Termodinamik | Nisan-2022 | Sayı: 356

04 2022 . Bina Sistemlerini Kontrol Etmek için Yapay Zekanın Kullanılması Ayda bir yayımlanır • Nisan 2022 • Yıl: 30 • Sayı: 356 • 25 TL.• ISSN:1302-8065 • www.termodinamik.info SÖYLEŞİ MetinDuruk SÖYLEŞİ Solar Decathlon MAKALE Isı Dalgası EylemPlanları ÖZEL BÖLÜM Sektörün Hafızası

Aironn’da Rekor Büyüme www.a ronn.com.tr

%110 %40 %100 %60 %100 C rosal Büyüme Üret mTes s Gen şled İhracatını Artırdı Üret m Kapas tes Yükseld Mav Yaka Çalışan Sayısı Arttı Beyaz Yaka Çalışan Sayısı Arttı %80 AIRONN HAVALANDIRMA SAN. A.Ş. Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28A Ümran ye - Istanbul / Turkey Tel: +90 216 594 56 96 Fax: +90 216 594 57 17 E-ma l: nfo@a ronn.com.tr www.a ronn.com.tr

Üstün tasarım ve yüksek verimlilik ilkesiyle çevreye duyarlı iklimlendirme çözümleri sunar! VRF V6 SERiSi iLE PROJELERiNiZi ZiRVEYE TAŞIYIN rtağım Proje İklimlendirme EVI Kompresör Gelişmiş Buhar Enjeksiyonlu Enerji Yönetim Sistemi EMS Yüksek Verimlilik Değerleri COP/EER 32Hp Kapasite Tek Modülde Geniş ürün yelpazesiyle projelendirme aşamasından anahtar teslimine kadar her adımda projelerinize değer katar.

EntegreWiFi özelliği VITODENS CONNECT yeni

Editörden 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını Karbon Nötr hale getirmeyi hedefleyen AB, Sınırda Karbon Düzenlemesiyle, "kirleten öder" mantığıyla Karbon Vergisi ihdas etti. Kriterlere uyulmaması halinde, 2026’dan itibaren yılda 2 milyar Euro olmak üzere, 2050’ye kadar yaklaşık 60 milyar Euro Karbon Vergisi ödenmesi öngörülüyor. Bunun için iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji ile yeşil dönüşüm konularında toplumda ve işletmelerde farkındalık oluşturmak için çalışmaktayız. Elektrik üretimindeki dönüşümün gerçekleşmesi için harekete geçilmeli ve iklim krizinin yarattığı ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlar göz önüne alınmalıdır. Kömürden yenilenebilire doğru planlı geçiş bir an önce ivme kazanmalıdır. İklim krizine karşı tarihi bir noktada olduğumuzun görülerek eylem ve kararların buna göre alınması çok önemlidir” diyor. Yakın zamanda, İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), ÇEDBİK (Çevre Dostu Binalar Derneği) ortaklığında, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli AB projesi kapsamında, inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri “Diyalog Günü”nde buluşarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerini çalıştı. Farklı illerde önce fiziksel sonra da çevrimiçi olarak düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı eğitimlerde, kaynakların önemi vurgulanarak, kurumların topluma sadece ekonomik fayda sağlama konusunda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da sorumlulukları olduğuna dikkat çekildi. Sektörlerin, STK’ların ve bazı şirketlerin bu konuda ciddi çalışmaları var. Ama daha somut adımlar için, daha net devlet politikalarına ihtiyaç duyulduğu da su götürmez bir gerçek. ünümüzde sürdürülebilirlik kavramını, enerji başlığından bağımsız düşünmek mümkün değil. Çünkü enerjinin üretildiği ve tüketildiği her alan dünyanın yarınını doğrudan ilgilendiriyor. Bu anlamda dünyanın Paris İklim Anlaşması, COP 26 gibi çok uluslu ve oldukça mühim adımları var fakat reel anlamda bu adımların somut çıktılarının bulunmaması, dünyada birçok STK, kurum ve kişilerce eleştiriliyor. WWF-Türkiye ve SEFİA’nın ortak çalışması ile hazırlanan “Çelişkiyi Aşmak: Türkıye’nın Yeşil Devrimi ve Yeni Kömür Yatırım Planları” başlıklı rapor, 12 Nisan 2022 tarihinde yayınlamdı. Raporda, Ülkelerin net-sıfır olma beyanlarının somut kömürden çıkış adımlarıyla desteklenmemesinin, kendi içinde çelişen ve iklim hedeflerini riske atan bir durum olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi: “Net-sıfır hedefi gittikçe yaygınlaşan bir hedef olmakla birlikte, alınması gereken iddialı kararları ertelemesi bakımından da eleştiriliyor. Bu hedefin anlamlı olabilmesi, ancak 2030 gibi orta vadeye giden yoldaki adımların net bir şekilde ifade edilmesi ve izlenmesiyle mümkün. Bu kapsamda 2050 netsıfır patikasının adımları özellikle enerji sektörü için artık oldukça açık. Nisan 2021’de Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency – IEA) tarafından yayımlanan “2050 Net-Sıfır Patikası” raporunun kömür özelindeki tarihleri bize “bugün” itibarıyla yeni bir kömür yatırımı yapılmaması, kömürden elektrik üreten santrallerin gelişmiş ülkelerde 2030, dünyanın geri kalanında ise en geç 2040 yılında kapatılması gerektiğini çok net bir şekilde ifade ediyor. İzlenmesi gereken patika bu kadar net bir şekilde belli iken; önümüzdeki dönemde enerji politika ve yatırımlarının bu patika ile çelişecek alanlara yönelmesinin, bu kararların iklim hedeflerinin ciddi şekilde riske atılması pahasına alındığı anlamına geleceği de oldukça açık.” Sektörün içinden de yenilenebilir kaynaların kullanımının artması ve daha çok teşvik görmesi için çağrılar yapılıyor. Mesela ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, “Kömür kullanımındaki artışa rağmen yenilenebilir enerji kaynakları 2021'de küresel elektrik üretiminde kömürden daha yüksek bir pay sağladı. Yenilenebilir enerjiye dayalı üretim, 2021'de 8.000 TWh'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. G Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Sürdürülebilir dünya için daha net iklim politikalarına ihtiyacımız var

