Termodinamik | Aralık-2021 | Sayı: 352

#[FC DKT [C[ÆONCPÆT Ŗ #TCNÆM Ŗ ;ÆN Ŗ 5C[Æ Ŗ 6. Ŗ +550 Ŗ YYY VGTOQFKPCOKM KPHQ 12 2021 . Endüstriyel Bacalarda Titreşim Kontrolü MechTalks’tan “Son Şans”Mesajı İSİB Sektör Strateji Çalıştayı Makina Fabrika - Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı Avrupa’da Dekarbonize Isıtma ve Soğutma Mutlu yÃllar

8@Ě@LìM 'DQ K@MìMC@

AIRONN HAVALANDIRMA SAN. A.Ş. Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28A Ümraniye - Istanbul / Turkey Tel: +90 216 594 56 96 Fax: +90 216 594 57 17E-mail: info@aironn.com.tr www.aironn.com.tr 8]PDQ )DQ 0»KHQGLVOLÞL

sizin için hazırladığımız listesine QR kodu tarayarak ulaşabilirsiniz. yeni yılın ritmi

EntegreWiFi özelliği Viessmann’dan eşsiz fırsat! Yeni Vitodens Connect cihazlarında, entegreWiFi arayüzü sayesinde internete bağlanmaya hazır kurulu bir sistem bulunmaktadır. ViCare akıllı telefon uygulaması ile ısıtma cihazının tüm özelliklerine kolayca uzaktan erişebilirsiniz. Kompakt boyutları, hafif yapısı ve düşük ses seviyesi ile Vitodens Connect gaz yakıtlı yoğuşmalı duvar tipi cihazlar yaşam alanlarına kolayca entegre edilebilmektedirler. Üstün performans Inox-Radial ısıtma yüzeyi sayesinde dayanıklı ve verimli paslanmaz çelikten yapılmıştır. MatriX-Plus brülör ve Lambda Pro sistemi ile yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi LED ekran üzerinden basit ve sezgisel kullanım, dokunmatik butonlar EntegreWiFi arayüzü sayesinde internete bağlanmaya hazır ViCare uygulaması ile rahatlık, konfor, enerji tasarrufu ve güvenlik Kompakt ölçüleri ve düşük ses seviyesi sayesinde oturma mekanlarına montaj için uygundur. Isıtmanın yeni neslini www.viessmann.com.tr sayfasında keşfedin! VITODENS CONNECT yeni

(GLWÐUGHQ öneriyoruz. Türkiye’de kurulacak bir Solar Decathlon köyünün ne kadar ilgi göreceğini, ne kadar turist çekeceğini, ne kadar farklı teknolojiyi ülkemize getireceğini iyi anlamamız lazım.” Bütün bunlardan şimdi yeniden neden bahsediyoruz? Çünkü Solar Decathlon Africa’da ‘bizim çocukların’ komşusu Almanya takımı idi. Birbirleri ile tanışıklıkları, yardımlaşmaları sonucunda çok güzel ilişkiler kuruldu. Gelinen noktada 19 Mayıs - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya Wuppertal'da gerçekleşecek Solar Decathlon Europe (SDE 21-22) yarışmasına İTÜ ve Lübeck Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Team Deeply High takımının katılmasına karar verildi. Üniversiteler arası bilgi paylaşımının, teknoloji ve inovasyon geliştirmek için yapılacak ortak çalışmaların, kurulacak dostlukların, birlikte başarmanın ilk adımı bu. Bu şahane adımın elbette desteğe ihtiyacı var. Proje hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki linklerden alabilirsiniz: http://deeplyhigh.com/ Linkedin adresi: https://lnkd.in/eEQ6Jch7 Instagram adresi: @teamdeeplyhigh_itu Projeye destek vermek, sponsor olmak, çocuklarımızın elinden tutmak için ise lütfen aşağıdaki adreslerden bilgi alın: ilginyesimeldes@gmail.com sponsorship@deeply-high.eu Onları bir kez daha yalnız bırakmayalım. Yeni yıl geliyor, tüm şirketler yeni yıl kampanyaları düzenliyor. Bu yılki yılbaşı kampanyanız, gençlere destek verdiğiniz, ülkemizin geleceğine yatırım yaptığınız pırıl pırıl bir kampanya olabilir mesela…Bizler de web sitelerimizde, sosyal medya adreslerimizde desteklerinizi seve seve duyurabiliriz. Son sözü sevgili hocamız Prof. Dr. Özden Ağra’ya bırakıyorum, çünkü tüm yazdıklarımın amacını çok güzel özetlemiş: “Bence Türkiye’nin sahip olduğu en kıymetli değer gençliği. Gençlerimize sahip çıkmaz, onları doğru şekilde yönlendirmez ve destek vermezsek, ülkemize en büyük zararı vermiş oluruz.” Hepimize aydınlık ve mutlu yarınlar getirecek güzel bir yıl olsun… Sol ar Decathlon, Amer ikan Ener j i Bakanlığı’nın (DOE) ilk defa 2002 yılında düzenlediği sürdürülebilir, ekolojik ve tükettiği enerjiyi üretebilen, öğrencilere yönelik bir konut tasarım yarışmasıdır. Enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konularında