın firma hakkında verdiği bilgilerin ardından Genel Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Grup Yöneticisi Efe Ünal, tüneller konusunda teknik bir sunum gerçekleştirdi. Azerbaycan, 30 yıllık Ermeni işgali süresince tahrip olan ve bakımsız kalan altyapı ve üstyapının yenilenmesi için 2021 yılı bütçesinde 1.29 milyar, 2022 yılı bütçesinde ise 1.57 Ezgi Baba, güvenli yarınlar için bugünden önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren’de program dahilinde Türkiye’nin ilk akredite deprem ve yangın test ve eğitim merkezi hakkında bilgiler paylaştı. Allianz Teknik’te başta yangın ve deprem riskleri olmak üzere birçok farklı branş ve konuda risk mühendisliği hizmetleri verildiğini belirten Ceyhun Eren, uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan Allianz Teknik’te endüstrilere yönelik olarak deprem ve yangın testleri de yapıldığını söyledi. milyar Dolar bütçe ayırdı. Yapımı tamamlanan ve devam eden 1850 kilometre yolun 50 kilometresini aşan bölümünde 33 tünel bulunuyor. Planlanan karayollarının 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Karabağ’ın yeniden inşasında Türk firmalar öne çıkıyor. Bunlardan biri olan Aironn A.Ş., bölgedeki nüfuzunu güçlendirmek üzere bir süredir yoğun bir çalışma içinde. Bu doğrultuda özellikle metro ve tünel havalandırması alanındaki uzmanlığını, “Karabağ’ın Yeniden Kurulmasında Yol, Köprü ve Tünel Konferansı” gibi etkinliklerle yerel otoritelerle paylaşıyor.

Haberler 8 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 “Her Yıl En Az 300 Bin Konutun Dönüştürülebilmesi için Bütün Paydaşlar Seferber Olmalı” T ürkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarılarda bulundu. Geçmişte yaşadığımız depremlerde olduğu gibi, gelecekte olacak depremlere karşı tedbir alınmazsa büyük can ve mal kaybına uğrayacağımıza dikkat çeken Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu:“Ülkemizde deprem can ve mal kaybı bakımından ilk sırada yer alan bir afet türüdür. Afetler nedeniyle yaşanan can kayıplarının yaklaşık yüzde 60’ı depremler nedeniyle meydana gelmektedir. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 1900 yılından günümüze en az 5,0 büyüklüğünde 1.796 deprem kaydedilmiştir. 23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü SarıdereGölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini kesin olarak bilemediğimiz için yeni acılar yaşanmadan riskli yapıların acilen yenilenerek dönüştürülmesi gerekmektedir. Hükûmetimiz 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, 2,8 milyon konutun dönüşümünü tamamladı. Sağlıksız olduğu tespit edilen 1,1 milyon konutun da dönüşümünün 4 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 2035 yılına kadar ise deprem riski olan tüm bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş, yenilenmemiş yapı stokunun kalmaması hedefleniyor.” Depremlerin ekonomik etkilerine de dikkat çeken Yavuz Işık, “Özellikle İstanbul gibi ticaretin, sanayinin ve önemli üst ve altyapıların olduğu büyükşehirlerde olabilecek büyük bir depremin ülke ekonomisine etkileri de değerlendirilmelidir. Bu nedenle, kentsel dönüşümün hızını azaltan sorunların çözülmesi önem arz etmektedir. Bu sorunların çözülmesi ile vatandaşların güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması sağlanabilecektir. Bu nedenle T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl en az 300 bin konutun dönüştürülebilmesi için süreçte yer alacak bütün paydaşlar aktif rol almalıdır” diye konuştu. Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Hazır beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile hazır beton tesislerinin üretim şartlarını, teknik ve laboratuvar altyapısını, personel yeterliliğini denetleyerek kaliteli ve yüksek dayanım sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yeni yapıların inşasında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak KGS kalite belgeli hazır beton, olası bir depremde birçok hayat kurtaracaktır” dedi. Yapıların güvenliğini değerlendiren Yavuz Işık, “2000’li yılların başından itibaren inşaatlarda hazır beton kullanımının zorunlu olması, nervürlü demir kullanılması, Yapı Denetim Sistemi’nin önce pilot ölçekte sonra Türkiye genelinde uygulanmaya başlaması ve daha etkili deprem yönetmeliklerinin hazırlanması ile betonarme yapılar çok daha güvenli hâle gelmiştir. Son yıllarda meydana gelen depremlerde genel olarak 2000 yılı öncesi binaların ağır hasar gördüğüne, ancak gerekli önlemler alındıktan sonra yapılan daha genç binaların çok daha güvenli olduğuna şahit oluyoruz. Kurallara ve standartlara uygun bir şekilde yapılmış ve denetlenmiş yapılar depreme karşı en büyük korumamızdır” dedi. Türkiye’de üretilen betonların yüzde 65’inin Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak üretildiğinin altını çizen Yavuz Işık: “Depreme karşı dayanıklı yapılaşma için bu oranın çok daha yüksek olması gerekmektedir. KGS Sistemi’ne katılan beton tesisleri, yoğun kontroller sonucunda daha stabil ve sürdürülebilir bir üretim yapmaktadır. Böylece hem kaliteli hem de ekonomik bir üretim elde edilmektedir. Standartlara uygun üretimin sağlanmasıyla beton üreticisi ile tüketici arasında güven oluşmaktadır. Sektördeki bütün üreticilere tarafsız ve doğru bir denetim uyguladığı için KGS Belgeli beton üreticileri özellikle tercih edilmektedir. Günümüzde bazı prestijli projelerin teknik şartnamelerinde beton üreticisi firmaların KGS belgeli THBB üyesi olmalarının ön şart olarak talep edilmesi, bizler için sevindiricidir. Bu doğrultuda, bütün beton üreticilerini standartlara uygun üretim yapmak üzere KGS Sistemi’ne davet ediyoruz” dedi. 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin binalarda en az C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını öngördüğünü söyleyen Yavuz Işık, “Betonarme yapıların uzun yıllar boyunca depreme karşı dayanıklı olabilmesi için dış çevre etkilerine de dayanıklı olacak şekilde boşluksuz ve geçirimsiz olması gerekmektedir. Bu dayanıklılığın yani dürabilitenin sağlanması için, beton dayanım sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemlidir. Dayanım sınıfı kadar önemli olan bir konu da betonun servis ömrü boyunca performansını belirleyecek olan ‘Çevresel Etki Sınıfı’dır. Doğru çevresel etki sınıfı seçilip buna göre beton kullanılmazsa, yapıda uzun vadede bozulmalar meydana gelecek, öngörülen servis ömrü ve depreme dayanıklılık azalacaktır. Projeye uygun çevresel etki sınıfının doğru bir şekilde belirlenmesi noktasında projeyi yapan mühendise ve denetlenmesi konusunda özellikle Yapı Denetim Sistemi'ne büyük rol düşmektedir. Doğru belirlenmiş çevresel etki sınıfında, yüksek dayanımlı ve kalite belgeli betonlarla inşa edilen standartlara uygun olarak tasarlanmış ve denetlenmiş binaların depremde alacağı hasarın daha az olacağını öngörebiliyoruz.” dedi.