İçindekiler / Haberler Özel Bölüm 6 44 47 Nisan 2022 Sektörün Hafızası Mesleğinde 50 Yıllık Deneyimi Ardında Bırakan A.Metin Duruk Anlatıyor… Kimler geldi... Kimler geçti... Hatırlayalım... Prestijli Projelerde ISK Sektörü AYLIK BİLİMSEL TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ www.termodinamik.info Sahibi Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Oya Bakır oyabakir@dogayayin.com Genel Yayın Yönetmeni Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Dijital Teknolojiler Danışmanı Cenk Gerçek cenkgercek@dogayayin.com Reklam Grup Başkanı Asrin Bakır Gerçek asrinbakir@dogayayin.com ReklamMüdürü Emin Deniz Demirek denizdemirek@dogayayin.com Abone ve Okur Sorumlusu Diler Sunay abone@dogayayin.com Grafik Elif Cankan Ulaştırma ve Dağıtım Yavuz Erdoğan Yayımlayan Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Yeri Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: (0216) 327 80 10 pbx Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayayin.com ISSN: 1302-8065 2022 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. Bedeli: 25 TL. Yıllık Abone Bedeli: 250 TL. Baskı ve Cilt ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No: 50 Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

Çeviri Makale Söyleşi 66 72 78 84 Ürün Tanıtımı Solar Decathlon Europe Yarışmasının İddialı Ekibi Team Deeply High Anlatıyor… Bina Sistemlerini Kontrol Etmek için Yapay Zekanın Kullanılması Türkiye’de ve Dünya’da Isı Dalgası Eylem Planları; Genel Bir Değerlendirme REKLAM DİZİNİ ÖK AIRONN 71 ALİZE 31 ASSAN ALÜMİNYUM 13 BUDERUS AKİ CONDAIR 65 ÇUKUROVA ISI 88 DAIKIN 61 EBITT ÖKİ EMAS 77 FOUR ESSENTIAL 23 FRİGODUMAN 19 GÖKÇE BRÜLÖR 87 INSTALACJE 27 İSİB AK KAZANCI 39 MAS DAF 43 MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 15 RESTERM 9 S&P AFS 35 SENTEZ 57 SIEMENS 11 STANDART POMPA 83 THE BIG 5 SHOW DUBAI 7 VAILLANT 1 VESTEL 2 VIESSMANN • Karyer EA-DR ve ED-DR Muz Soğuk Oda Evaporatörleri 10 20 38

Haberler 6 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 T B Türk İklimlendirme Sektörü İhracatı Yüzde 15.9 Oranında Artış Gösterdi Masdaf, Yangın Pompası Çözümlerini Tanıttı ürk İklimlendirme Sektörü, 2022 yılının ilk üç aylık periyodunda 1,6Milyar Dolarlık ihracat büyüklüğü ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 büyüme kaydetti. Türk İklimlendirme Sektörü, 2022 yılının ilk 3 ayı itibari ile tüm alt ürün gruplarında ihracatını artırdı. 2022 yılında 2021 yılının aynı dönemine göre, yüzde 39,9 artış ile Soğutma Sistem ve Elemanları, yüzde 37,6 artış ile Klima Sistem ve Elemanları, yüzde 38,9 artış ile Yalıtım Malzemeleri en çok ihracat artışı sağlayan alt sektörler oldu. 2022 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2021 yılında 4,6 dolar iken 2022 yılının ilk 3 ayı itibari ile 5,2 Dolara çıktı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak 2021 yılında ihracatın tüm kalemlerinde ciddi büyüklüklere ulaştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Sektör olarak 2022 yılının sonu için yüzde 15’lik u yıl yedincisi düzenlenen TÜYAK 2022 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği (TÜYAK) ev sahipliğinde, 31 Mart - 2 Nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pompa sektörünün lider markalarından Masdaf, "Yangın Mühendisliğinde Tasarım, Uygulama ve İşletme" teması ile düzenlenen sergide, yangınla mücadelede etkili çözümler sunan; UL listeli ve FMonaylı yangın pompası ürün grubunu tanıttı. Binalarda ve endüstriyel tesislerdeki yangın söndürme sistemleri için su kaynağının basınçlandırılmasında kullanılan ve yangınla mücadelede etkili çözümler sunan Masdaf yangın pompaları ile binalarda ve endüstriyel tesislerde oluşabilecek yangınlara henüz itfaiye ekibi olay yerine ulaşmadan önce müdahale etmek mümkün. Böylece yangın pompaları ile hem binaların güvenliği hem bir büyüme ile 7 Milyar Dolarlık ihracat büyüklüğünü hedef olarak belirledik. Stratejik olan, en önemli hedefimiz dış ticaret fazlası veren sektör olmak. Ülkemiz ihracatı adına her geçen gün büyüyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli ve verimli bir şekilde ilerliyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel de binada yaşayan insanların can güvenliği sağlanabiliyor. Masdaf, ileri teknoloji yangın pompaları ile dünyada yangınla ilgili kabul gören uluslararası standartları da karşılıyor. Masdaf; ürünlerin güvenlik ve emniyeti ile ilgili konularda tüketicilere; test, belgelendirme ve takip denetimleri hizmeti sunan UL (Underwriters Laboratories) ve doğal vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu yıl Haziran ayında Türkiye’nin partner ülke olarak yer alacağı MCE – Mostra Convegno Expocomfort Fuarı için de ciddi çalışmalar içindeyiz. Ülkemizi bu fuarda en iyi şekilde temsil edeceğiz ve ihracatçılarımıza katma değer sağlayacağız.” afet ve benzeri risklere karşı korunmak üzere mühendislik çözümleri sunan ve dünyanın en büyük sigorta şirketi olan FM (Factory Mutual) tarafından sertifikalandırılan “Yangın Pompaları” ile Türkiye’de ilk kez, dünya sıralamasında ise 8. olarak UL ve FM sertifikasını alan firma unvanına da sahip bulunuyor.