toplumda sosyal bilinç oluşturmayı, yarışma süreci içerisinde üretilen inovatif malzemelerle teknoloji ve endüstriye, öğrencilerin katılımıyla ise meslek eğitimine, bilime ve akademiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Bilindiği üzere, 2019 Solar Decathlon Afrika yarışmasında ülkemizi temsil eden Team Bosphorus, ReYard Evi projesi ile “İnovasyon ve Mühendislik”, “İletişim” ve “Sosyal Farkındalık” olmak üzere üç kategoride birinci oldu. Bu başarı, hepimizi sevindirdi, gururlandırdı. Gelgelelim, birkaç küçük hatırlatma ile hafızaları tazelemekte fayda görüyoruz. Bu ekip, bu başarıya koşarken, ülkemizden de sektörümüzden de yeterli desteği görmedi. Projenin mentor hocalarından Prof. Dr. Özden Ağra, Termodinamik dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: “Bizler bu proje için başlangıçta hiç destek göremedik. Hangi kapıyı çalsak elimiz boş döndük. Ülkemizin zorlu bir ekonomik döneminden geçmesi de elbette bir etkendi ama bu tür projelerin ülkemizde hak ettiği desteği göremediklerinin de altını çizmeden geçemeyeceğim. Projeye bir süre sonra yoğun çabalarımız sonucu çok küçük destekler gelmeye başladı.Toplamda 4-5 firmanın gerçek anlamda desteği ile projemiz hayat buldu diyebilirim. Burada bir parantez açarak, sektörün önde gelen sivil toplum örgütleri, ihracatımızı destekleyen birlikleri gibi kurumlardan hiç destek görmediğimizi de üzülerek dile getireceğim. Aslında dilimiz döndüğünce projenin önemini aktarmaya çalışıyoruz fakat ne yazık ki pek anlaşılamıyoruz. Bizim en büyük hayalimiz Solar Decathlon’un Türkiye ayağını gerçekleştirmek. Ama bu, tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bunu Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığının istemesi ve üstlenmesi gerek. Biz Türkiye ayağı için başvurulmasını ve hatta projenin mümkünse İstanbul’da değil, Anadolu’nun farklı bir bölgesinde yapılmasını, o bölgenin de turizm ve teknoloji açısından geliştirilmesini Gökçen Parlar Ünal gokcenparlar@dogayayin.com Şahane bir önerimiz var…

úoLQGHNLOHU Haberler 6 $UDO×N 3UHVWLMOL 3URMHOHUGH ,6. 6HNW|U 40 44 Özel Haber MechTalks'tan 6RQ ûDQV 0HVDM× $</,. %ø/ø06(/ 7(.1ø. 6(.7g5 '(5*ø6ø ZZZ WHUPRGඈQDPඈN ඈQIR 6DKඈEඈ $VUඈQ %DNÕU *HUoHN DVUඈQEDNඈU#GRJD\D\ඈQ FRP 6RUXPOX <D]Õ øúOHUඈ 0GU 'U 2\D %DNÕU R\DEDNඈU#GRJD\D\ඈQ FRP *HQHO <D\ÕQ <|QHWPHQඈ *|NoHQ 3DUODU hQDO JRNFHQSDUODU#GRJD\D\ඈQ FRP 'ඈMඈWDO 7HNQRORMඈOHU 'DQÕúPDQÕ &HQN *HUoHN FHQNJHUFHN#GRJD\D\ඈQ FRP 7HNQඈN 'DQÕúPDQ 0DN 0K &RúNXQ 0DQoXKDQ <D]Õ øúOHUඈ 0GU 1ඈKDQ .ROoDN QඈKDQNROFDN#GRJD\D\ඈQ FRP 5HNODP *UXS %DúNDQÕ $VUඈQ %DNÕU *HUoHN DVUඈQEDNඈU#GRJD\D\ඈQ FRP 5HNODP 0GU (PඈQ 'HQඈ] 'HPඈUHN GHQඈ]GHPඈUHN#GRJD\D\ඈQ FRP $ERQH YH 2NXU 6RUXPOXVX 'ඈOHU 6XQD\ DERQH#GRJD\D\ඈQ FRP *UDIඈN (OඈI &DQNDQ 8ODúWÕUPD YH 'D÷ÕWÕP <DYX] (UGR÷DQ <D\ÕPOD\DQ 'R÷D <D\ÕQFÕOÕN YH øOHWඈúඈP +ඈ]PHWOHUඈ 6DQ YH 7ඈF /WG ùWඈ <|QHWඈP <HUඈ $Oඈ 1D]ÕP 6RN 1R .RúX\ROX .DGÕN|\ ø67$1%8/ 7HO SE[ )DNV ZZZ GRJD\D\ඈQ FRP ,661 ‹ 'R÷D <D\ÕQFÕOÕN /WG ùWඈ %HGHOඈ 7/ <ÕOOÕN $ERQH %HGHOඈ 7/ %DVNÕ YH &ඈOW ù$1 2)6(7 0$7%$$&,/,. 6$1 7ø& /7' ù7ø $GUHV +DPඈGඈ\H 0DK $QDGROX &DG 1R .D÷ÕWKDQH øVWDQEXO 7HO 7P 7UNඈ\H¶GH GD÷ÕWÕOPDNWDGÕU %DVÕQ .DQXQX¶QD J|UH \HUHO VUHOඈ \D\ÕQGÕU dDO×üWD\ 48 ú6ú% 6HNW|U 6WUDWHML dDO×üWD\× 7UN úNOLPOHQGLUPH 6HNW|UQQ *OREDO 6WUDWHMLVLQL 0DVD\D <DW×UG×

64 hUQ 7DQ×W×P× 5(./$0 'ø=ø1ø g. $,5211 $/ø=( %$<0$. %26&+ $. &21'$,5 $.ø d8.8529$ ,6, '$,.,1 '(0ø5'g.h0 (%ø77 (1(.2 )/(;,9$ )5ø*2'80$1 *h56(6 .85806$/ 6$0681* ø0%$7 39 KARYER .$=$1&, 0$6 '$) 3529(17 5(67(50 6(17(= 67$1'$57 3203$ g.ø 7(502)$1 7h<$. 9$,//$17 9(67(/ 9,(660$11 :$50+$86 <$3, ø67$1%8/ 50 54 56 *QFHO Bilgi 0DNDOH 0DNLQD )DEULND .DUWDO %LOLP YH 7HNQRORML +DQJDU× 3URMH 7DQ×W×P 7RSODQW×V× *HUoHNOHüWLULOGL $YUXSDGD 'HNDUERQL]H ,V×WPD YH 6RùXWPD (QGVWUL\HO %DFDODUGD 7LWUHüLP .RQWURO 12 20 37

