Termodinamik | Nisan-2022 | Sayı: 356

Çeviri olduğunda, AI çözümlerinin geniş aralığı ve mülkiyet hakları sebebiyle, tasarım mühendisi genellikle kontrol tasarımının büyük bir bölümünü AI çozüm sağlayıcısına delege etmek zorunda kalır. Bu kontrol üzerindeki azalma, özellikle AI çözümünün doğasını açıklamak için kullanılan konsept ve kelime haznesi birçok HVAC tasarım mühendisine yabancı gelmesi ve birçok çözüm sunucu tarafından ortaya atılan iddaların doğrulanması ve/veya belli bir uygulamaya normalize edilmesinin zor olması, tasarım mühendisleri için can sıkıcı olabilir. Bina kontrolleri BACnet, Modbus ve LONworks gibi farklı iletişim protokolleri kullanıyor olsa da, bu makaledeki örneklerde BACnet iletişim protokolü baz alınacaktır. Genellikle, birçok bulut bazlı çözüm BAS üzerine kurulmaktadır (Şekil 1). Bu durumlarda, bulut bazlı çözüm ile BAS arasında bir “tercüman / iletişimci” olmalıdır. İşte tam olarak burada uygulama programlama ara yüzü (API) devreye girer ve veriyi (örneğin sensörler ve aktuatörlerden gelen veriler, buluttan BAS’a gelen komutlar vb.) bulut ve BAS arasında API “taşır”. API, alt kademe BAS sağlayıcısı veya bulut bazlı çözüm sağlayıcısı tarafından temin edilebilir. BAS, tüm BACnet bina seviyesi kontrol cihazlarını (B-BC), BACnet ileri seviye uygulama kontrol cihazlarını (B-AAC), BACnet uygulama spesifik kontrol cihazlarını (B-ASC), BACnet ileri düzey operatör iş istasyonlarını (B-AWS) ve tüm diğer kablo, sensör, aktuatör, server vb. içerir. ANSI/ASHRAE Standart 135-A, Bina Otomasyonu ve Kontrol Ağları için Veri İletişim Protokolü, Ek – L, Bir BAS ve bileşenlerinin BACnet uyumlu olarak sınıflandırılması için karşılaması gerekli olan performans kriterlerinin belirtildiği standarttır. B-AWS bina operatörleri ve teknisyanları tarafından tüm konfigürasyonu, görüntülemeyi, modifikasyonu ve bütün direkt dijital kontrol sisteminin işletilmesini sağlar. B-BC genellikle büyük (örneğin 40’tan fazla kontrol noktası olan ve komplike işlem sıralaması olan) klima santrallerinde, chiller’larda ve ısıtma santrallerinde kullanılır. B-AAC genellikle daha küçük (örneğin 30’dan daha az kontrol noktası ve komplike olmayan işlem sırlaması olan) klima santrallerinde kullanılır. B-ASC genellikle terminal ünitelerin (VAV kutuları, fan coil üniteleri vb.) kontrolünde kullanılır Yerel BAS ile bulut çözümü arasındaki doğru iletişim bağlantısının kurulması belki de BAS ağ altyapısının tasarımındaki en önemli kısımdır. Bunun sebebi: • Genenlikle, bulut bazlı çözümlerin hiçbiri standart HVAC kontrol iletişim protokol (örneğin BACnet, ModBUS vb.) dillerinin hiçbirini konuşamaz. İşte API’nin devreye girdiği yer tam da burası oluyor ve API bulut bazlı çözümden aldığı bilgiyi standart iletişim protokolüne dönüştürerek, B-BC’ lerin, B-AAC’lerin ve B-ASC’lerin kendilerinden istenenin ne olduğunu anlamalarını sağlıyor. Benzer olarak API B-BC’lerden, B-AAC’lerden ve Şekil 1. Çeşitli BACnet kontrol cihazlarının hiyerarşisini ve bulut bazlı çözümün arayüz noktasını gösteren bir BACnet ağ mimarisi Şekil 2: Standart bir bina otomasyon sisteminin sağlayabileceği örnek bir zaman bazlı trend grafiği. Veri her 2,5 dakikada bir toplanmıştır. TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 73

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==