Haberler 8 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 ABB, Samsung Elektronik ile Ortaklık Kuruyor A BB ve Samsung Elektronik, hem konut hem de ticari binaların enerji tasarrufu, enerji yönetimi ve akıllı nesnelerin interneti (IoT) bağlantısı konularında ortaklaşa geliştirilen teknolojiler geliştirmek üzere küresel bir ortaklık dahilinde işbirliği yapacak. Binalar, yıllık küresel CO2 emisyonlarının1 yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Ortaklık; akıllı teknoloji, akıllı kontrol ve akıllı cihazlarda inovasyon için uzun vadeli işbirliği çerçevesinde konut ve ticari binalarda karbon salınımı azaltmak ve enerji tasarrufu için bütünsel enerji yönetimine yenilik getirecek. İş birliği, Samsung ve ABB'nin ev otomasyon teknolojilerine müşteri erişimini artırmasını ve daha iyi cihaz yönetimini sağlarken, elektrik yükünün yönetimini kolaylaştıracak. Akıllı evler, paradan, zamandan ve enerjiden tasarruf etmek için merkezi bir sistem aracılığıyla entegre edilmiş bağlantılı cihazları ve tertibatı kullanıyor. Örneğin, Samsung SmartThings uygulamasını ve ABB ev otomasyon çözümlerini bağlayarak, konut sakinleri kişisel cihazlarını kullanarak tüm beyaz eşya yelpazesinin yanı sıra gaz ve duman sensörleri, enerji, güvenlik ve konfor sistemlerini tek bir uygulamadan izleyip yönetebilecekler. Bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri gibi cihazları proaktif olarak yönetmek, şebeke optimizasyonunu ve daha düşük enerji maliyetlerini garanti ediyor. ABB Akıllı Binalar İş Kolu Başkanı Mike Mustapha şunları söyledi: “Tamamen entegre ve bütünsel, akıllı bina teknolojisine erişimi daha da geliştirerek müşterilerimizin önemli karbon ve enerji tasarrufları sağlayabileceği bir gelecek hayal ediyoruz. Samsung Electronik gibi önemli bir teknoloji inovasyon lideriyle ortaklık, ABB'nin tüm binaları açık ve agnostik çözümlerle birbirine bağlama ve elektrikli araç (EA) şarjı gibi unsurlar da dahil olmak üzere toplam enerji tüketimine ilişkin öngörüler sağlama vizyonunu ve çözümlerini daha da ileri taşıyor. Bu, yalnızca inşa edilen çevreden kaynaklanan karbon ayak izini en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda sorunsuz ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.“ Ev otomasyon çözümlerine paralel olarak, iki şirket de Samsung Electronik ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) ürünleri ve değişken debili soğutucu akışkan (VRF) oda kontrol sistemi ile ticari binalar ve çok konutlu geliştirmeler için ABB HVAC kontrol sistemi arasındaki işbirliğini genişletmeyi planlıyor. Samsung Elektronik IoT İş Kolu Başkanı Chanwoo Park şunları söyledi: “İki şirketin bir araya gelişi, inşaat şirketleri ve mülk geliştiricileri için de akıllı bina projelerine kolaylık sağlıyor. Mevcut binaları veya yeni tesisleri tek bir çözüm kaynağıyla güçlendirmek için, ürünlerin entegre olacağından ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacağından emin olabilirler. Ayrıca tüm sistem için tek bir platform olduğu için satış sonrası deneyim de daha gelişmiş olacak.” M Haçik Eram Aramızdan Ayrıldı ekanik tesisat sektörünün çınarlarından Haçik Eram aramızdan ayrıldı. İTÜ Makina Fakültesi’nin 1953 yılı mezunlarından Haçik Eram, meslek hayatına 1950 yılında Tesisat Yurdu Kolektif Şirketi’nde başladı. Kurucu ortakları arasında yer aldığı, “Tesisat Proje Bürosu” yolculuğuna TESHAN adıyla devam etti. Değerli büyüğümüz Haçik Eram’a Tanrıdan rahmet, yakınlarına ve Türk Mekanik Tesisat Sektörüne başsağlığı dileriz.

S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 8 Haramidere 34524 / İstanbul 0 212 876 7071 | www.solerpalau.com.tr | satis@solerpalau.com.tr S&P ev tipi ısı geri kazanım üniteleri; yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ve 36dB ses seviyeleri ile yaşam alanlarınıza 4 mevsim maksimum konfor sunar. Soler&Palau ev tipi ısı geri kazanım cihazları ile Dört mevsim temiz hava, konfor ve tasarruf

Haberler C M Y CM MY CY CMY K 10 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 Xylem Türkiye’nin Yeni Ofisi Basının Yoğun Katılımı ile Açıldı S u ile ilgili en zorlu sorunlara karşı yenilikçi çözümler geliştiren küresel su teknolojisi şirketi Xylem, Türkiye’deki organizasyonunu büyütüyor. 2021 yılının sonlarında Türkiye’nin önde gelen pompa ve su arıtma sistemleri şirketi Anadolu Flygt’ı satın alan şirket, bölgesel faaliyetlerinin kapsamını daha da genişletiyor. Ülkemizi bölgesel bir üretim üssü haline getirmeyi amaçlayan Xylem Türkiye, yeni yapılanmasının ilk adımı olarak merkez ofisini iş dünyasının son yıllardaki gözde lokasyonlarından Ataşehir’e taşıyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerine devam edecek olan Xylem Türkiye, Ataşehir’de konumlanan yeni ofisiyle de büyüyen hedeflerine birlikte yürüyeceği geniş bir iş gücüne daha yakın olmayı hedefliyor. Xylem Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bilgiç’in ev sahipliğinde, 31 Mart Perşembe günü gerçekleşen açılışa Xylem Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Gelişmekte Olan Pazarlar Başkanı Franz Cerwinka ile Xylem Orta Doğu ve Türkiye Direktörü Naji Skaf katılarak, Xylem’in global vizyonundan, sosyal sorumluluk projelerinden ve Xylem Türkiye’nin yeni yapılanmasından bahsettiler.Xylem Türkiye’nin Ataşehir Büyükhanlı Plaza’daki ofisinin açılışında Xylem üst düzey yetkilileri, şirketin küresel hedeflerinin bir parçası olarak Türkiye pazarına verdikleri önemi ve olumlu beklentilerini vurguladılar. Xylem Türkiye’nin Genel Müdürü Altuğ Bilgiç; “Xylem’in Türkiye’deki hedeflerinin büyüklüğünü biliyoruz, çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir terim var-İngilizceden çevirmek gerekirse- “Türkiye için Türkiye”… Türkiye’deki Xylem ürünlerini Türkiye’de üretmek ve daha da ötesine geçerek Türkiye dışı coğrafyalarda da ‘Türkiye’ kavramına gireceğiz. Bunun için Türkiye’de imalat, Türkiye’de montaj yapacağız. Hem Türkiye ekonomisine hem de insanlarımıza destek vereceğiz. Bu ofis bunun bir başlangıcı. İstanbul’un daha merkezinde yerimizi alarak müşterilerimize daha yakın olacağız” dedi. Xylem Türkiye Genel Müdürü Pozisyonuna Altuğ Bilgiç Getirildi D ünya genelindeki en zorlu su sorunlarını çözmeye odaklanan öncü su teknolojisi şirketi Xylem’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Xylem Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna 20 yılı aşkın süredir yurt dışında uluslararası şirketlerde yöneticilik tecrübesi bulunan Altuğ Bilgiç getirildi. Su ile ilgili kritik sorunlara yenilikçi çözümler geliştirerek müşterilerinin su ve kaynak yönetimlerini optimize etmeyi sağlayan Xylem’de üst düzey atama gerçekleşti. 20 yılı aşkın süredir yurt dışında uluslararası şirketlerde yöneticilik tecrübesi bulunan Altuğ Bilgiç, 2022 yılının Şubat ayında Xylem Türkiye’nin yeni Genel Müdürü oldu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini ise Purdue Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olan Altuğ Bilgiç, Ohio State Üniversitesi'nde de MBA eğitimini gerçekleştirdi. Bilgiç, kariyeri boyunca farklı ülkelerde; Rolls-Royce şirketinde Baş Mühendis, Weir Oil & Gas şirketinde sırasıyla Mühendislik Müdürü, Dubai merkezli Avrupa, Orta Doğu & Afrika (EMEA) bölgesinde Bölge Satış Müdürü, Azerbaycan Bakü merkezli Rusya ve Orta Asya (RCA) bölgesinde Genel Müdür olarak çeşitli görevlerde bulundu. Altuğ Bilgiç, Xylem Türkiye’ye katılmadan önce, Sulzer şirketinin Katar operasyonunda Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