Haberler 6 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 ,6.$9 '|QHP <|QHWLP .XUXOX *|UHY 'Dù×O×P×Q× <DSW× .DV×P WDULKOL ,V×WPD 6RùXWPD .OLPD (ùLWLP YH $UDü W×UPD 9DNI× ,6.$9 *HQHO .XUXOXQGD VHoL OHQ '|QHP <|QHWLP .XUXOX $UDO×N ·GH JHUoHNOHüWLUGLùL LON WRSODQW×V×QGD J|UHY GDù×O×P×Q× \DSW× <|QHWLP NXUXOX EDüNDQ× EDüNDQ \DUG×PF×V× JHQHO VHNUH WHU VD\PDQ YH \HOHU EHOLUOHQGL <DS×ODQ VHoLPGH 6DUYHQ dLOLQJLURùOX ,6.$9 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× &HP 6DYF× ,6.$9 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DU G×PF×V× gQGHU 3RODW ,6.$9 *HQHO 6HNUH WHUL YH ,6.$9 6D\PDQO×ù×QD GD 1XUHWWLQ g]GHPLU VHoLOGL <|QHWLP .XUXOX h\H OHUL $\oD (URùOX *|NKDQ hQO 7XUJD\ <D\ 7XUJD\ .DUDNXü 7DQHU <|QHW RODUDN EHOLUOHQGL '|QHP ,6.$9 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× 6DUYHQ dLOLQJLURùOX WDULKOHUL DUDV×QGD ,6.$9 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×O×ù× J|UHYLQL VWOHQGL $\U×FD dLOLQJLURùOX \×O×QGD NXUXODQ .DSDO× $ODQODU×Q úNOLPOHQGLUPH 6LVWHPOHUL .RPL WHVLQH J|QOO RODUDN EDüNDQO×N \DSW× '|QHP ,6.$9 <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×V× &HP 6DYF× YH G|QHPOHULQGH ,6.$9 <|QHWLP .XUXOX \HOLùL YH *HQHO 6HNUH WHUOLN J|UHYOHULQL VWOHQGL 6DYF× (ùLWLP YH /DERUDWXYDU .RPLV\RQX %,0 .RPLV\RQX EDüNDQ× RODUDN GD YDN×I oDO×üPDODU×QGD J|UHY DOG× ,6.$9 <|QHWඈP .XUXOX %DúNDQÕ 6DUYHQ dඈOඈQJඈUR÷OX .ඈPGඈU" 0DNLQD <NVHN 0KHQGLVL ú7h RODQ dLOLQJLURùOX \×O×QGD úVWDQEXO·GD GRùGX \×O×QGD *HWURQDJDQ /LVHVLQ GHQ ·WH ú7h 0DNLQD )DNOWHVL·QGHQ PH]XQ ROGX $\Q× \×O ú7h )HQ %LOLPOHUL (QVWLWV·QGH \NVHN OLVDQVD EDüODG× ·GH 0DNLQH $QD %LOLP 'DO× (QHUML 3URJUDP×QGDQ 0DNLQH <NVHN 0KHQ GLVL RODUDN PH]XQ ROGX <NVHN OLVDQV |ùUHQLPL G|QHPLQGH +RQH\ZHOO ILU PDV×QGD \×O ER\XQFD SDUW WLPH ELQD RWRPDV\RQX NRQXVXQGD oDO×üW× \×O×QGD GD ×V× SRPSDODU× ]HULQH \NVHN OLVDQV WH]LQL KD]×UODPDN LoLQ úQJLOWHUH·GH <RUN ,QWHUQDWLRQDO ILUPDV×QGD D\ VWDM \DSW× \×OODU× DUDV×QGD YDWDQL J|UHYLQL \HULQH JHWLUGL &/,0$0(' <|QHWLP NXUXOX h\HVL YH '|QHP 770' <|QHWLP .XUXOX h\HVL '|QHP 770' <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× '|QHPGH LVH <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×O×ù× J|UHYLQL \UWW '|QHP ,V×WPD 6RùXWPD .OLPD $UDüW×UPD YH (ùLWLP 9DNI× ,6.$9·GD <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×O×ù× J|UH YLQL VWOHQGL 0HNDQLN WHVLVDW SURMHOHUL UHWHQ NRQWUROON YH PüDYLUOLN KL]PHWL YHUHQ dLOLQJLURùOX 0KHQGLVOLN ILUPDV×Q×Q VDKLELGLU (YOL YH LNL oRFXN EDEDV×G×U ,6.$9 <|QHWඈP .XUXOX %DúNDQ <DUGÕPFÕVÕ &HP 6DYFÕ .ඈPGඈU" \×O×QGD úVWDQEXO·GD GQ\D\D JHOHQ &HP 6DYF× LON |ùUHQLPLQLQ DUG×QGDQ RUWD |ùUHQLPLQL %HüLNWDü $WDWUN $QDGROX /LVHVL·QGH WDPDPODG× %RùD]LoL hQLYHU VLWHVL .LP\D E|OPQGHNL HùLWLPLQL \×O×QGD \NVHN OLVDQV HùLWLPLQL LVH \×O×QGD *HE]H 7HNQLN hQLYHUVLWHVL·QGH WDPDPODG× $\Q× QLYHUVLWHGH GRNWRUD oDO×üPDODU×QD EDüODG× oDO×üPDODU× WH] DüD PDV×QGD GHYDP HGL\RU hQLYHUVLWH G|QHPLQGH \DU× ]DPDQO× ROD UDN EDüODG×ù× oDO×üPDODU× PH]XQL\HWL QLQ DUG×QGDQ WDP ]DPDQO×\D oHYLUHUHN VRùXWPD VLVWHPOHUL LPDODW× \DSDQ 9DWEX] ,V×WPD 6RùXWPD YH +DY 6DQ 3D] 7LF /WG ûWL ILUPDV×QGD \×O×QGD *HQHO 0GU RODUDN J|UHYH EDüODG× YH KDOHQ J|UHYLQH GHYDP HGL\RU &HP 6DYF× ú6.ú'·GH <|QHWLP .XUXOX h\HVL YH \×OODU× DUDV×QGD <|QH WLP NXUXOX %DüNDQ× ,6.$9·GD G|QHP \|QHWLP NXUXOX \HVL RODUDN J|UHY DOG× KDOHQ ,6.$9·GD <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×V× YH ú6ú%·GH 'HQHWLP .XUXOX \HVL RODUDN J|UHY DO×\RU (YOL YH LNL oRFXN EDEDV×G×U

Haberler 8 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 6.ú' <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× $\N 6HUGDU 'LGRQ\DQ YH %DüNDQ <DUG×P F×V× 2]DQ $WDVR\ %ORRPEHUJ +7 WHOHYL]\RQ NDQDO×QGD \D\×PODQDQ ´'Q\D LoLQ %LU ûH\ <DSµ SURJUDP×Q×Q DOW×QF×V×Q×Q NRQXNODU× ROGX 6XQXFXOXùXQX ú6.ú' <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×V× &DQ 7RSDNRùOX·QXQ \DSW×ù× .DV×P &XPDUWHVL JQ \D\×PODQDQ SURJ UDPGD SDQGHPLQLQ LNOLPOHQGLUPH VHNW|UQ QH \|QGH HWNLOHGLùL NRQXüXOGX Lo KDYD NDOL WHVLQLQ |QHPL ]HULQGH GXUXOGX 3URJUDP×Q EDü×QGD ´SDQGHPL LNOLPOHQGLU PHVLµ HQ EDVLW YH QHW ELU LIDGH\OH ´Lo KDYD NDOLWHVLQLQ SDQGHPL NRüXOODU×QD X\JXQ KDOH JHWLULOPHVLµ RODUDN WDQ×PODQG× 3URJUDPGD |]HWOH üX ELOJLOHU YHULOGL ´%DüWD ú6.