Haberler C M Y CM MY CY CMY K 10 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 Alarko Carrier, Mechtalks’ta İki Farklı Panelde Yer Aldı B u yıl “Doğru, Temiz, Güvenli ve Etkin Enerji” temasının işlendiği MechTalks, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği (MTMD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 24 Kasım 2022 tarihinde Mandarin Oriental Otelde gerçekleştirilen ve ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katlı sağlamayı amaçlayan etkinliğin platin sponsorluğunu üstlenen Alarko Carrier, iki farklı panelde yer aldı. MechTalks’un “İyi Uygulamalar” paneline konuşmacı olarak katılan Alarko Holding Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Direktörü Tal Garih “dijital dönüşüm” konulu konuşmasında, dijital dönüşümün şirketlerde ve iş çevrelerinde yaratacağı değişim ve iş yapma şekillerinde ortaya çıkaracağı kapsamlı değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler aktardı. Etkinliğin “Düşük Delta T Sendromu” panelinde Alarko Carrier Ankara Ofis Sistem Satışları Departmanı Satış Müdürü Mehmet Samet Uslu ‘Seri Bağlı Chiller’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Klimalar Artık Dekorasyonun Bir Parçası Oldu Panellerin yanı sıra etkinlikte bir stand ile de katılım gerçekleştiren Alarko Carrier, burada Toshiba Haori klimaları sergileyerek etkinlik katılımcılarına cihazlarla ilgili bilgiler aktarma fırsatı elde etti. Haori klimalar, bulunduğu ortamın dekoratif yapısına uygun renk ve desenlerle değiştirilebilir kılıf olanakları ile dikkat çekti. Renk kartelasında bulunan 10 farklı renk ve desende kılıflar standart olarak sağlanırken ayrıca kullanıcının kendi mobilya ve ev dekorasyonuna uygun renklerde hazırlanabilen kılıflarda kullanılabiliyor. Alarko Carrier, Yılın Üçüncü Çeyreğinde de Büyümesini Sürdürdü İ klimlendirme sektörünün köklü şirketi Alarko Carrier, 2022 yılı 9 aylık sonuçlarını açıkladı. Yılın 9 aylık döneminde cirosunu 1 milyar 500 milyon liraya, net karını ise 228 milyon liranın üzerine taşıyan şirketin toplam özkaynakları ise 805 milyon TL oldu. İklimlendirme sektöründe 68 yıldır faaliyet gösteren köklü bir şirket olarak bu yılı Ar-Ge ve inovasyon yılı ilan ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, şu değerlendirmede bulundu: “Amacımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan katma değeri yüksek ürünlerden elde ettiğimiz kazanç ile her zaman enflasyonun üzerinde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Bu doğrultuda da finansal açıdan sağlam mali yapımız ve aldığımız doğru aksiyonlar sonucunda temkinli adımlarla sağlıklı bir büyümeye imza attık. Dünyada etkili olan tedarik zinciri bozulmasına rağmen olabilecekleri ön gördük ve aldığımız tedbirlerle bu olumsuzluktan en az seviyede etkilendik. Diğer yandan, bu süreçte katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmek, Uzakdoğu kaynaklı fiyat odaklı rekabet ortamından sıyrılıp sektördeki premium oyuncular arasındaki yerimizi pekiştirmemizi sağladı. Verimlilik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme odaklı Ar-Ge yaklaşımımız, sadece iç pazardaki öncü pozisyonumuzu güçlendirmekle kalmadı, global çapta da firmamızın pazar büyüklüğünü artırdı. İhracatın ciro içindeki payı ise %12 oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde özellikle ısıtma ve su basınçlandırma ürünlerindeki ihracat potansiyelini değerlendirerek ihracatın ciro içindeki payını %30’a çıkarmayı hedefliyoruz”.

