Termodinamik | Nisan-2022 | Sayı: 356

Söyleşi Makale 82 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 TERMODİNAMİK • MART 2022 82 kent merkezinde geniş ve yeşil serin alan yaratılması • Başta yukarıda saptanan bölge olmak üzere, tüm riskli bölgelerde yeşil çatılar ve koridorlara yönelik teşvik mekanizmalarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi. • Hassas bölgelerde yeşil alan miktarlarının artırılması. • Kentsel dönüşüm bölgelerinde IAE’ni hesaba katan yapı tasarımlarının zorunlu hale gelmesi • Kent içinde nüfusun çoğunluğunun kısa mesafede erişim sağlayabileceği büyük kent parklarının yapılması. • OSB’lerde sağlık koruma bandının kesinlikle hayata geçirilmesi, OSB çatılarında yeşil çatı uygulamalarının teşviki[10]. Ülkemizde Avrupa ve ABD’deki yerel yönetimlerin hazırladığı Isı Dalgaları Eylem Planları’na benzer bir eylem planı henüz yayınlanmamıştır. Ancak ısı dalgaları ülkemizde hazırlanan İklim değişikliği eylem planlarının içerisinde bir başlık olarak yer almıştır. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye’nin İklimDeğişikliği ve UyumStratejisi Eylem Planı’nda “Sıcaklık ve Sıcak Hava Dalgaları Eylem Planının” uygulanmakta olduğunu yazmaktadır. Ancak sıcak hava dalgası eylem planıyla ilgili herhangi bir kayıt bulunamamıştır.Bakanlıkların web sayfalarında diğer eylem planları yer alırken sıcak hava eylem planı yer almamaktadır[11]. III. SONUÇ VE ÖNERİLER Isı dalgalarından en çok etkilenecek iller ve bölgeler tespit edilmelidir. Yapılacak çalışmalar ve alınan önlemlerde öncelik bu illere ve bölgelere verilmelidir. Ülkemizde hem ulusal hem de yerel düzeyde sıcak hava eylem planları hazırlanmalıdır. Büyük şehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri,Avrupa ülkelerinde ve ABD’de olduğu gibi sıcak hava dalgası erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Erken uyarı sistemleri 2006 yılında Fransa’da uygulanmış ve can kayıplarında 2003 yılına göre büyük oranda azalma olduğu görülmüştür. Isı dalgalarından korunmak amacıyla yapılacak çalışmalarda en büyük pay yerel yönetimlere düşmektedir.Yerel yönetimlerin aldığı kararlarda ve yaptıkları planların uygulanmasında süreklilik sağlanmalıdır. Her yerel yönetimin değişikliğinde hazırlanmış olan ısı dalgası eylemplanları değiştirilmemelidir.Seçilmiş bir yerel yönetimin yaptığı bir yeşil alanı, yeni seçilen yönetim yapılaşmaya açmamalıdır. Isı dalgalarının oluşmasını önlemek kısa süreli çalışmalarla gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu yüzden ısı dalgalarıyla mücadelede kalıcı önlemler alınmalıdır. Yeşil alanların artırılması, park ve bahçe sayısının artırılması gibi çalışmalar yapılmalıdır. Şehirlerin içlerinde çeşme sayıları artırılmalıdır. Sıcaklığın arttığı saatlerde yolla ve beton alanların sulanması sağlanmalıdır. Ülkemizde göçmen sayısı son yıllarda çok fazla artmıştır. Isı dalgası esnasında göçmenler ve evsizler için klimalı özel barınma merkezleri yapılmalıdır. Yalnız yaşayan yaşlılar tespit edilmeli ve ısı dalgası meydana geldiğinde yetkili birimler tarafından kontrol edilmelidir. Fransa’da 2003 yılında meydana gelen ısı dalgası en çok 65 yaş ve üstü insanları etkilemiştir. Bu yüzden bakım evlerinde kalan yaşlılar için özel önlem alınmalıdır.Hastane,huzurevi ve bakım evlerinde bulunan merkezi havalandırma ve klima sistemleri kontrol edilmelidir. Yapılmış ısı dalgası eylem planlarında sokak hayvanları ve kuşlar için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Hazırlanacak eylemplanlarında sokak hayvanları da dikkate alınmalı ve sokaklara su içebilecekleri suluklar konulmalıdır. Isı dalgası esnasında orman yangını riski çok fazla artmaktadır. Bu yüzden orman yangınlarına karşı hazırlık yapılmalıdır. IV. KAYNAKLAR 1. Trigo, R.M., Herrera, R.G., Diaz, J., Trigo I.F., Valente, M.A.,(2005). How exceptional was the early August 2003 heatwave in France? Geophysical Research Letters,32. 2. Rebetez. M., Dupond, O., Giroud, M., (2009). An analysis of the July 2006 heatwave extent in Europe compared to the record year of 2003.Theor. Appl. Climatol, 95, 1–7 3. Shaposhnikov, D., Revich, B., Belander, T., Bedada, G.B.,…,(2014). Mortality Related to Air Pollution with the Moscow Heat Wave and Wildfire of 2010. Epidemiology, 25(3), 359–364 4. Hansan, A., Bi, P.,Nitschke, M., Riyan, P., Pisaniello, D., Tucker, G.,(2008). The Effect of Heat Waves on Mental Health in a Temperate Australian City. Environmental Health Perspectives,116(10),1369-1375 5. Tian,Z.,Li,S.,Zhang, J.,guo,Y., (2013). The Characteristic of HeatWave Effects onCoronaryHeart DiseaseMortality in Beijing,China:ATime Series Study.Plos One, 8(9),e77321 6. Foillet, A., Rey, G., Wagner, V., Laaidi, K.,…, (2008).Has The İmpact Of Heat Waves Mortality Changed İn France Since The European Heat Wave Of Summer 2003? A Study of The 2006 HeatWave. International Journal of Epidemiology,37,309–317 7. BertrandGreco tarafından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile 21.06.2019 tarihinde yapılan röportaj.ErişimAdresi: https://www.lejdd.fr/Societe/le-plandanne-hidalgo-contre-la-canicule-nousavons-multiplie-les-ilots-de fraicheurpartout-a-paris-3906016 (20.02.2020) 8. Bernard, S,M., (2004).Municipal Heat Wave Responce Plans.American Journal of Public Health,94(9),1520-1522 9. State of California Contingency Plan for Excessive Heat Emergencies. (2014). Erişim Adresi: https://www.caloes. ca.gov/PlanningPreparednessSite/ Documents/ExcessiveHeatContingencyPlan2014.pdf . (25.02.2020) 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Uyum Planı.(2017).Erişim Adresi: https://www.bursa.bel.tr/ dosyalar/birimek/190306101119_ Bursa-Surdurulebilir-Enerj i-veikl im-Degisikl igi-Uyum-PlaniBUSECAP-2017.pdf .(20.02.2020) 11. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 2011-2023.(2012).Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==