ú' ROPDN ]HUH úo +DYD .DOLWHVL X]XQ ELU VUHGLU LNOLPOHQGLUPH VHNW|UQQ JQGHPLQGH\GL YH EX NRQXQXQ |QHPLQH GLNNDW oHNPHN YH IDUN×QGDO×N \DUDWPDN ]HUH 002 YH GLùHU VHNW|U GHUQHNOHUL LOH LüELUOLùL LoLQGH SHN oRN HWNLQOLN \DS×OG× LOJLOL RWRULWHOHUOH ELOJL SD\ODü×OG× $QFDN SDQGHPL EX VUHFL LYPHOHQGLUGL YH EHONL GH RQODUFD \×OG×U IDUN×QGDO×N NRQXVXQGD \HWHULQFH HOGH HGLOHPH\HQ EDüDU×\× ELU YLUV JHWLUGL $UW×N KHUNHV WD]H KDYD ILOWUDV\RQ KDWWD KHSD ILOWUH V|]FNOHULQL YH |QHPLQL ELOL\RU úo KDYD NDOLWHVLQLQ \HWHUOL G]H\GH RODELOPHVL LoLQ RUWDP KDYDV×QGD VDDWWH PPNQVH GDKD ID]OD GHùLüLP VDùODQPDO×G×U %X VDDWWH NH] Lo RUWDP KDYDV×Q×Q WD]H KDYD LOH GHùL üLPL \D GD VDDWWH NH] ILOWUH HGLOPHVL DQOD P×QD JHOPHNWHGLU 1DV×O NL GHSUHPLQ DUG×QGDQ ELQDODU GHS UHP JYHQOLùL Do×V×QGDQ \DQJ×Q×Q DUG×QGDQ \DQJ×Q JYHQOLùL Do×V×QGDQ VRUJXODQPD\D EDüODG×\VD SDQGHPL LOH ELUOLNWH ELQDODU×Q WDVDU×P×QGD VDùO×NO× KDYD NDOLWHVL GH |QHPOL ELU SDUDPHWUH KDOLQH JHOGL ELQDODU EX Do×GDQ GD VRUJXODQPD\D EDüODG× &RYLG ·XQ \DUDW W×ù× JoO IDUN×QGDO×N ELQDODU×Q EX SDUDPHW UH\H J|UH WDVDU×P× LoLQ DGHWD ELU I×UVDW VXQGX 3DQGHPL |QFHVLQGH GH J|]HWLOPHVL X\XOPDV× JHUHNHQ ELUWDN×P VWDQGDUWODU YDUG× DPD SDQ GHPL LOH ELUOLNWH EX VWDQGDUWODU \|QHWPHOLNOHU J|]GHQ JHoLULOPH\H UHYL]H HGLOPH\H EDüODG× %X \HQL G]HQOHPHOHU GH WDVDU×PODUD \DQV×\D FDN 0HYFXW \DS× VWRùXPX] LoLQGH |]HOOLNOH $90·OHU JLEL E\N |OoHNOL \DS×ODUGD VRQ \×OG×U WDVDU×PGD ú+. J|]HWLOHQ ELU SDUDPHWUH ROPXüWX $QFDN UHVWRUDQ NDIHWHU\D JLEL GDKD NoN |OoHNOL \DS×ODUD HùLOPHPL] YH ELU GHQH WLP PHNDQL]PDV× WHVLV HWPHPL] JHUHNL\RU 'HQHWLP \HWNLVL \HUHO \|QHWLPOHUGH ROGXùX LoLQ ú6.ú' LOJLOL %DNDQO×NODUOD EHUDEHU ED]× EHOHGL\HOHULQ 5XKVDW 'DLUH %DüNDQO×NODU× LOH WHPDVD JHoWL YH ELOJLOHQGLUPHOHUGH EXOXQGX %HOHGL\HOHULQ GHQHWLP VUHFLQH ú6.ú'·LQ WHN QLN GHVWHN YHUHELOHFHùL ELOGLULOGL %X NRQXGD GHQHWLPLQ VDGHFH \DS×ODU×Q LüOHWPH\H DO×Q PDV× HVQDV×QGD NDOPDPDV× SHUL\RGLN RODUDN GHYDPO×O×ù×Q×Q |QHPL YXUJXODQG× 7D]H KDYDO× VLVWHPOHU LON \DW×U×P PDOL\HWL Do× V×QGDQ \NVHN RODUDN J|UO\RUVD GD JHUHN VDùO×N JHUHN LüOHWPH PDOL\HWOHUL Do×V×QGDQ JHWLULOHULQL GH J|] |QQH DOPDN JHUHNL\RU gUQHùLQ úVWDQEXO·GD ELU $90·QLQ \HWNLOLOHUL \×O×Q VDGHFH ELU D\× ×V×WPD\D D\ VRùXW PD\D LKWL\Do GX\GXùXQX EHOLUWWL D\ ER\XQFD VRùXWPD\× VDùODPDN ]HUH \NVHN NDSDVLWHOL NRPSUHV|UOHU oDO×ü×\RU +DOEXNL G×ü KDYD V×FDNO×ù×Q×Q \NVHN ROPDG×ù× D\ODUGD VDGHFH G×ü RUWDP KDYDV× LOH LoHUL\L VHULQOHWPHN PPNQ $\U×FD L\L ELU Lo RUWDP KDYD NDOLWHVL LOH HOGH HGLOHFHN GLùHU ND]DQ×PODU GD J|] DUG× HGLOPHPHOL gUQHùLQ \DS×ODQ ED]× DUDü W×UPDODU RNXOODUGD L\L ELU Lo KDYD NDOLWHVL LOH |ùUHQPH \HWLVLQLQ ·H YDUDQ RUDQGD DUW W×ù×Q× J|VWHUL\RU %HQ]HU üHNLOGH Lü \HUOHULQGH LQVDQODU×Q YHULPOLOLùLQLQ DUWW×ù×Q× GD V|\OHPHN PPNQ %XQD ELU GH VDùO×N KDUFDPDODU×Q×Q YH LüJF ND\×SODU×Q×Q GD D]DOW×OPDV× HNOHQ PHOL 6RUXQ üX NL Lo RUWDP KDYD NDOLWHVLQLQ YH\D NDOLWHVL]OLùLQLQ VRQXoODU×Q× DQ×QGD J|UH ELOPHN NROD\ ROPD\DELOL\RU EXQXQ VRQXoODU× ]DPDQ LoLQGH NHQGLVLQL J|VWHUHELOL\RU %LU LQVDQ×Q VDDWWH PHWUHNS KDYD\D LKWL\DF× YDU %X \DNODü×N RODUDN DGHW oDPDü×U PDNL QDV×Q×Q WRSODP KDFPL GHPHN úo RUWDPODUD EX KDFLPGH VDùO×NO× KDYD\× WHPLQ HWPHQL] JHUHNL\RU 3DQGHPLQLQ JHWLUGLùL IDUN×QGDO×N QHWLFHVLQGH ED]× RILVOHUGH Lo KDYD NDOLWHVL VHQV|U NXOODQ×P×Q×Q EDüODG×ù×QD üDKLW ROGXN %X IDUN×QGDO×ù× GDKD GD DUW×UPDN EX DODQGD NLüLOHULQ VRUXODU×QD X]PDQ \DQ×WODU JHWLUHELO PHN LoLQ ú6.ú' ZHE VLWHVLQLQ DOW×QGD LFKDYD NDOLWHVL RUJ DGUHVOL PLNUR VLWHVLQL \D\×QD DOG× %XUDGD EX NRQXGD \DS×ODQ |QFHNL ZHELQDU ODU×Q SRGFDVW·OHULQL L]OHPHN KD]×UODQDQ WHNQLN GRNPDQODUD XODüPDN PPNQ µ ú ú6.