Haberler 12 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 Bren Köprü Yatırım Turunu 12 Milyon Dolar Değerleme ile Tamamladı E nerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan yerli teknolojiler geliştiren Bren İleri Teknoloji Enerji A.ş., Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş’nin liderliğinde 12 milyon dolar değerleme ile köprü yatırım turunu tamamladı. Avrupa ve Amerika pazarında büyüme hedefi olan ve seri A yatırım turuna hazırlanan Bren, Almanya ve Dubai’denmelek yatırımcıların da katıldığı köprü yatırım turuyla global büyüme adımlarını hızlandırdı. 2020 Yılında Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş ve 2021 yılında Keiretsu Forum Türkiye’den yatırım alan ve bir yıldan kısa sürede değerlemesini 13 kat artıran bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., global yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Enerji verimliliği ve akışkanlar dinamiği alanında 10 yıldan fazla tecrübe ve ar-ge proje birikimine sahip olan, 2018’den beri de kendi bünyesinde ürettiği özgün ürün teknolojileriyle müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan yerli teknolojiler sunan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş’nin liderliğinde 12 milyon dolar değerleme ile köprü yatırım turunu tamamladı. Seri A Yatırım Sürecinde Hazırlanan Bren, Global Yatırımcılarında Odağında Avrupa ve Amerika pazarında büyüme hedefi olan ve Seri A yatırım turuna hazırlanan Bren, Almanya ve Dubai’denmelek yatırımcıların da katıldığı köprü yatırım turuyla global büyüme adımlarını hızlandırdı. Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO'su Çınar Laloğlu, “Bursa’dan başlayan, globalde büyük müşterileri kısa zamanda kazanan ve önemli başarılara imza atan Bren, köprü yatırımı pazardaki talebe ihtiyaç verecek ekip ve üretim kapasitesini artırmada kullanacak. Enerji krizlerinin artması, iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonlarının ciddi seviyelere ulaşması pazarda bize olan ihtiyacı daha da arttırıyor. Bu ihtiyaca karşılık vermek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Seri A yatırım turunda globaldeki ekibi büyütmeyi ve global partnerler ile hedef pazarlara yayılma sürecini hızlandıracağız” dedi. Dünyanın İlk Entegre Buhar İzleme Sistemini Geliştirdi Enerjinin daha verimli şekilde kullanılmasına odaklandıklarını belirten Çınar Laloğlu, geleneksel tüm sanayi alt yapısını yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirerek firmalara ve çevreye katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Bren’in yenilikçi sensör teknolojisi ve yapay zeka tabanlı yazılımıyla sanayide buhar kaçaklarını zamanında fark edilmesini ve yüksek enerji kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediğini anlatan Laloğlu, güçlü inovasyon ekipleriyle pazarda dengeleri değiştirecek bir adım daha atarak dünyanın ilk entegre buhar izleme sistemini geliştirdiklerini vurguladı. Laloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Enerji kaybı çok önemli bir konu. Artık firmaların enerji maliyetlerinden dolayı ürünlerindeki enerji giderlerini ürün karlılığı açısından daha iyi analiz etmeleri gerekiyor. Bu da üretilen ve tüketilen buhar miktarının sürekli proses özelinde takip edilmesi anlamına geliyor. Geleneksel buhar sayaçlarının montaj zorluğu, üretim durdurma gereksinimi ve zamanla proses ve hatlarda oluşan dalgalanmalardan dolayı yanlış ölçümleri bu verimlilik analizini daha da zorlaştırıyor. Bu sorunlara çözüm sunabilmek amacıyla dünyanın ilk bütünleşmiş buhar izleme sistemi ve yapay zeka tabanlı buhar sayacı Bren STAR’ı geliştirdik. Bren STAR, üretimi durdurmadan ve üretim kayıplarına neden olmadan, kolayca boru hatlarına bağlı kalarak, üretilen ve tüketilen buhar miktarını sürekli takip edebiliyor. Buhar sayacı teknolojisindeki yenilikçi yaklaşımı ile kısa sürede pazarda hızlı büyüme gösteren firma, buhar kaçaklarını da kontrol ederek makine öğrenmesi algoritmalarıyla sistem veremliliğini yüksek doğrulukta analiz edebiliyor.” Aynı Donanım ile Üç Farklı Çözüm Çınar Laloğlu, Bren’in bataryasız sensör teknolojisini kullanarak, enerji kablosu ihtiyacı olmadan kablosuz veri gönderebilen donanım teknolojisine sahip olduğunu ifade etti. Laloğlu, “Bren, Buhar sayacı ile üretimi takip ederken, aynı zamanda buhar hatlarındaki vanaları ve buhar kapanları da kontrol ederek gerekli tüm bilgilere müşterilerin tek bir platformdan ulaşmasını sağlıyor” dedi.