444 1 477 standartpompa.com

Haberler 12 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 Orhan Turan, TÜSİAD’ın Yeni Başkanı Oldu T ÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından genel kurulda konuşan Turan, katılımcılara yeni yönetim kurulu adına teşekkürlerini sunarak, bu önemli göreve layık görüldükleri için mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. Turan, 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğu, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığı TÜSİAD'da, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şevkle çalışacağını belirterek, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. "TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır" diyen Turan, TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Orhan Turan, dünyanın tüm ezberleri sınayan bir dönüşümden geçtiğini belirterek, jeopolitik gerilimler, ekonomik krizler ve doğal afetlerin görünümü büsbütün ve günlük olarak değiştirdiği bir insanlık manzarası ile karşı karşıya olduklarını aktardı. Değişimin dünyanın her yerinde, her an ve her seviyede yaşandığını, bireylerin, kurumların ve toplumların da sürekli değişime sürekli dönüşümle yanıt verme stratejisi geliştirdiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gün geçtikçe daha net görüyoruz ki hem ülkemizde hem de dünyada yerleşmiş olan merkez ve çevreye dayalı düşünce ve eylem sistemi bu manzarayı anlamlandırmak için artık yeterli değil. Ufkumuzu bu yeni manzarayı anlamlandıracak ve değerlendirecek şekilde genişletmeli, tazelemeliyiz. Doğu ile batı, İstanbul ile Anadolu, siyaset ile toplum, ekonomik büyüme ile refah arasında kaynaşma ve bütünleşme görmeliyiz. TÜSİAD, yarım asırdan bu yana dünya ve ülke meselelerini anlamlandırma ve iş dünyamızın düşünce ufkunu genişletme misyonunu başarıyla yerine getirdi. Hiç şüphesiz TÜSİAD, kalıpların hüküm sürmediği, ön yargıların bizi sınırlamadığı bir geleceğin inşasında iş dünyasının bütüncül ve kapsayıcı lideri olarak öncü roller üstlenmeye devam edecektir." "Kapsayıcılık, iletişim ve işbirliğine azami özen göstereceğiz" TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve küresel ilişkiler bağlamında zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yönetim kurulumuz, köklü kurum kültürümüzden de güç alarak bağımsız, gönüllü ve öncü bir sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak. Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, 'özgürlük kutsaldır' diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları desteklerinizle sürdüreceğiz. Kapsayıcılık, iletişim ve iş birliği tüm çalışmalarımızda azami özen göstereceğimiz hususlar olacaktır." diye konuştu. Turan, ekonominin içinden geçtiği bu dar boğazdan çıkmak için geçtikleri dönemde olduğu enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerini karar alıcılar ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi. Orhan Turan, Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Verimliliği, istihdamı, yatırım ortamını geliştirmek; sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için birlikte çözümüretmeye devam edeceğiz. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşam temelidir. TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Uluslararası ilişkiler alanında dengelerin yeniden değiştiği bu süreçte TÜSİAD'ın güçlü uluslararası ağları ile Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz." Tüm çalışma dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de yeni küresel denklemde Türkiye'nin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacaklarını aktaran Turan, yeşil ve dijital dönüşüm konularına verdikleri öneme işaret etti. "Eşitlikçi ve çevreci bir ülke hedefinin peşinde olacağız" TÜSİAD Başkanı Turan, "Gençlere, hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye'yi inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. TÜSİAD'ın 50. yıl projesi olarak geçtiğimiz ekimde yönetim kurulunun kamuoyu ile paylaştığı 'Yeni Bir Anlayışla Geleceğe İnşa' çalışmasını da aydınlık bir gelecek için tüm toplum kesimlerine kararlılıkla anlatmayı sürdüreceğiz." diye konuştu. İnsan, bilim ve kurumları öncelik olarak belirleyen bir ülke olmanın yol haritasını tartışacaklarını belirten Turan, şunları kaydetti: "Yeniden biz' olabilmek için ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Bu ümide sarılmanın, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşının arifesinde büyük anlam taşıdığına da inanıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaklaşırken ekonomik olarak gelişmiş, uluslararası alanda saygın, toplumsal olarak başta kadınların konumu olmak üzere eşitlikçi ve çevreci bir ülke hedefinin peşinde olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli bir konu olarak vurgulamayı kararlılıkla sürdüreceğiz." Turan, Atatürk'ün eşsiz vizyonuyla miras bıraktığı, çağdaş, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerlerinin her zaman savunucusu olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Seçim: EN İYİ ÜRÜN 2017