ú' <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× YH %DüNDQ <DUG×PF×V× ´'Q\D LoLQ %LU ûH\ <DSµ 3URJUDP×QD .RQXN 2OGX -RKQVRQ &RQWUROV +LWDFKL 7UNL\H hONH 0GU %DKDG×U .RFDDVODQ 2OGX DKDG×U .RFDDVODQ -RKQVRQ &RQW UROV +LWDFKL 7UNL\H·\H ONH PGU RODUDN DWDQG× -RKQVRQ &RQWUROV +LWDFKL 7UNL\H·\H ONH PGU RODUDN DWDQDQ %DKDG×U .RFDDVODQ \×O× DüN×Q UQ VDW×ü YH NDQDO \|QHWLPL GHQH\LPLQH VDKLS )DUNO× J|UHYOHUGH EXOXQGXùX +9$& VHNW|UQGH EDüDU×O× oDO×üPDODUD LP]D DWDQ .RFDDVODQ .Ro hQLYHUVLWHVL·QGH 0%$ \DSW× <HQL J|UHYL KDNN×QGD GHùHUOHQGLUPHGH EXOXQDQ %DKDG×U .RFDDVODQ ´'Q\DQ×Q ·GHQ ID]OD ONHVLQGH ELQ oDO×üDQ× YH UHWLP WHVLVL LOH LNOLPOHQGLUPH VHNW| UQGH IDDOL\HW J|VWHUHQ EX JoO ILUPD\D YH HNLEH ONH PGU RODUDN NDW×OG×ù×P LoLQ oRN PXWOX\XP +LWDFKL YH <RUN PDU NDODU× LOH 7UNL\H LNOLPOHQGLUPH SD]DU×QGD VDKLS ROGXùXPX] NRQXPX KHU JHoHQ JQ GDKD \XNDU×\D WDü×\DUDN PDUNDODU×P×]×Q SD]DUGDNL E\PH WUHQGLQL VUGUPHVLQH NDWN×GD EXOXQDFDù×PD LQDQ×\RUXPµ GHGL -RKQVRQ &RQWUROV +ඈWDFKඈ .OඈPD -RKQVRQ &RQWUROV +LWDFKL .OLPD (NLP ·WH -RKQVRQ &RQWUROV ,QWHUQDWLRQDO SOF YH +LWDFKL $SSOLDQFHV ,QF ·LQ üLPGL +LWDFKL *OREDO /LIH 6ROXWLRQV ,QF RUWDN JLULüLPL RODUDN NXUXOPXü NUHVHO ELU NOLPD UHWL FLVLGLU ELQ oDO×üDQ× LOH GQ\D oDS×QGD NRQXW YH WLFDUL ELQDODU LoLQ NDOLWHOL UQOHU KL]PHWOHU YH o|]POHU UHWHQ -RKQVRQ &RQWUROV +LWDFKL .OLPD WHNQRORML YH LQRYDV \RQOD GHVWHNOHQHQ NDQDOV×] o|]POHUGHQ VRùXWPD JUXSODU×QD YH +9$& RGD LNOLPOHQ GLUPH VLVWHPOHULQH NDGDU GQ\DGDNL oHüLWOL +9$& UQOHUL\OH PüWHUL EHNOHQWLOHULQH \DQ×W YHUL\RU B

Haberler 10 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 dXNXURYD ,V× úKUDFDWWDNL %\PHVLQL 6UGU\RU 7 UNL\H UDG\DQW ×V×WPD SD]DU×Q×Q OLGHU ILUPDODU×QGDQ dXNXURYD ,V× LKUDFDW SD]DUODU×QGD E\PH\H GHYDP HGL\RU &RYLG VDOJ×Q×Q×Q WP GQ \DGD QHGHQ ROGXùX HNRQRPLN NUL]H UDù PHQ LKUDFDW×Q× \×O×Q LON o oH\UHùLQGH JHoHQ \×O×Q D\Q× G|QHPLQH J|UH \]GH RUDQ×QGD DUW×UDQ dXNXURYD ,V× WHN QRORML \DW×U×PODU× YH LKUDFDW SD]DUODU×Q× oHüLWOHQGLUPH VWUDWHMLOHUL GRùUXOWXVXQGD LKUDFDWWD KHGHI \NVHOWHUHN E\PHVLQL VUGU\RU \ÕOÕQGD GQ\D HNRQRPඈVඈ \]GH NoOG &RYLG VDOJ×Q×Q×Q ROXüWXUGXùX HNR QRPLN NUL]LQ GQ\DGD VRQ \×OGD JHU oHNOHüPLü HNRQRPLN NUL]OHUGHQ oRN GDKD E\N ROGXùXQX YH \×O×QGD GQ\D HNRQRPLVLQLQ \]GH NoOGùQ YXU JXOD\DQ dXNXURYD ,V× 3D]DUODPD 0GU 2VPDQ hQO VDOJ×Q×Q ROXüWXUGXùX üRN HWNLVL QHGHQL\OH HNRQRPLGH \DüDQDQ GDUDOPD\D UDùPHQ dXNXURYD ,V×·Q×Q LKUDFDWWDNL E\PHVLQL VUGUGùQ Do×NODG× ¶GDQ ID]OD ONH\H ඈKUDFDW hQO V|]OHULQH ü|\OH GHYDP HWWL ´ \×O× dXNXURYD ,V×·Q×Q LKUDFDWWDNL E\PH VLQL VUGUGù ELU \×O ROGX *HE]H·GH EXOXQDQ IDEULNDP×]GD \NVHN PKHQ GLVOLN DQOD\×ü×\OD JHOLüWLULS LOHUL WHNQROR MLOHU LOH UHWWLùLPL] ×V×W×F×ODU×P×]× EXJQ EDüWD $OPDQ\D úQJLOWHUH )UDQVD $%' úVUDLO hUGQ $YXVWXU\D 5RPDQ\D $]HUED\FDQ 'DQLPDUND +RO ODQGD ROPDN ]HUH ·GDQ ID]OD ONH\H LKUDo HGL\RUX] úKUDFDW \DSW×ù×P×] SD]DUODU GDNL ED\LPL] LOH KHGHI SD]DUODUGDNL SRWDQVL\HOL HQ L\L üHNLOGH GHùHUOHQGLU PH\H RGDNODQ×\RUX] ³5REHUWV *RUGRQ¶ÕQ $YUXSD hUHWඈP hVV ROGXN´ G×ü SD]DUODUGDNL VWUDWHMLPL]L YH RUJDQL]DV\RQ \DS×P×]× \HQLGHQ \DS× ODQG×UG×ù×P×] YH D\Q× ]DPDQGD |QHPOL VWUDWHMLN LüELUOLNOHULQH LP]D DWW×ù×P×] ELU \×O ROGX \×O× DüN×Q ELU VUHGLU 7UNL\H YH 2UWD 'RùX GLVWULEW|UOùQ VU GUGùP] $PHULNDQ 5REHUWV *RUGRQ //& ILUPDV× LOH \×O×Q oQF oH\UHùLQGH %ODFNKHDW PDUNDO× ERUXOX UDG\DQW ×V×WPD VLVWHPOHULQLQ LPDODW×QD \|QHOLN OLVDQV DQODüPDV× LP]DODG×N %X DQODüPD\OD ELUOLNWH GDKD |QFH $%'·GHQ LWKDO HWWL ùLPL] %ODFNKHDW ERUXOX UDG\DQW ×V×WPD VLVWHPOHULQL 5REHUWV *RUGRQ OLVDQV×\OD *HE]H·GHNL IDEULNDP×]GD UHWLS $% ONHOHULQLQ WDPDP×QD úQJLOWHUH·\H YH 7UNL\H·QLQ oHYUHVLQGHNL ONHOHUH LKUDo HWPH KDNN×Q× HOGH HWWLN .×VDFDV× 5REHUWV *RUGRQ·×Q ¶$YUXSD hUHWLP hVV· ROGXN ³dXNXURYD ,VÕ¶\Õ GQ\DQÕQ UHWඈP VOHUඈQGHQ EඈUඈ \DSPD\Õ KHGHIOඈ\RUX]´ $QFDN EL] |QP]GHNL EHü \×OO×N VUHoWH LüELUOLùLPL]LQ NDSVDP×Q× KHP UQ KHP GH PLNWDU ED]×QGD JHQLüOHWHUHN dXNX URYD ,V×·\× YH GROD\×V×\OD GD ONHPL]L EX DODQGD VDGHFH 5REHUWV *RUGRQ·XQ ¶$YUXSD hUHWLP hVV· GHùLO EXQXQ GD |WHVLQGH GQ\DQ×Q UHWLP VOHULQGHQ ELUL \DSPD\× KHGHIOL\RUX] PඈO\RQ GH÷HUඈQGH IDEUඈND \DWÕUÕPÕ %X NDSVDPGD *HE]H·GH EXOXQDQ WHVL VLPL]L NDW E\WPH NDUDU× DOG×N PLO\RQ GHùHULQGHNL IDEULND \DW×U×P×P×]×Q LQüDDW UXKVDW×Q× DOG×N \×O× VRQXQD NDGDU SURMH\L WDPDPODPD\× SODQO×\R UX] µ ³7UNඈ\H¶QඈQ JOREDO