Haberler TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 13 E ESSİAD ve İmbat Soğutma İş Birliği ile Veri Merkezi İklimlendirme Sistemleri Semineri Yapıldı SSİAD organizasyonunda İmbat İklimlendirme iş birliği ile 8 Kasım 2022 tarihinde “Veri Merkezi İklimlendirme Sistemleri” Semineri yapıldı. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuşmacısı İmbat İklimlendirme Genel Müdürü Nuriye Gümrükçüler, İmbat İklimlendirme tanıtımı ve Veri Merkezleri Gelecek Projeksiyonu hakkında sunum yaptı. İmbat İklimlendirme’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Gümrükçüler, bünyesindeki Ar-Ge Merkezi ile gelişime odaklı yaklaşımı temel alan ve mühendislik bakış açısıyla çalışmalarını sürdüren İmbat Soğutma’nın ürettiği ürünler ve çözüm ortağı olarak yer aldığı projeler hakkında detaylı bilgi aktardı. Veri Merkezlerinin Gelecek Projeksiyonu hakkındaki sunumunda ise dünya çapında toplam yaklaşık 200 milyar Euro değerinde 6.000 MW veri merkezi kapasitesinin planlandığını belirten Gümrükçüler, veri merkezi sistemleri için hayati önem taşıyan soğutma ihtiyacının altını çizerek 5 yıllık projeksiyonda bulut teknolojisi, sınır bilişim teknolojisi (edge computing), sektördeki hızlı büyüme, yeni teknolojilere yatırım, organik inovasyona yönelme konularında veri merkezlerinin büyük rol oynayacağını vurguladı. İmbat İklimlendirme’nin Veri Merkezi Çözümleri konusunda sunum yapan İmbat İklimlendirme Satış Destek Şefi Nergiz Burhan, veri merkezlerinde kullanılan, insan konforundan daha farklı ve hassas iklimlendirme şartları aranan alanlar için tasarlanmış hassas kontrolü klima teknolojisi hakkında bilgiler aktardı. Kullanıldıkları ortamda bulunan sistemlerde oluşabilecek aşırı ısınma, bilgi kaybı, oksitlenme, kısa servis ömrü gibi durumları ortadan kaldırmak için 7/24 esasında sabit nem ve sıcaklık değerlerini, dar toleranslar içerisinde sağlamak üzere geliştirilmiş veri merkezi iklimlendirme sistemleri için uyguladıkları tasarımlardan örnekler sundu. İmbat İklimlendirme Sistem Uygulamaları ve Referansları konusunda sunum yapan İmbat İklimlendirme Bölge Satış Yöneticisi Fatih Padar, veri sistemi uygulamalarında kullanılan cihazların kondenser tipi, soğutma tipleri, hava akış tipleri, hassas klima sistem uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirdi. İmbat İklimlendirme tarafından yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen uygulamaların, kullanım alanları, kapasiteleri ve çeşitliliği katılımcılardan büyük ilgi gördü. İmbat İklimlendirme’nin alt yüklenici olarak yer aldığı İsviçre Federal Laboratuvarı Veri Merkezi Soğutma Sistemi (EMPA) Projesi hakkında söz alan LANDE İnovasyon Yürütücüsü Çağatay Yılmaz, proje hakkında detaylı bilgi aktardı. Konuşmasında İmbat Soğutma’nın üstlendiği, Lande tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma-İnovasyon fonu tarafından da desteklenen ECOqube Projesinden bahseden Çağatay Yılmaz, İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - EMPA) bünyesinde açık kaynaklı donanıma ve son teknoloji ürünü bir soğutma sistemine sahip yüksek verimli veri merkezi oluşturulması süreci hakkında detaylı bilgi aktardı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, sunumlar ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümü ile sona erdi. ECO-Qube Projesi ECO-Qube Projesi (www.eco-qube.eu), veri merkezlerinde hem donanım hem de yazılım bileşenlerinin artırılmış kontrolü ile enerji verimliliği ve soğutma performansını artırmayı amaçlayan bütünsel bir yönetim sistemidir. ECO-Qube, aktif veri merkezi bileşenlerine ait verilerin anlık değerlendirilmesine dayanan veri odaklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile soğutma ve enerji ihtiyaçlarını anlık olarak algılayan yapay zekâ destekli bir sistem tarafından kullanılıyor ve soğutmaya bağlı enerji tüketimi azaltılabiliyor. Proje kapsamında veri merkezlerinin bölge enerji sistemlerine entegrasyonu için İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları (SwissFederal Laboratories for Materials Science and Technology) NEST Energy Bölgesi’nde (www.empa.ch/web/nest/ aboutnest) açık kaynaklı donanıma ve son teknoloji ürünü bir soğutma sistemine sahip gelişmiş bir edge veri merkezi hayata geçirilmiştir. Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon fonu tarafından da desteklenen ECO-Qube Projesi’nin akıllı soğutma sistemi, karbon emisyonlarını azaltırken BT performansını ve enerji verimliliğini artırmak için bölgesel soğutma ve atık ısı değerlemesi için örnek proje olarak tasarlanmıştır.

Haberler 14 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 E B merson, Copeland kompresör işletmelerinin kontrolünü ve diğer HVACR ürünleri portföyünü elden çıkarmak üzere yatırım grubu Blackstone ile bir anlaşmaya vardı. Emerson, Climate Technologies işletmelerinin çoğunluk hissesini 14 milyar ABD Doları (12.29 milyar Sterlin) değerinde bir anlaşmayla yatırım grubu Blackstone'a sattı. Satış kapsamı, Copeland kompresör markasını, soğutma ve HVAC sektörlerine sunduğu bir dizi çözümü içerecek. Emerson, anlaşma kapsamında oluşturulan yeni ortak girişimde kontrol gücü olmayan mülkiyet payını elinde tutarken, işlemden elde edilen fonları, endüstriyel süreçlerin kontrollerini otomatikleştirmeye yardımcı olacak araçların ve yazılımların geliştirilmesine yatırım yapmak için kullanacak. Blackstone Private Equity'nin küresel başkanı Joe Baratta, Emerson ile yapılan anlaşmanın yenilikçi HVACR çözümlerine osch Termoteknik, her yıl artan düzeydeki ihracatıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB), 2021 yılı ihracatında başarı gösteren firmaları ödüllendirdiği törende Bosch Termoteknik, 2021 yılındaki başarılı ihracat performansıyla “2021 yılı en çok İhracat Yapan Firma” ve “En Çok Kombi-Su Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma” kategorilerinde birinci oldu. Ödülü, Bosch Termoteknik adına, Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman, İSİB Başkanı Mehmet Şanal'ın elinden aldı. Manisa’dan tüm dünyaya kombi ihracatı