Haberler 14 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 T E ürkiye yalıtım sektörünün lider kuruluşu İzocam, kadın istihdamını destekliyor. Son 3 yılda kadın çalışan sayısını önemli ölçüde artıran İzocam'ın şu anda her 4 çalışanından 1’ini kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de 57 yıldır yalıtım sektörüne liderlik eden İzocam, kadın çalışan sayısını her sene arttırarak; eşitlik ilkesini istihdam politikalarına da yansıtmayı sürdürüyor. Kadın çalışanlarının oranını son üç yılda %18’den %25’e yükselen İzocam’ın, Genel Direktörlük’e direkt bağlı kadın çalışan personel sayısı ise aynı dönemde %17'den %43 seviyelerine ulaştı. İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı, kişilere saygı ilkesi ile her türlü cinsiyet ayırımcılığının karşısında yer alarak; kadınların emeğini ve işgücüne katılımlarını önemsediklerini vurguladı. Kadınların, önlerindeki engellerin kaldırılarak iş dünyasında aktif olarak yer almalarının, en temel insani hak olmakla birlikte; ülkemizin sosyoekonomik gelişimi açısından da son derece önemli olduğunu belirten Çaycı, mesajında şu açıklamalara yer verdi: “İzocam olarak, toplumumuzun gelişimi için istihdam politikalarımızda cinsiyetçilik başta olmak üzere; din, dil, ırk, köken gibi ayrımcılığa neden urovent Ürün Grubu “Ticari Soğutma Ekipmanı” (PG-RDC), Tavsiye 14/6 – (EU) 2019/2018 Düzenlemesi ve (EU) 2019/2024 Düzenlemesinin Yorumlanması'nı güncelledi. Güncellenmiş sürüm, doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları için Eko Tasarım (Ecodesign) ve Enerji Etiketleme (Energy Labelling) gerekliliklerinin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra geldi. AB 2019/2018 Tüzüğü ve AB 2019/2024 Tüzüğü’ne göre Ekotasarım ve Enerji Etiketleme gereklerinin yorumlanmasını sağlayan güncellenmiş sürümde, dikey, olan tüm konular için eşitlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda kadın çalışan sayımızı her sene arttırarak; cinsiyet eşitliğini istihdam politikamıza yansıtmaya özen gösteriyoruz.” Kadın çalışanlarının oranının son üç yılda %18’den %25’e yükseldiğini belirten Gözdehan Çaycı; “Şu anda her 4 çalışanımızdan 1’ini kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Genel Direktörlük’e direkt bağlı kadın çalışan personel sayımız son 3 yılda %17'den %43 seviyelerine ulaşmıştır. Üretim tesislerimizdeki kadınmühendis, uzman ve sorumlu çalışan oranımız son 3 yılda, %6’dan %16’ya; potansiyel yetenek havuaçık roll-in dolapların standart konfigürasyonlarının eklenmesi ve yorumlamayla ilgili 69 derinlemesine soruya yanıt veren bir Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü mevcuttur. Epta'da Fikri Mülkiyet ve Teknik Uygunluk Grup Müdürü ve Eurovent Ürün Grubu “Ticari Soğutma Ekipmanı” Başkanı Maurizio Orlandi şunları söylüyor: “14/6 Tavsiyesinin mevcut güncellemesi; (AB) 2019/2018 Tüzüğü ve (AB) 2019/2024 Tüzüğünü, SSS bölümünün kullanımıyla, üreticilerden daha fazla açıklama gerektiren konularda detaylandırarak daha fazla yorumlamaktadır. Bu, zundaki kadın çalışan sayımız ise yine son 3 yılda 3 katın üzerinde bir artış göstererek %9’dan %29’a yükselmiş durumdadır” diye konuştu. İzocamolarak, kurumsal davranış ve çalışma ilkeleri bakımından açık ve kapsayıcı bir kültürü benimsediklerini ifade eden İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı, “Bu doğrultuda 57 yıldır yalıtım sektöründe farklılıkları kucaklamaya ve takım ruhu ile hareket etmeye devam ediyoruz. İzocam, kadın haklarına ve istihdamda cinsiyet eşitliğine verdiği önemi sürdürürken, bu konuda da sektöre liderlik etmeye devam edecektir” dedi. Komisyon tarafından önerilen enerji tasarrufu hedeflerine hızla ulaşılmasına kesinlikle yardımcı olacaktır”. Eurovent Genel Sekreter Yardımcısı Francesco Scuderi şöyle devam ediyor: “Doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları için Eko Tasarım ve Enerji Etiketleme gerekliliklerinin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, Eurovent Tavsiye 14/6'nın güncellenmesine çok ihtiyaç vardı. Yeni tanıtılan SSS bölümü, hem üreticilere hem de MSA'lara ek destek sağlayacak ve koşulların eşitlenmesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır". İzocam, Kadın İstihdamını Artırıyor Eurovent, “Ticari Soğutma Ekipmanı” Ürün Grubu için Tavsiye 14/6 Belgesini Güncelledi

Haberler 16 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 S K Suyu geleceğe taşımak Karyer'den Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Merkezi’ne Destek uyun çıkarılması, taşınması, depolanması, dağıtılması ve yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar yürüten GF Piping Systems’ın bünyesinde bulunan GF Hakan Plastik, gerek üretim süreçleri ve ürünleri, gerekse su kaynaklarının korunması yönünde farkındalığı artırma çalışmalarına ağırlık veriyor. Üretim tesislerinde 22 Mart Dünya Su Günü’ne özel etkinlikler düzenleyen GF Hakan Plastik’in Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, güvenli içme suyu kaynaklarının azalmasının, küresel bir sorun olarak karşımızda durduğunu; konunun kısa vadeli çözümlerle değil, uzun vadeli bir yaklaşımda ele alınması gerektiğini vurguluyor. Besler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getiriyor: “Su kaynaklarının önemine dikkat çekmek amacında olan Dünya Su Günü’nün, 2022 yılı teması “Yeraltı Suyunu Görünür Kılmak”. Yeraltı sularının kaynağının yağış olduğunu ve dünyadaki hayatın, yüzey sularına olduğu kadar yeraltı suyuna da bağlı olduğunu biliyoruz. Bunun için ağaçlandırma yaparak, doğal yeşil alanları genişletilmesine katkı sağlayarak ve yeraltı sularının kirlenmesini engelleyecek uygulamalarla suyumuzu geleceğe taşıyabiliriz. Bunun için sürdürülebilir, uzun vadeli bir yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor. GF Hakan Plastik olarak kaynaklarımızın etkin kullanılması adına üretim tesislerimizde sadece enerji tasarrufu değil, su tasarrufu konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. aryer, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Enerji Verimliliği merkezi için özel ürettiği buhar ve su bataryası, plakalı ve döner ısı geri kazanım eşanjörü ürünlerinin, Üniversitesi bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Laboratuvarı'na tedarik edilmesi konusunda destek sağladı. GF’nin 2025 stratejisi doğrultusunda yıllık %4.5 su tasarrufu hedefliyoruz. Üstyapı boru sistemlerimizin yanı sıra yerüstü ve yeraltı boşaltma sistemleri, kanalizasyon sistemleri, endüstriyel atık su drenaj sistemleri, yağmur suyu tahliye sistemleri gibi ürünlerimiz de yüksek standartlarda üretiliyor. Sularımızın temiz ve güvenilir kullanımını sağlamak için korozyona uğramayan, esnek, yüksek mukavemetli, kimyasallara dayanıklı ürünler, özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemiz için önem taşıyor. Toplumsal farkındalığın artması bir diğer önemli bir konu. 2021 YTÜ Enerji Verimliliği Merkezi Açılış Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi ve destek sağlayan firmalara teşekkür belgeleri takdim edildi. Kısıtlı olan kaynakların tükenmesi, enerji kaynaklarına olan ihtiyacın ve sera gazı emisyonlarının artması; bu kaynakların doğru ve verimli kullanımını gunden gune daha da önemli kılıyor. Bu kapsamda, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kurduğu Enerji Verimliliği Laboratuvarı'nda, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji konularında başarılı çalışmalara imza atılacak. yılında başlattığımız “Suyun Sonu Var” kampanyamızı 2022 yılında da sürdürüyoruz. Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerimizdeki su tasarrufu çalışmalarımıza ek olarak çalışanlarımızın farkındalığını desteklemek adına Dünya Su Günü özelinde birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Hazırladığımız el broşürleri ile suyun hayatımızdaki önemini anlatıyor ve su tüketimini azaltmaya davet ediyoruz. 22 Mart-25 Mart tarihlerinde açık olacak standlarımızda yine günlük su tüketimimize dikkat çekiyoruz. Ayrıca etkinlik standlarından dağıtımını yaptığımız kartlarda, su kullanımına yapacağı katkıları ilgili haneye yazıp standa bırakan her bir kişiye özel, Suyun Sonu Var projesine katkılarından dolayı teşekkür yazısı ve etkinlik t-shirt’ü hediye edileceğiz. 2022 yılında toplumsal farkındalığı artırmak adına hazırladığımız radyo spotlarımızla da çeşitli kanallarda su tüketimi konusunda bilgilendirme yapmaya başladık. Çünkü suyun sonunun var olduğunu bilerek hareket etmek hepimizin görevi”.