PDUNDVÕ ROPD \ROXQGD HPඈQ DGÕPODUOD ඈOHUOඈ\RUX]´ 'Q\DGD K×]OD GHùLüHQ WLFDUHWH YH WHN QRORML\H D\DN X\GXUPDN LoLQ |QHPOL oDO×üPDODU \UWWNOHULQL LIDGH HGHQ hQO ´.DWPD GHùHUL \NVHN UQOHUL PL]OH KHP dXNXURYD ,V×·Q×Q \XUW LoLQ GHNL JoO NRQXPXQX JOREDOH WDü×PD\× KHP GH KHGHI ONHOHUGHNL SD]DU SD\×P×]× DUW×UPD\× DPDoO×\RUX] %X NDSVDPGD PDNVLPXP HQHUML WDVDUUXIX VDùOD\DQ oHYUHFL YH GQ\D VWDQGDUWODU×QGD ×V×W× F×ODU JHOLüWLUL\RUX] hUHWLP DOW\DS×P×]× VDQD\LQLQ G|QüP \DQL (QGVWUL DQOD\×ü×QD X\JXQ RODFDN üHNLOGH JHOLüWL UL\RUX] dQN GQ\D VWDQGDUWODU×QGD NDWPD GHùHUL \NVHN UQ JHOLüWLUPHN JoO ELU PKHQGLVOLN ELOJLVL NDGDU JoO ELU WHNQRORMLN DOW\DS× GD JHUHNWLUL\RU dXNXURYD ,V×·Q×Q \HQLOLNoL UXKXQXQ ELU VRQXFX RODQ WHNQRORML \DW×U×PODU× LOH 7UNL\H·QLQ JOREDO PDUNDV× ROPD \ROXQGD HPLQ DG×PODUOD LOHUOL\RUX]µ GL\HUHN V|] OHULQL WDPDPODG×

Haberler 12 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 &KLOOYHQWD 1UQEHUJ·WH gQHPOL %LU %XOXüPD\D (Y 6DKLSOLùL <DSDFDN YUXSD ,V× 3RPSDV× =LUYHVL·QLQ EX \×ONL RODùDQVW EDüDU×V×Q×Q DUG×Q GDQ &KLOOYHQWD KD]×UO×NODU× WP K×]×\OD GHYDP HGL\RU 1UQEHUJ0HVVH·QLQ $YUXSD ,V× 3RPSDV× =LUYHVL YH &KLOOYHQWD 2UJDQL]DV\RQODU×Q×Q 'LUHNW|U 'DQLHOD +HLQNHO ´$YUXSD ,V× 3RPSDV× =LUYHVL WHNUDU \] \]H J|UüPHQLQ QH NDGDU |QHPOL ROGXùXQX J|VWHUGL %X ROXPOX LYPHGHQ Jo DODUDN &KLOOYHQWD·Q×Q RUJDQL]DV\RQXQD WD]HOHQHQ FRüNXPX]OD EDüO×\RUX]µ GL\RU 'Q\DQ×Q |QGH JHOHQ VRùXWPD WHNQR ORMLVL IXDU× XOXVODUDUDV× VRùXWPD LNOLP OHQGLUPH KDYDODQG×UPD YH ×V× SRPSDV× WRSOXOXùXQXQ \] \]H Dù ROXüWXUPDN \HQLOLNOHUL NHüIHWPHN YH WDUW×üPDN LoLQ WHNUDU ELU DUD\D JHOHFHùL (NLP WDULKOHUL DUDV×QGD 1UQEHUJ·GH FDQO× RODUDN JHUoHNOHüWLULOHFHN (WNLQOLN KHU ]DPDQNL JLEL HQGVWUL\L HWNLOH\HQ VRUXQODUD \DQ×W YHUHFHN \NVHN NDOLEUHOL &KLOOYHQWD .21*5(6ú LOH IXDUGDQ ELU JQ |QFH EDüOD\DFDN 3RWDQVL\HO NDW×O×PF×ODU VHNW|U WDNYLPLQGH |QH o×NDQ EX HWNLQOLùLQ ELU SDUoDV× ROPDN LoLQ VWDQWODU×Q× üLPGL GHQ NROD\FD YH NROD\FD oHYULPLoL ROD UDN UH]HUYH HGHELOL\RU &KLOOYHQWD \HQLGHQ VRùXWPD NOLPD KDYDODQG×UPD YH ×V× SRPSDV× WHNQRORMLOHULQLQ \DQ× V×UD \DO×W×P WHNQRORMLVL NRQWURO WHNQRORMLOHUL YH RWRPDV\RQD GLNNDW oHNHFHN 'DQLHOD +HLQNHO ´$YUXSD ,V× 3RPSDV× =LUYHVL·QGHNL NRQXüPDF×ODUGDQ YH GHOH JHOHUGHQ JHOHQ KDULND JHUL ELOGLULPOHUOH PRWLYH RODUDN üLPGL &KLOOYHQWD LoLQ \RùXQ KD]×UO×N DüDPDV×QD EDüO×\RUX] .LüLVHO HWNLOHüLP DUW×N KHU ]DPDQNLQGHQ GDKD |QHPOL YH EHNOHQWLOHU oRN L\L (NLP ·GH &KLOOYHQWD·Q×Q ELU NH] GDKD HQ VRQ WUHQGOHULQ EDURPHWUHVL RODFDù×QGDQ YH VHNW|U LoLQGH RODùDQVW ELOJL DNWD U×P× LoLQ ELU PHNDQ VDùOD\DFDù×QGDQ oRN PHPQXQX]µ GL\RU &KඈOOYHQWD ¶QඈQ |QHPOඈ QRNWDODUÕ (QGVWULQLQ |QGH JHOHQ R\XQFXODU×Q GDQ VD\×V×] \HQLOLN LoHUHQ YH HQGVWULQLQ WPQ NDSVD\DQ UQ \HOSD]HVLQLQ \DQ× V×UD SUHVWLMOL NDW×O×PF×ODU×\OD &KLOOYHQWD ELOJL SD\ODü×P× Dù ROXüWXUPD YH &KLOOYHQWD·\D *o 9HUPH JLEL HWNLOH\LFL YH JHQLü NDSVDPO× ELU GHVWHN SURJUDP× GD VXQX\RU <HQඈOඈNOHU KDNNÕQGD EඈOJඈOHQPH HWNඈQOඈ÷ඈQ PHUNH]ඈQGH \HU DOÕ\RU )XDUGDQ ELU JQ |QFH EDüOD\DQ &KLOO YHQWD .21*5(6ú VHNW|U HWNLOH\HQ NRQXODUD HQ \NVHN SURIHV\RQHO G]H\GH LoJ|U VDùO×\RU &KLOOYHQWD V×UDV×QGD VHUJL NDWODU×QGDNL oHüLWOL IRUXPODU \HQLOLNOHU YH WUHQGOHU KDNN×QGD ELOJLOHU VDùODUNHQ |]HOOLNOH NXUVL\HUOHU YH o×UDNODU LoLQ LOJLQo |]HO VXQXPODU UHKEHUOL WXUODU YH JH]LOHU GQ\DQ×Q |QGH JHOHQ VRùXWPD WHNQROR MLVL IXDU×Q×Q \NVHN NDOLEUHOL GHVWHN SURJ UDP×Q× WDPDPOD\DFDN ඈoඈQ DQDKWDU NRQXODU ‡ 6LVWHPOHULQ HQHUML SHUIRUPDQV× QDV×O JHOLüWLULOHELOLU" ‡ 6RùXWPD VLVWHPOHUL HQHUML JHoLüLQL NROD\ODüW×UPD\D QDV×O \DUG×PF× RODELOLU" ‡ 6RùXWXFX DN×üNDQODUGD VRQ GXUXP QHGLU" ‡ ´+LEULW VLVWHPOHUµ WUHQGLQGH QHOHU ROX\RU" &KLOOYHQWD ·GHNL GLùHU |QHPOL NRQX ODU LODo VHJPHQWLQGH G|QJVHO HNRQRPL YH VRùXN ]LQFLU RODFDN $YUXSD ,VÕ 3RPSDVÕ =ඈUYHVඈ E\N EඈU EDúDUÕ\D ඈP]D DWWÕ 8OXVODUDUDV× ×V× SRPSDV× WRSOXOXùX PHY FXW SD]DU JHOLüPHOHUL $U *H NRQXODU× YH ×V× SRPSDV× X\JXODPDODU×QGDNL HùLOLP OHU KDNN×QGD LNL JQON ELULQFL V×Q×I ELOJL DNWDU×P×Q×Q NH\ILQL o×NDUG× YH (NLP ·GH &KLOOYHQWD WDUDI×QGDQ GHVWHN