Bosch Termoteknik, Türkiye’nin yoğuşmalı kombi üretim üssü olan ve 10 milyondan fazla kombi üretilen Manisa Fabrikası’ndan, üretiminin yüzde 70’ini Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu, Köryönelik artan talebi karşılamaya odaklanan bir ortaklık oluşturacağını söyledi ve şu ifadeleri açıklamasına ekledi: “Copeland, konut, ticari ve soğutma iklim kontrol sistemleri için kritik bileşenleri tedarik etmede pazar lideridir. İşletme, tüketicilerin ve işletmelerin karbon azaltma çabalarının bir parçası olarak daha enerji verimli ısıtma ve soğutma ürünlerine geçmelerine yardımcı olma yolunda öncülük ettiği için hızlandırılmış bir büyüme sürecine hazır.” Blackstone ve Emerson, anlaşmanın mevcut çalışanlar için yeni mülkiyet yapısına sorunsuz bir geçiş sağlayacağını da belirtti. Emerson, "akıllı" cihazların ve yazılımların geliştirilmesine yönelik kendi yatırımını finanse etmeye yardımcı olmak için Copeland operasyonlarındaki ve daha geniş İklim Teknolojileri operasyonlarındaki çoğunluk hissesini satmayı tercih ettiğini söyledi. Bu satış geliri, grubun 2021 yılında endüstriyel yazılım uzmanfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki toplam 41 ülkeye ihraç ediyor. Manisa’da üretip tüm dünyaya sattığı ürünlerle kendi sektöründe ihracat birincisi olan Bosch Termoteknik, üstün teknolojisi ve ürün portföyüne kattığı yenilikçi ürünlerle dünya pazarındaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Şirket, ihracat alanında Türkiye ekonomisi için yarattığı katma değer ve kazandığı başarının yanı sıra yaklaşık 1.000 çalışan için sağladığı istihdam imkânı ve güçlü üretim kapasitesiyle de her yıl adından söz ettiriyor. İhracat başarısının yanı sıra Bosch Grubu’nun önemli bir üretim ve Ar-Ge üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda yer alıyor. ları AspenTech'te kontrol hissesi satın alması üzerine yeni yatırımlarla güçlendirmeye yönlenecek. Şirket, operasyonel verilerin kullanımıyla karmaşık süreçleri otomatikleştirmek için yapay zekayı içeren çözümler ve ürünler geliştiriyor. Emerson Başkanı Lal Karsanbhai, şirketin artık çok çeşitli pazarlara otomasyon çözümleri sağlamaya odaklanabileceğini söyledi. Karsanbhai, anlaşmanın Emerson'ın, güçlü büyüme potansiyeline sahip olan İklim Teknolojileri işinde de belirli bir hisseyi elinde tutmasına izin vereceğini de sözlerine ekledi. Emerson, Climate Technologies’deki Çoğunluk Hissesini Satıyor Bosch Termoteknik, İSİB Ödül Töreninde İki Kategoride Birincilik Kazandı

Haberler 16 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 E Yükselen Enerji Fiyatları ile Isı Geri Kazanım, İklimlendirmenin En Önemli Unsuru Olarak Ön Plana Çıkıyor vlerde kullanılan elektrik fiyatları, 2021'in ilk yarısına kıyasla 2022'nin ilk yarısında beş AB Üye Ülkesi hariç Avrupa genelinde arttı. OECD verilerine göre Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasındaki son bir yılda Türkiye'de ise enerji fiyatları yüzde 143 yükseldi. Bu durum, binalarda kullanılan enerji toplamı içinde büyük bir paya sahip iklimlendirme sistemlerinin enerji tüketimlerini en ön plana çıkardı. Binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı enerji kullanımını azaltmak amacıyla giderek daha fazla klima santrali ısı geri kazanım sistemleri ile donatılıyor. Enerji tüketimini azaltmak için, egzoz havasından ısı geri kazanımı sağlayan enerji verimli sistemlere sahip havalandırma sistemleri neredeyse zorunluluk olarak görülüyor. Bir ısı eşanjörünün veya ısı geri kazanım sisteminin temel amacı, bir binanın içinden dış ortama atılacak havanın ısısını içeriye alınacak havaya aktararak enerjinin geri kazanılmasıdır. Bir ısı geri kazanım ünitesi temel olarak doğrudan tahrikli bir fan, bir aspiratör ve bir ısı eşanjöründen oluşur. Bu ekipmanların hepsi mükemmel bir şekilde, termal ve ses yalıtımlı bir yapı içinde birleştirilmiştir. Isı geri kazanımı sayesinde bina iklimlendirmesi için kullanılan enerjinin yüksek bir yüzdesini geri kazanmak mümkündür. Isı geri kazanım sistemleri tipik olarak egzoz havasındaki ısının yaklaşık %60-95'ini geri kazanır ve binaların enerji verimliliğini önemli ölçüde iyileştirir. Isı geri kazanım üniteleri; enerji faturalarının düşürülmesine yardımcı olurken, karbon salımının da azaltılmasını sağlar. Ancak Covid-19 pandemisinin getirdiği iç ortam havasının kontaminasyondan korunması endişesiyle, kontamine dönüş havasının ortama verilen besleme havasına karışması riski karşısında ısı geri kazanım sistemlerinin sorgulanmasına neden oldu. İklimlendirme teknolojilerinde 55 yıllık uzmanlığa sahip Aldağ A.Ş.’nin Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Hamza Sonkur, farklı ısı geri kazanım sistemlerinin bulunduğunun, hepsinin hava sızdırmazlık konusunda risklerinin eşit olmadığının altını çiziyor. Sonkur konuya ilişkin şunları söylüyor: “Verdiğimiz seminerlerde, müşteri tarafında yaptığımız teknik sunumlarda; standartları baz almak üzere reküperatörlerin özel sızdırmazlık iyileştirmeleri mevcutsa, uygun olabileceğini söylüyoruz. Isı geri kazanım ürünlerinin de kendi içlerinde farklı modelleri var. Buna göre fiyatları da değişiyor. Kabul ediyoruz ki tamburlu IGK cihazlarında %2-5 arası dönüş ve besleme havası karışım riski bulunuyor. O nedenle uygun bulmuyoruz. Ama plakalı IGK denilen sistemlerin hijyenik sistemlerde bile, sızdırmazlığın sağlanması halinde kullanılabileceğini söylüyoruz. Hastanelerde kullanılan klima santralleri 24 saat çalışıyor. Ameliyatın olmadığı zamanlarda, rölantide bile olsa çalıştırılıyor ve her an ameliyata hazır halde tutulması gerekiyor. Eğer IGK sistemleri kullanılmazsa enerji faturaları sürdürülemez biçimde, çok fazla artacaktır. Burada önemli olan, iç ortam hava kalitesinin en üst düzeyde sağlanması ile enerji tüketiminin artırılmamasını bir arada gözeterek seçim yapılmasıdır. Sürdürülebilir ve nitelikli iklimlendirme için seçilecek bileşenler ve yöntemler her farklı kullanım amacı için ayrıca idealize edilmeli, bunu yapmak için gereken bilgi ve deneyime sahip olunmalıdır.”