Haberler TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 17 A Ayvaz Yangın’ın, Gazlı Söndürme Sistemleri ve Sprinkler Grupları TÜYAK 2021’de Beğeni Topladı yvaz, yangın grubuna odaklanan ekibi Ayvaz Yangın ile sektörün en önemli organizasyonu olan TÜYAK Uluslararası Yangın Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’ndeki yerini aldı. Şirketin özellikle Ayvaz-227 ve Ayvaz-125 Gazlı Söndürme Sistemleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Yangın grubunda yüksek kaliteli ürünleri ve deneyimli mühendis kadrosuyla A’dan Z’ye anahtar teslim çözümler sunan Ayvaz, 31 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen TÜYAK 2021 organizasyonuna katıldı. Şirketin yangın konusuna odaklanan Ayvaz Yangın ekibi, Ayvaz ürün gamına son dönemde eklenen yeni ürün ve çözümleri misafirlerine tanıtma fırsatı buldu. Ada şeklinde tasarlanan “organizasyonun en büyük standı”nda Ayvaz Gazlı Söndürme Sistemleri, Pano İçi Söndürme Sistemleri, Ayvaz Akış Anahtarları, FM ve VdS Sertifikalı Sprinkler Bağlantı Hortumları ve FM Sertifikalı Kardan Mafsallı Kompansatörler ziyaretçilerin ilgisini topladı. Sulu veya köpüklü söndürme yapmanın mümkün olmadığı müze, sanat galerileri, veri merkezleri ve elektrik panoları gibi yerlerde kullanılan Ayvaz Gazlı Söndürme Sistemleri’nin öne çıktığı fuarda ziyaretçiler şirketin FM ve UL onaylı gazlı söndürme dolum istasyonu hakkında da bilgi aldı. Konuyla ilgili bilgi veren Ayvaz Yangın Ürün Müdürü Cem Kahraman “2018 yılından beri gazlı söndürme sistemleri konusunda satış yapıyoruz. Hidrostatik testlerin de yapıldığı, Türkiye’nin ilk FM ve UL onaylı gazlı söndürme dolum istasyonuna sahibiz. Bu tesiste HFC-125 ve HFC-227 gazlarının yanı sıra, onlara alternatif ve çevreci özelliklere sahip Ayvaz-5-1-12 gazının da dolum ve satışını da gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ülke çapında birçok prestijli projede gazlı söndürme sistemlerimizle yer aldık” dedi. Gazlı söndürmenin stratejik elektrikelektronik panolarında da kullanılandığını söyleyen Kahraman, Ayvaz’ın bu panolar için özel bir söndürme sistemi geliştirdiğini belirtti. “Ayvaz Pano İçi Söndürme Sisteminin” yangın riski bulunan elektrik, trafo ve UPS panoları için hızlı, etkin ve güvenilir bir çözüm sunduğunu söyleyen Müdür; sistemdeki gaz silindirinin TPED, sistemin tamamının ise CE onaylı olduğunu; Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte ise LPCB onayı almayı hedeflediklerini vurguladı. Türkiye’nin ilk FM ve UL onaylı gazlı söndürme dolum istasyonu ile sektörde yine bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Kahraman, sektöre sundukları söndürücü gaz çeşitlerini genişlettiklerini de sözlerine ekledi. “Küresel ısınmaya karşı düşük etkili, ozon delme potansiyeli sıfır olan, renksiz ve kokusuz bir yapıya sahip FK-5-1-12 gazı çevre dostu olması nedeniyle özellikle gelişmiş ülkeler tarafından tercih ediliyor” diyen Müdür, “Hadımköy merkez fabrikamızda bulunan gazlı söndürme dolum istasyonunda bu gazın dolum ve satışını Ayvaz ve FIKE markaları altında gerçekleştiriyoruz. Kaliteli ürün, sistem ve mühendislik hizmetlerimizle prestijli projelerde rahatlıkla yerimizi alıyoruz. Bellona, Ankara Gazi Onkoloji Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Küçük Çamlıca Radyo Kulesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi önemli yatırımlara imzamızı attık. Bu projelerin satış ve devreye alma süreçlerini ekip arkadaşlarımızla birlikte başarıyla yönettik” dedi. Ayvaz Yangın standında tanıtılan ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören diğer ürün grubu ise sprinkler grubu ürünleri oldu. Dünyanın önde gelen markalarının yanı sıra Ayvaz markalı olarak da satışa sunulan sprinkler çeşitleri, FM ve VdS onaylı sprinkler bağlantı hortumları, deprem ve çökme gibi durumlarda boru hatlarının işlerliğini koruyan FM onaylı kardan mafsallı deprem kompansatörleri stantta sergilendi. Ayvaz’ın her geçen gün daha “yerli” hale getirdiği ürün gamına geçtiğimiz yıl eklenen Ayvaz Alarm Basınç Anahtarları, Akış Anahtarları, OS&Y ve NRS Gate Vana İzleme Anahtarları da ziyaretçilerden tam not aldı. Stantta dikkat çeken alanlardan biri de “Proje ve Tasarım Çözümleri” bölümü oldu. Ayvaz’ın BIM/ Revit kütüphanesinin, 3D PDF çalışmaların, projeler için ürettiği 3D animasyonların ve VR gözlükle 360 derece panaromik uygulamaların gösterildiği bu alan ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. Cem Kahraman, Ayvaz Yangın ekibi olarak TÜYAK 2021 organizasyonunu başarıyla geçirdiklerini söyledi. Bu organizasyonu gerçekleştiren ekibe, çalışmalarına her zaman destek veren Ayvaz yöneticilerine ve stantta görevli tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Haberler 18 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 44. Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, Yapı ve Teknoloji Unsurlarını Buluşturan Zirve Oldu 4 4. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, dün, fuarın üçüncü ve son gününde Yapı Tech Garage Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı. Yüksek profilli oturumlarda teknik çözümlerin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerle ürün ve hizmet sunan 13 yeni girişim, ürün ve hizmetlerini sektörle buluşturdu. Türkiye'de yarattığı katma değer ve istihdam olanakları ülke ekonomisi için kaldıraç görevini üstlenen sektörlerden biri olan yapı alanında, bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, üçüncü ve son gününde yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojilerinde sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir yaklaşımlarla üretilen çözümler ziyaretçilerle paylaşıldı. Yapı Sektöründe Yapay Zeka, Gönüllü Yazılım ve Nesnelerin İnterneti Kullanımı "Temelden Finale Otomatik Fotoğraflama ve Time-Lapse Sistemleri" başlığı ile Natilon iş birliğinde gerçekleştirilen üçüncü günün üçüncü oturumunda yeni nesil teknolojilerin sektöre yaptığı katkılar detaylandırıldı. Yapılarda Parametrik Tasarımlar "Ölçekler Arası Parametrik Tasarım" başlıklı üçüncü günün son oturumunda Nobon kurucusu Mimar Dr. Hasan Cenk Dereli moderatörlüğünde, slasharchitects kurucusu yüksek mimar Şule Ertürk ve degostudio kurucu ortağı Yüksek Mimar Volkan Taşkın, parametrik, diğer bir adıyla algoritmik tasarım olarak bilinen yaklaşımın yapılardaki uygulamaları üzerine konuştular. Tel Örgü Sektörünün Yenilikçi Firması: Sever Makine Sever Makine iş birliğinde gerçekleştirilen "Tel Örgü Makinelerinde Yeni Ürün Lansmanı ve İhracat Hedefleri" başlıklı 4. günün ilk oturumunda Sever Makine Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sever, "İmal ettiğim makine ile çit telleri üretmeye başladım. Ardından tam otomatik makine yaparak çit tellerini çevre illere ve ilçelere satmaya başladım. Türkiye'de ilk kez tam otomatik akıllı bir makine yaptım. Togo ve İran'a gerçekleştirdiğim ihracat ile bugünlerin temelini attım" sözleri ile kat ettiği mesafenin hikayesini dinleyenler ile paylaştı. Yeni Jenerasyon Zemin Sistemleri Bostik iş birliği ile gerçekleştirilen dördüncü günün "Yeni Jenerasyon Zemin Sistemleri" başlıklı ikinci oturumunda Bostik Pazarlama Direktörü Bilgehan Türkkan, Yapı Fuarı'nın kendileri için beklemedikleri kadar başarılı geçtiğini belirterek sözlerine başladı. Bostik'in; gelişmekte olan ülkelerde inovasyon bazlı yatırımları takip ederek büyüyen, 2004 yılında Total Petrol'ün kimyasallar grubunun tekrar organize olması ile kurulan Arkema'nın alt firması olarak faaliyet gösterdiğini belirten Türkkan, "Arkema globalde 5 başlık altında Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapı Sektörünün Geleceğini Şekillendirecek 13 Start-up Fuarın son gününde Yapı Tech Garage Start-up Marathon Sunumları başlıklı son oturumda yapı sektörünün geleceğini şekillendiren tekno girişimler yeni ürün ve hizmetlerini sektör profesyonelleri ve ziyaretçilere tanıttı. 13 start-up: Albasoft; Arentek, BIMMADE, GMZ Enerji, HAU, inSuppliers, MONO, Nara, Ödüyo.com, Okka House, Sugar Technology, Surveyhands Mühendislik, Technolight. Yapı Fuarı, Küresel İş Birliği Platformunu Güçlendirdi Yurt dışından satın alma profesyoneli ve katılımcı açısından güçlü bir ilgi gören 44. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisi altında sona erdi. Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 58 ülkeden satın alma profesyonelini hibrit yaklaşımlarla yerli sektör temsilcileri ile buluşturarak yeni iş birliklerine zemin hazırlayan fuar, küresel iş birliği ve bilgi paylaşım merkezi olma misyonunu güçlendirerek sürdürdü. Bu yıl Almanya, Rusya, Avusturya, Çin, Romanya, İtalya, Danimarka, Çekya ve Polonya başta olmak üzere toplam 16 ülkeden 30'un üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer aldı.