OHQHQ $YUXSD ,V× 3RPSDV× =LUYHVL·QH IDUNO× ONHGHQ ·WDQ ID]OD X]PDQ NDW×OG× (NLSPDQ UHWLPLQGH \HQLOLNoL WHN QRORMLOHU HOH DO×QG× HQGVWUL\HO YH WLFDUL X\JXODPDODUGD VRùXWXFX DN×üNDQODUOD LOJLOL NRQXODU YH KLEULW VLVWHPOHULQ YH \N VHN V×FDNO×NO× ×V× SRPSDODU×Q×Q NXOODQ×P× KDNN×QGD WDQ×QP×ü NRQXüPDF× LOH WDUW×üPDODU NDW×O×PF×ODU LoLQ oRN YHULPOL ROGX )XDU×Q IXD\HVLQGH .RQJUH·\H HüOLN HGHQ VHUJLGH ILUPD YH NXUXP KL]PHW OHULQL YH UQ \HQLOLNOHULQL SURIHV\RQHO L]OH\LFLOHUH VXQGX +HLQNHO ´dDONDQW×O× ELU G|QHPGHQ VRQUD ONHGHQ ·WDQ ID]OD GHOHJH XOXVOD UDUDV× ×V× SRPSDV× X]PDQODU× LoLQ $YUXSD ,V× 3RPSDV× =LUYHVL·QLQ |QHPLQL SHNLüWL UL\RUµ GHGL A

Haberler 14 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 ·GH <]GH %\PH\L +HGHIOL\RU ( QGVWUL\HO WHVLVOHULQ WR] JD] YH GXPDQ SUREOHPOHULQH \|QHOLN o|]POHU JHOLüWLUHQ \HUOL UHWLFL %RPDN VDQ \×O×Q× ´E\PH \×O×µ LODQ HWWL <HQL \DW×U×PODUOD UHWLP NDSDVLWHVLQL DUW×U PD\D RGDNODQDQ üLUNHW JHOHFHN \×O LoLQ \]GH E\PH KHGHIL NR\GX \×O×Q×Q SDQGHPLQLQ ]RUOX NRüXOOD U×QD UDùPHQ YHULPOL JHoWLùLQL YH EX \×O× \]GH FLUR DUW×ü×\OD NDSDWDFDNODU×Q× EHOLUWHQ %RPDNVDQ *HQHO 0GU 5 %RUD %R\VDQ ´7UNL\H·QLQ JHOLüHQ HNR QRPLVLQH SDUDOHO RODUDN EL] GH ·\L E\PH \×O× RODUDN EHQLPVHGLN *HUHN WHVLV JHUHN \HQL UQ YH $U *H DODQ×QGD JHUoHNOHüWLUGLùLPL] \DW×U×PODU×Q PH\YHVLQL YH VRQUDV×QGD DOPD\D EDüOD\DFDù×] <HQL \×OGD \]GH E\\HFHùL]µ GL\H NRQXüWX ³<HQඈ UQOHUH RGDNODQGÕN´ ·QLQ KHP 7UNL\H HNRQRPLVL KHP VHNW|U Do×V×QGDQ WRSDUODQPD \×O× RODFDù×Q× LIDGH HGHQ %RPDNVDQ *HQHO 0GU 5 %RUD %R\VDQ RGDNODQPD\× SODQODG×NODU× DODQODU×Q EDü×QGD $U *H·QLQ JHOHFHùLQL V|\OHGL %R\VDQ V|]OHULQL ü|\OH VUGUG ´%RPDNVDQ RODUDN PüWHULOHULPL]LQ GHùL üHQ WDOHS YH LKWL\DoODU×Q× \DN×QGDQ WDNLS HGL\RUX] %X \×ONL $U *H \DW×U×PODU×P×]×Q DQD RGDù×Q× %2$ $,5 PDUNDP×]OD UQ JDP×P×]D \HQL HNOHGLùLPL] WHPL] KDYD GRODSODU× ROXüWXUGX 3DQGHPLQLQ GH HWNL VL\OH |QH o×NDQ KDYD NLUOLOLùLQL D]DOWPD\D YH &RYLG YLUVQQ KDYD\OD EXODü PDV×Q× HQJHOOHPH\H G|QN \HQL UQOHU JHOLüWLUGLN <DN×Q ]DPDQGD %2$ UQ DLOHVLQL JHQLüOHWPHN YH DOWHUQDWLI WHN QRORMLOHUOH GRQDWPDN DG×QD $U *H oDO×ü PDODU×P×] DUWDUDN VUHFHN $oDFDù×P×] \HQL IDEULNDQ×Q GHYUH\H JLUPHVL\OH UHWLP NDSDVLWHPL] G|UW NDW DUWDFDN %\PH QLQ GLQDPLùL NDSDVLWH DUW×U×P× LKUDFDW YH $U *H RODFDN $U *H \DW×U×PODU×P×]× DUW× UDUDN IDUNO× LKWL\DoODUD KLWDS HGHQ UQ JDP×P×]× JHQLüOHWPH\H YH 7UNL\H·QLQ KDYDV×Q× GHùLüWLUPH\H GHYDP HGHFHùL] µ øKUDFDWÕQ FඈURGDNඈ SD\Õ \]GH RODFDN 7UNL\H·QLQ NDOLWHOL YH UHNDEHWoL UHWLPL LOH LKUDFDWWD |QHPOL DYDQWDMODU VDùODG× ù×Q× LIDGH HGHQ %R\VDQ %2$ $,5 PDUNDO× WHPL] KDYD GRODSODU×\OD EDüWD $YUXSD ONHOHULQGH ROPDN ]HUH JOREDO DUHQDGD SD]DU SD\ODU×Q× DUW×UPD\× SODQODG×NODU×Q× YXUJXODG× %R\VDQ \HQL LKUDFDW SD]DUOD U×Q× GD UDGDUODU×QD DOG×NODU×Q× GLOH JHWLUGL %RPDNVDQ *HQHO 0GU 5 %RUD %R\ VDQ V|]OHULQL ü|\OH WDPDPODG× ´ ·GH LKUDFDW UDNDPODU×P×]× HQ D] LNL NDW×QD o×NDUDUDN EX \×O× \]GH FLUR YH \]GH LKUDFDW DUW×ü×\OD NDSDW×\RUX] úKUD FDW DWDù×P×] ·GH GH VUHFHN <HQL \×OGD LKUDFDW×Q FLURGDNL SD\×Q× \]GH ·D o×NDUPD\× KHGHIOL\RUX] ûX DQGD $OPDQ\D /LE\D 6ORYHQ\D 0ROGRYD %HOoLND úVUDLO 3RORQ\D 3RUWHNL] úWDO\D YH úQJLOWHUH ROPDN ]HUH ·GHQ ID]OD ONH\H LKUDFDW×P×] YDU %X OLVWH\H \HQL ONHOHU HNOH\HFHùL] $% ONHOHUL EDüWD ROPDN ]HUH 5XV\D 7UN &XPKXUL\HWOHUL YH $%' SD]DUODU×QD \RùXQODüDFDù×] µ RUP ûLUNHWOHU *UXEX·QXQ ú]PLU·GHNL IDEULNDV×QGD JHOLüWLULOHQ YH UHWLOHQ \HQL UQ ).6 .OLPD 6DQWUDOL (XURYHQW 6HUWLILNDV× GHUHFHOHQGLUPH WHVWOHULQGHQ EDüDU×\OD JHoWL 'Q\D VWDQGDUWODU×QGD UHNDEHWoL ELU SHUIRUPDQV VHUJLOH \HQ UQ \XUWG×ü×QGDQ GD E\N LOJL J|U\RU <HQL UQ KHP NODVLN PHUNH]L VLVWHP o|]POHUL KHP GH 95) '; VLVWHP X\JXODPDODU× WDUDI×QGD DOWHUQDWLI VXQX\RU g]HOOLNOH ,V×O *HoLUJHQOLN V×Q×I×QGD 7 77 &ODVV YH ,V×O .|SUOHPH V×Q×I×QGD 7% 7%) &ODVV VHYL\HVL LOH |QH o×N×\RU Pó K LOD Pó K GHEL DUDO×ù×QGD IDUNO× NHVLWWH UHWLOHELOHQ )RUP ).6 .OLPD 6DQWUDOL |]HO oHOLN NDVD \DS×V× YH PP NDO×QO×ù×QGD oLIW NDGHPHOL ×V× N|SUV] 39& SURILOOL SDQHOOHUH VDKLS )RUP ).6 .OLPD 6DQWUDOL VWQ WHNQLN |]HOOLNOHUL VD\HVLQGH \NVHN HQHUML YHULPOL PHUNH]L LNOLPOHQGLUPH VDù O×\RU $\U×FD UQ \HQL SURMHOHULQ \DQ× V×UD UHVWRUDV\RQ SURMHOHUL RWHOOHU NRQJUH PHU NH]OHUL WL\DWURODU VSRU VDORQODU× YH WLFDUL DODQODU LoLQ GH YHULPOL o|]POHU VXQX\RU F ).6 .OLPD 6DQWUDOL (XURYHQW 6HUWLILNDV× $OG×