Haberler 18 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 ODE Yalıtım, 200 Milyon TL’lik Yatırımla ODE R-Flex Markalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Isı Yalıtımı Tesisi Kurdu S ürkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, Eskişehir’de 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirerek, elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtımı tesisi kurdu. ODE R-Flex markalı ürününü bu zamana kadar Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki fabrikasında üreten şirket, bundan sonra iki şehirde birden üretime devamedecek. Ozan Turan: “Türkiye’deki Pazar Büyüklüğünün İki Katı Kapasiteye Ulaştık” Yatırım hakkında bilgi veren ODE Yalıtım İcra Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ODE Üretim Kampüsü’nde, 20 bin metrekare kapalı alana kurduğumuz yeni tesisimiz ile elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım ürünü kapasitemizi dört kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkardık. Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaşarak, 1991 yılından günümüze bu ürün grubunda ülkemizde sürdürdüğümüz liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Yine bu tesiste üreteceğimiz üst segment ürünlerimizle ihracat yaptığımız bazı ülkelerdeki lider konumumuzu güçlendirirken, bazı ülkelerde de pazar lideri konumuna yükseleceğiz. Bununla birlikte yalnızca şirketimiz değil sektörümüz ve ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atarak, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik” dedi. Turan, yeni tesis ile birlikte 150 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını da ifade etti. “Pandemi Koşullarına Rağmen Yatırımdan Vazgeçmedik” Yatırım aşamasını da anlatan Turan şunları söyledi; “Bu üründe son birkaç yıldır tam kapasite ile çalışıyorduk. Bu nedenle yeni bir tesis yatırımı planladık. Fizibilite çalışmalarına başladığımızda henüz Covid-19 pandemisi yoktu. Ardından pandemi başladı ancak buna rağmen planımızı ertelemedik. Bu süreçte tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara ve maliyet artışlarına rağmen ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağımız bu tesisi hayata geçirdik. Böylece bu topraklardan doğan global bir marka olma hedefimize de bir adım daha yaklaştık.” “Elektrik İhtiyacımızın Yüzde 60’ını Güneşten Karşılayacağız” Eskişehir yatırımının kapasite büyüklüğünün yanı sıra yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisi ile de örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Turan, “Yeni tesisimizin çatısının tamamını 5.300 güneş paneli (fotovoltaik) ile kaplıyoruz. 2.400 kWp kurulu güce sahip olacağımız bu sistem ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız. Sistemi bu yılın sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz. Bununla birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdümüz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hem Eskişehir’de hem de Çorlu’da aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu. Yüksek Performanslı, Enerji Dostu Ürünler ODE Yalıtım, ODE R-Flex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtımında iki çeşit ürün üretiyor. Levha şeklinde imal edilen ODE R-Flex Levha, ısı yalıtım performansı ve yüksek su buharı difüzyon direnci ile iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde en çok tercih edilen yalıtım malzemesi olarak dikkat çekiyor. Boru şeklinde imal edilen, soğuk ve ılık hatlı tesisat boruları için üretilmiş, tamamen esnek, prefabrik boru yalıtımı ürünü olan ODE R-FLEX Boru ise tesisatı korurken enerji verimliliği de sağlıyor. T

Haberler TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 19 İ İSKİD, 44. İstanbul Maratonu’na “İç Hava Kalitesini Destekliyoruz” Sloganı ile Katıldı SKİD, 44. İstanbul Maratonu 15K koşusuna yönetim kurulu üyeleri ve üye firma temsilcileriyle, sektörün üzerinde çalıştığı önemli konulardan olan “İç Hava Kalitesi” ‘ne dikkat çekmek amacıyla, “İÇ HAVA KALİTESİNİ DESTEKLİYORUZ” sloganı ile katıldı. 6 Kasım Pazar günü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan maraton, 102 ülkeden 60 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Güzel havanın da etkisiyle yüksek katılımla şenlik havası içerisinde geçti. İSKİD, sağlık ve verimlilik için gerekli olan iç hava kalitesi konusunda farkındalık yaratma amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda hazırlanan ve İç Hava Kalitesi ile ilgili güncel bilgilerin yer aldığı ichavakalitesi.org sitesi, toplumda bilinç oluşturacak ve farkındalık yaratacak içerikler sunuyor. Ode Yalıtım EPD Belgeleri ile Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nde Ödül Kazandı Ü rettiği yalıtım ürünleri gruplarının tamamı Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesine sahip tek yalıtım şirketi olan ve geçtiğimiz yıl itibarıyla ürün serileri özelinde de bu belgeyi almaya hak kazanan ODE Yalıtım’ın bu çalışmaları ödüle layık görüldü. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nde düzenlenen törende, “Ürünlerine En Çok EPD Belgesi Alan Çevre Dostu Şirket” ödülünün sahibi ODE Yalıtım oldu. Çevreye duyarlı üretim misyonunu uluslararası alanda geçerli belgelerle tescilleyen ODE Yalıtım’ın çalışmaları, Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından ödülle taçlandırıldı. ÇEDBİK’in düzenlediği Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nde gerçekleşen ödül töreninde, ODE Yalıtım “Ürünlerine En Çok EPD Belgesi Alan Çevre Dostu Şirket” ödülünü almaya hak kazandı. Tuğrul Baran: “Karbon Ayak İzimizi Şeffaflıkla Beyan Ediyoruz” Şirket adına ödülü, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi (COO) Tuğrul Baran aldı. Ürettikleri yalıtım ürünleri gruplarının tamamı tüm pazarlarda geçerli, uluslararası onaylı ve Avrupa standartlarıyla uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration - EPD) belgesine sahip tek yalıtım şirketi olduklarını söyleyen Baran, “Bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız devam ettirerek geçen yıl itibarıyla ürün serilerimiz özelinde de EPD belgesi almaya başladık. Bu kapsamda şu ana kadar 16 ürün serimiz EPD belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, EPD’nin resmi sitesi www.environdec.com’da da yayınlandı. Önümüzdeki dönemde de ürün serilerimiz özelinde belge almaya devam ederek, ürünlerimizin tüm çevresel etkilerini ve karbon ayak izini şeffaflıkla beyan etmeyi sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızın ÇEDBİK gibi saygın bir kuruluş tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyor, bu ödülün çevreye duyarlı üretime yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Baran ayrıca EPD belgeli yalıtım ürünlerinin, LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikaları almak isteyen projelere de ekstra kredi sağladığını sözlerine ekledi.