Haberler 20 TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 Su Kardeşliği Projesi ile Suyu Koruyan Nesiller Yetişecek S u varlıklarının önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğinde hayata geçirilen “Su Kardeşliği Projesi”, Dünya Su Günü’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya’nın proje detaylarını paylaştığı toplantıda, 3 yıl sürmesi planlanan projede okul etkinlikleriyle 30 ilde 6 bin çocuğa ulaşılacağı belirtildi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun yeterli suya ulaşamadığı dünyamızda yaşanan iklim değişikliği; yararlanılabilir suyun tek kaynağı olan yağışı, yağış rejimlerini, yağışın mevsimsel dağılımını ve biçimini etkiliyor. Nehirlerin ana kaynağı olan dağ buzulları giderek yok oluyor. İklim değişikliği ile beraber aşırı su çekimleri nedeniyle yer altı su kaynakları azalıyor, göller kuruyor, ekosistemin hassas dengeleri bozuluyor. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1.330 m3 olan ve su stresi çeken ülkeler arasında bulunan, nüfus artışı ve iklimdeğişikliği nedeniyle iyi senaryoda bile yağışların yüzde 15-20 azalması beklenen ülkemiz giderek su fakiri olma yolunda ilerliyor. Bu amaçla TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğinde, çocuklarda su varlıklarının yaşam için önemi ve korunması konularında farkındalık oluşturulması hedefiyle “Su Kardeşliği Projesi” hayata geçiriliyor. Su Kardeşliği Projesi kapsamında yürütülecek eğitim etkinlikleriyle, çocukların; su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu ve suyun korunması konularında bilgi edinmeleri ve su ayak izi konusunda farkındalık geliştirmeleri amaçlanıyor. 3 yıl sürmesi planlanan projede, 30 ilde gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleriyle, ilkokul 3. ve 4. sınıf kademelerinden toplam 6 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. TEMA Vakfı tarafından 2015 yılında Wilo iş birliği ile hazırlanan ve kamuoyuna açık kaynak olarak yayında olan sutema.org, tasarım ve içerikleriyle tamamen yenilendi. İnfografik tabanlı bir site olarak kurgulanan sutema.org’ta bireyler, suyla ilgili bilgilerini test ederek suyu korumaya söz verecek ve su gönüllüsü olacaklar. Sutema.org'ta, su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri, Türkiye'de ve dünyada suyun kullanımı, su tehditleri, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su varlıklarının korunması gibi birçok konuda 46 infografik yayınlanacak. Bu özellikleriyle sutema.org, su varlıklarıyla ilgili bilimsel verilere ulaşılabilecek bir rehber kaynak niteliği de taşıyacak. Ayrıca platformda çocuklar ve öğretmenler için eğitici materyaller yer alacak. “150 Yıldır Su Tasarrufu İçin İnovatif Çözümler Sunuyoruz” Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya: “İnsanlar fiziksel ya da ekonomik su kıtlığı nedeniyle güvenli suya erişemiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gittikçe artan kuraklık tehdidi; ekonomik kalkınmayı, gıda güvenliğini, sağlığı, ekosistemleri, enerji üretimini, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve cinsiyet eşitliğini olumsuz yönde etkiliyor. Su altyapı sistemleri; suyun depolanması, taşınması, insanlara ulaşması ve insan kullanımından sonra temizlenerek doğaya geri döndürülmesini sağlamak için büyük önem taşıyor. Wilo olarak su konusunda gerekli tasarrufu sağlamak amacıyla inovatif çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir stratejiler ışığında Ar-Ge faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 150 yıldır ürettiğimiz pompalarımızla sağladığımız her bir damla tasarrufu gelecek nesiller için bir yatırım olarak görüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Su Kardeşliği Projesi kapsamında verilecek eğitimler, sutema.org web sitesi ve sosyal medya üzerinden yapılacak çalışmalarla su tasarrufu konusunda bilinç oluşturulması sağlanarak, önce çocukların ardından da herkesin suyun önemini kavramasını amaçlıyoruz” dedi. “Herkesi suyu korumak için gönüllü olmaya davet ediyoruz” TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç: “Vakıf olarak, Kurucu Onursal Başkanlarımızdan merhum Hayrettin Karaca’nın ‘Yaşamak için yaşat’ ilkesiyle hareket ederek; bize can veren tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmanın, yaşamı sağlayan doğal varlıkların korunmasından geçtiğini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su stresi çeken ve giderek su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkemizde maalesef evsel ve tarımsal su kullanımımız gelişmiş ülkelerden daha yüksek. Bu da su tasarrufu ve verimli su kullanımı konusunda farkındalığın artırılması çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Biz de bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğiyle birlikte Su Kardeşliği Projesi’ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Proje ile ilkokul kademesindeki çocukların; su varlıklarının önemini kavramaları ve suyu korumak için neler yapılabileceklerine dair farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak için çalışacağız. Proje kapsamında öğretmelerin çocuklarla paylaşmaları için bir eğitim sunumu ve film geliştirdik. Projenin ilerleyen dönemlerinde bir eğitici kitabı da çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz. Yetişkinlerin su okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan, çok sayıda infografiğin yer aldığı www.sutema.org web sitemizi de yeniledik. Web sitemiz aracılığıyla herkesi suyu korumak için su gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” dedi.

Haberler TERMODİNAMİK • NİSAN 2022 21 B Tekfen İnşaat’a Katar’da 450 Milyon Dolarlık Proje oru hattının yanı sıra, deniz yoluyla da taşınabilir olmasından dolayı, enerji tedarikinde güvenli çözüm sunabilen bir kaynak olan LNG’nin dünyadaki en büyük üreticisi olan Katar, yeni yatırım hamlesiyle 2027 yılına kadar mevcut LNG üretim kapasitesini yüzde 64 oranda artırarak, yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona yükseltecek. Bugüne kadar yapılmış en büyük yekpare LNG projesiyle, aynı zamanda karbon emisyonunun da yüzde 25 oranda azaltılması hedefleniyor. Katar’daki varlığını, 2005 yılından bu yana üstlendiği altyapı, endüstriyel tesis ve otoyol projeleriyle kesintisiz olarak sürdüren Tekfen İnşaat, bu yatırım hamlesinin yaklaşık 30 milyar dolarlık ilk paketi kapsamında, geçtiğimiz Ocak ayında, Chiyoda-Technip Adi Ortaklığı (CTJV) İdaresi’nden, ülkenin kuzeydoğu ucunda bulunan, dünyanın en büyük LNG geliştirme projesi olarak anılan Kuzey Sahası Doğu Projesi’nin (North Field East Onshore) EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işleri için 388 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalamıştı. Tekfen şimdi de 60 milyon ABD Doları tutarında ‘Offsites 2 borulama ön imalat paketi’nin ihalesini kazanarak, Katar’daki portföyüne 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 450 milyon ABD dolar tutarında yeni iş ekledi. “Offsites 2” paketindeki ilave işin kapsamı, LNG proses ünitelerine yardımcı olacak üniteler ile bağlantı boru köprülerinin montajı, elektrik ve enstrümantasyon ile devreye alma işlerinden oluşuyor. 51 ay sürecek olan projenin, en yoğun döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Projeyle ilgili açıklama yapan Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kafkaslı: “Enerji tedariki konusu ve bunun güvenli bir şekilde yapılması bugün her zamankinden büyük bir önem taşıyor. Her şeyin durduğu pandemi döneminde, deniz yolu ile taşıma en az etkilenen sektörlerden oldu. Bu durum da bu yolla tedarik edilebilen LNG’nin önemini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi. Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz ise yaptığı açıklamada, “Katar’da bugüne kadar tamamladığımız ve halihazırda devam etmekte olduğumuz sanayi, altyapı, otoyol ve stadyum projelerinin toplam bedeli 3,5 milyar dolar mertebesinde. Ülkedeki 17 yıllık geçmişimiz, sayısız kazasızlık rekorlarımız, güvenilir bir çözüm ortağı olarak iş performansımız, arkası gelecek LNG yatırımlarından daha fazla pay alabileceğimizin teminatıdır” dedi. E Empotek Mühendislik'e “2021 En İyi Proje ve Mühendislik Bayi Ödülü” ndüstriyel tesislerde enerji verimliliği sağlamak amacıyla projelendirme, uygulama ve satış hizmetleri veren Empotek Mühendislik, temsilciliğini yaptığı Xylem Lowara markasından ödül aldı. Özellikle tekstil üretiminde buhar kazanı otomasyon sistemleri, atık sıcak sudan ısı geri kazanım sistemleri, flaş buhar sistem çözümleri sunan Empotek Mühendislik, endüstriyel pompa kullanımı ile “2021 En İyi Proje ve Mühendislik Bayi Ödülü”nü aldı. Ödülü alan Empotek Mühendislik Genel Müdürü Şükrü Kaptan yaptığı açıklamada, “Empotek Mühendislik olarak, aldığımız ödülün haklı gurunu yaşıyoruz. Bu ödülü bize layık gören değerli Xylem Lowara ve İlpa A.Ş çalışanlarına ve sektörde hizmet verdiğimiz tüm endüstriyel tesislere teşekkür ederiz. Gücünü mühendislik bilgisinden alan Empotek Mühendislik olarak bu ödülün bilinci ile sektörde fark yaratmaya ve endüstriyel işletmelere dünden daha fazla enerjimizi taşımaya devam edeceğiz” dedi.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==