Haberler 20 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 Çukurova Isı, İşletmelerin Enerji Giderlerini Düşürüp Sürdürülebilirlik Girişimlerini Destekliyor Doğal kaynakların verimli yönetimi yani sürdürülebilirlik işletmelerin gündeminde olan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle son bir yılda hızla artan enerji fiyatları nedeniyle operasyonel maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen işletmeler, tedbirler alıyor. Isıtma sistemleri alınan tedbirlerin başında geliyor. İşletmeler, enerjiden tasarruf edebilmek için ısıtma sistemlerinde tasarruflu ve çevre dostu teknolojilere geçiş yapıyor. Çünkü Türkiye’de sanayide sarf edilen enerjinin yüzde 60’a yakını verimsiz ısıtma ve soğutma sistemleri tarafından tüketiliyor. Bu nedenle işletmeler ve endüstriyel tesisler, eski ve verimsiz ısıtma sistemlerini yenileyerek hem enerji tüketim bedellerini hem de çevresel etkilerini düşürmeyi hedefliyor. Türkiye’nin Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişini Destekliyor Radyant ısıtma teknolojileri ile endüstriyel tesislerin ve işletmelerin ısıtmasında, merkezi sıcak hava üflemeli sistemlere göre yüzde 30 ila 50 oranlarında tasarruf sağlanabileceğini belirten Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, radyant ısıtma sistemlerinin verimli çalışma prensibinin; işletmelerin enerji krizi nedeniyle yükselen enerji giderlerini hafiflettiğini, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini ve iklim kriziyle mücadelesini desteklediğini açıkladı. Ünlü, ”Çukurova Isı olarak, sürdürülebilirliği AR-GE süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Böylece ekonomiye, çevreye ve topluma değer sunan çözümlerimiz ile müşterilerimize yüksek tasarruf ve konfor sunuyoruz. Isıtmadan kaynaklı enerji sarfiyatını düşürmek isteyen işletme sahiplerine, radyant ısıtma sistemlerini öneriyoruz; çünkü bu sistemler ile isteğe bağlı olarak yani tercih edilen alanlarda ısıtma yapmak mümkün. Yani merkezi iklimlendirme sistemlerinde olduğu gibi işletmenin tamamını ısıtmak zorunda değilsiniz. Bu kapsamda endüstriyel tesislerde “Goldsun CPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcı” ürünümüz ile lokal (bölgesel) ve spot (noktasal) ısıtma yapabiliyoruz. Lokal ısıtma ile işletmelerin ek mesai saatlerinde yalnızca ısıtmaya ihtiyaç duyulan bölge veya bölgeleri ısıtarak, tasarruf sağlıyoruz. Spot ısıtmayla da kişisel konforu maksimuma çıkararak, işletmede çalışan personelin, ortam şartlarından kaynaklı verim kaybı yaşamasını önlüyoruz” dedi. Uzaktan Yönetim Avantajı Radyant Isıtıcıların, her türlü otomatik ve elektronik kontrole uygun cihazlar olduğunu belirten Osman Ünlü, “Isıtılacak mekânlardaki cihaz sayısına, ısıtma bölgesine ya da özel isteğe göre merkezi/tali kontrol panoları tasarlanabiliyor. Otomasyon ile bilgisayardan sistem kontrolü sağlanabiliyor. Kontrol panolarından ortam sıcaklık değerleri ayarlanıp izlenebiliyor. Eğer istenirse, haftalık program saatleri ile sistemlerin çalışma aralıkları belirlenebiliyor ve bu sayede personele ihtiyaç duyulmaksızın sistem çalıştırılabiliyor. Endüstride otomasyon ve teknolojinin stratejik kullanımıyla; karbon ayak izinde yüzde 7 ila 12 oranında azalma, kârlılıkta ise yüzde 3 oranında artış elde edilebiliyor” diye konuştu. Rejime Girme Süresi 1 Saat “Radyant ısıtma sistemlerinin işletmelerdeki verimliliğe olan bir diğer katkısı ise rejime girme süresi” diyen Osman Ünlü, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Klasik sistemlerin rejime girme süresi 2 ila 4 saat kadar sürerken, radyant ısıtma sistemlerinde bu süre 1 saate kadar düşüyor. Böylece hem verim kayıpları önleniyor hem de kısa sürede gerekli konfor şartları sağlanıyor”.

Haberler 22 TERMODİNAMİK • ARALIK 2022 İzocam, Türkiye İMSAD’ın Düzenlediği Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne Gümüş Sponsor Oldu T ürkiye inşaat malzemesi sanayisinin en önemli etkinliği olan 10. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, 3 Kasım2022 tarihinde HiltonMaslak İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye’nin dünyaca ünlü yalıtım markası İzocam, üyesi olduğu Türkiye İMSAD tarafından “Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla gerçekleşen zirveye gümüş sponsor oldu. İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğe en iyi örneklerden biri olarak 2009 yılından beri düzenlediği ve sektörün en büyük etkinlikleri arasında kabul edilen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkasını oluşturan inşaat malzemesi sanayisini; döngüsel ekonomi, inşaatta sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir ve akıllı şehirler, akıllı yatırımlar, yenilikçi sanayi, sürdürülebilir enerji yönetimi, yaratıcı, yeni fikirler ve teknolojik yenilikler çerçevesinde, yeni bir sanayi ve ticaret anlayışı ile şekillendirmek hedefiyle gerçekleşti. Gümüş sponsor olarak katkı sundukları zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “İzocam olarak, bir parçası olduğumuz ve bu yıl ‘Sürdürülebilir Gelecek’ temasıyla düzenlenen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin, sektörümüzün ve ülkemizin geleceği açısından stratejik önemde olduğunu düşünüyoruz. Türkiye İMSAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu organizasyonun, sektörümüzde çevre dostu, yenilikçi üretim ve sürdürülebilirlik bilincinin yerleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu. Açıklamasında, İzocam’ın hikayesinin başladığı 57 yıl önce varoluş amaçlarını, doğal kaynaklara zarar vermeden, can ve mal güvenliğini dikkate alarak, enerji tasarrufu ve konfor sağlayan çevreci ve sürdürülebilir yalıtım çözümleri geliştirmek olarak tanımladıklarını da hatırlatan Murat Savcı, “Çıktığımız bu yolda, kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yapıların inşası, enerji tasarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kalitesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan bir şirket olma özelliğimizi halen koruyoruz. Bu konularda toplumumuzu bilinçlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz ve çevre dostu ürünler geliştirerek, tesislerimizde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektörümüze karşı üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz” dedi. İzocam olarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma yönünde bir hedefleri olduğunu kaydeden Savcı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketimlerinin ve atık su oluşumlarının sınırlandırılması, alternatif hammadde kaynaklarının üretim süreçlerine adapte edilmesi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak birçok proje çalışmasını 2030 yılı ve 2050 yılı sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak için detaylı programlar halinde ele aldıklarını vurguladı. Bu kapsamda İzocam olarak 2030 yılına kadar, direkt ve indirekt sera gazı emisyonlarını en az %33 azaltmayı hedefleyen yatırım planlarını 2021 itibariyle devreye almaya başladıklarını açıklayan Murat Savcı, “Tüm tesislerimizde aydınlatma tiplerini çevreci uygulamalarla yeniledik. Taşyünü ve Camyünü üretim tesislerimizde enerji izleme sistemleri kurarak geri kazanım, verimlilik projeleri uyguladık. Yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni tüm tesislerimize kazandırdık. ‘İnsanlık ve dünya için iyi gelecek’ hedefiyle ambalaj yenileme çalışmalarımızı başlatarak, İzocam Camyünü, İzocam Taşyünü ve İzocam Foamboard’un ambalajlarını, insan sağlığına ve çevreye duyarlılığı da ifade edecek şekilde yeniden tasarladık. Bu yılın başından itibaren de sürdürülebilirliğe, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye ve iyi yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla İzocam Yelken Takımı’nı kurarak, Sailmaster iş birliğiyle denizlere yelken açmaya başladık. Karbon emisyonunu azaltan, çevreci, insan sağlığına ve doğaya saygıyı ön planda tutan çalışmalarımız önümüzdeki yıllar içinde de artarak devam edecek” dedi. Çevre dostu malzemeler içeren İzocam mineral yünlerin, dünyada en çok bilinen ve en güvenilir yalıtım ürünleri arasında yer aldığının da altını çizen Murat Savcı, “Üretimimizde %80’e kadar geri dönüştürülmüş malzeme ve cam kırığı kullanılıyor. Üretim artıkları da tekrar ürün imalatında değerlendirilebiliyor. İzocam olarak; yerel ve geri-dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünlerimizle sürdürülebilirliğe hizmet ederken, ürünlerimizin içeriği ile tüm canlılara ve doğaya sağlıklı bir yaşam sunuyoruz. İzocam, yalıtım sektöründe, deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların vücuttan zararsız bir şekilde atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikasına sahip olan ilk kurum olma özelliği taşıyor. İzocammarka mineral yünler, üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde kullanılan binaların LEED- BREAMgibi yeşil bina sertifikası almalarına olanak sağlıyor. ‘HBCD Free’ (HBCD içermez) nitelikteki İzocam marka tüm XPS ve EPS ürünler de çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, yasaların belirttiği çerçevede üretiliyor” diye konuştu. İzocamGenel Direktörü Murat Savcı, ürünlerinin insan sağlığına zararsız olması, enerji tasarrufu sağlaması ve sürdürülebilirliğe olan katkısı nedeniyle BM’nin 17 küresel amacı arasında yer alan ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’, ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’, ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’, ‘İklim Eylemi’ ve ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ gibi 8 önemli amaca ulaşılmasında da üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==