Haberler 16 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 %D\PDN·×Q +LGURMHQOL .RPELVL /XQDWHF·LQ (ùLWLPOHULQH <RùXQ úOJL %D\PDN úVWDQEXO YH $GDQD·GD <HQL %D\LOHULQLQ $o×O×ü×Q× <DSW× ú & NOLPOHQGLUPH VHNW|UQQ |QF YH OLGHU PDUNDODU×QGDQ %D\PDN N×VD VUH |QFH PüWHULOHULQLQ EHùHQLVLQH VXQ GXùX KLGURMHQ X\XPOX \HQL QHVLO NRPELVL /XQDWHF·LQ HùLWLP WRSODQW×ODU×Q× WDPDP ODG× %D\PDN ED\LOHULQLQ YH WDDKKWo ILUPDODU×Q \RùXQ LOJL J|VWHUGLùL HùLWLPOHU 7UNL\H·GH IDUNO× QRNWDGD ·GHQ ID]OD NDW×O×PF×\OD JHUoHNOHüWL 6HNW|U SD\GDüODU× WDUDI×QGDQ LOJL\OH NDUü×ODQDQ HùLWLPOHUGH /XQDWHF UQOHULQLQ oDO×üPD WHNQRORMLVL YH \HQLOLNOHUL\OH LOJLOL GHWD\ODU NDW×O×PF×ODUOD SD\ODü×OG× %D\PDN·×Q VUGUOHELOLU ELU GQ\D LoLQ VRUXPOX UHWLP YH WNHWLP \DNODü×P× Q×Q ELU UQ RODQ /XQDWHF NRPEL WP GQ\DGD IRVLO \DN×W NXOODQ×P×Q× D]DOWPD oDO×üPDODU×Q×Q 7UNL\H SD]DU×QGDNL |QF \DQV×PDODU×QGDQ ELUL 'Q\DGD \D\J×Q ODüPD\D EDüOD\DQ KLGURMHQ WHNQRORMLVLQH X\XPOX WDVDU×P× LOH \]GH KLGURMHQ \]GH GRùDO JD] HQHUMLVLQH X\JXQ RODUDN JHOLüWLULOHQ /XQDWHF NRPELQLQ \HQL OLNoL WHNQRORMLVL YH %'5 7KHUPHD SODWIRUP DOW\DS×V× WP NDW×O×PF×ODUGDQ WDP QRW DOG× RYLG G|QHPLQLQ JHWLUGLùL ]RUOX üDUWODUD NDUü×Q UHWLPH YH LKUDFDW×QD DUD YHUPH\HQ LNOLPOHQGLUPH VHNW|UQQ |QF YH OLGHU PDUNDODU×Q GDQ %D\PDN 7UNL\H oDS×QGDNL JHQLü ED\L \DS×ODQPDV×Q× GD JoOHQGLUPH\L VUGU\RU %D\PDN VRQ RODUDN NDV×P D\× LoLQGH úVWDQEXO YH $GDQD·GD LNL \HQL ED\LVLQLQ Do×O×ü×Q× \DSW× .DV×P WDULKLQGH úVWDQEXO =H\WLQEXUQX·QGD %D\PDN GDù×W×F× ED\LVL %HQPDN·×Q \HQL PDùD]DV×Q×Q Do×O×ü× JHUoHNOHüWLULOGL %X Do×O×ü W|UH QL\OH %HQPDN EQ\HVLQGH \HQL DOW ED\L GH %D\PDN EQ\HVLQH NDW×OP×ü ROGX %HQPDN·×Q VDKLEL +DNDQ %HQJL YH oRN VD\×GD ED\LQLQ NDW×OG×ù× Do×O×üWD ELU NRQXüPD \DSDQ %D\PDN &(2·VX (QGHU dRODN %D\PDN·×Q JoOHQHQ ED\L Dù×QGDQ GX\GXùX PXWOXOXùX GLOH JHWLUGL .RQXüPDV×QGD 7UNL\H·QLQ 3DULV úNOLP $QODüPDV×·Q× LP]DODPDV×Q×Q VU GUOHELOLU ELU GQ\D Do×V×QGDQ |QHPLQH GHùLQHQ dRODN V|]OHULQL ü|\OH VUGUG ³%D\ඈOHUඈPඈ]ඈ GඈMඈWDOOHúPH VUHoOHUඈQGH GHVWHNOHPHN |QFHOඈ÷ඈPඈ]´ ´*HOHFHN QHVLOOHUH GDKD VUGUOHELOLU ELU GQ\D E×UDNPDN DPDF×\OD WP GQ\DGD LNOLPOHQGLUPH VHNW|U GH NDEXN GHùLü WLUL\RU %L] EX GHùLüLPL HOH DODQ |QF PDUNDODUGDQ ELUL RODUDN JHOHFHùLQ WHN QRORMLVL LOH oDO×üDQ oHYUHFL LNOLPOHQGLUPH UQOHULQH ELU VUHGLU \DW×U×P \DSPD\D EDüODP×üW×N ,V× SRPSDV× UQ JDP×P×] YH N×VD ELU VUH |QFH SL\DVD\D o×NDUG×ù×P×] KLGURMHQ X\XPOX \HQL NRPELPL] /XQDWHF EX DODQGDNL oDO×üPDODU×P×]×Q VDGHFH ELU N×VP× %D\LOHULPL]L ELU \DQGDQ JHOHFHùLQ WHNQRORMLOHULQH KD]×UODUNHQ GLùHU \DQGDQ GD WNHWLFLOHULPL]LQ GHùLüHQ EHNOHQWLOH ULQH \|QHOLN RQODU× VUHNOL RODUDN GHVWHN OL\RUX] %D\PDN 'LMLWDO '|QüP 2ILVL Lü ELULPOHULPL]LQ WP GLMLWDO LKWL\DoODU×QD GHVWHN YHUPHN D\Q× ]DPDQGD WHNQRORMLN GDQ×üPDQO×N YH G|QüP KL]PHWL VDùOD\D ELOPHN DPDF×\OD NXUXOGX %D\LOHULPL]L GLML WDOOHüPH VUHoOHULQGH GHVWHOHPHN |QFHOLN OHULPL] DUDV×QGD \HU DO×\RU 7P LüOHULPL]LQ RGDù×QD NR\GXùXPX] PNHPPHO PüWHUL GHQH\LPL LQVDQ×Q oHYUHVHO HWNLOHULQ YH WHNQRORMLQLQ GLNNDWH DO×QDUDN WDVDUODQG×ù× ELU PRGHOGH PPNQ ROXU µ $GDQD¶GD %D\PDN ඈP]DVÕ RODFDN %D\PDN·×Q EX D\NL LNLQFL ED\L Do×O×ü× LVH .DV×P·GD $GDQD·GD \DS×OG× %D\PDN·×Q HQ HVNL ED\LOHULQGHQ ELUL RODQ $OW×QRN 0KHQGLVOLN·LQ $GDQD E|OJH GDù× W×F× ED\LVL RODUDN dXNXURYD <]QF\×O 0DKDOOHVL·QGH KL]PHWH VRNWXùX \HQL PDùD]DV×Q×Q Do×O×ü× JHUoHNOHüWLULOGL $o× O×ü W|UHQLQH dXNXURYD %HOHGL\H %DüNDQ× 6RQHU dHWLQ %D\PDN &(2·VX (QGHU dRODN YH $OW×QRN 0KHQGLVOLN·LQ VDKLEL +DPLW $OW×QRN NDW×OG× $o×O×ü NRQXüPDV× \DSDQ (QGHU dRODN ´$OW× QRN 0KHQGLVOLN·LQ HQ X]XQ VROXNOX Lü RUWDNODU×P×]GDQ ELUL RODUDN $QNDUD .RQ\D YH .D\VHUL·GHQ VRQUD EXJQ GH $GDQD E|OJHVLQGH DoW×ù× \HQL PDùD]DV×QGD E|O JHQLQ |QHPOL LNOLPOHQGLUPH VOHULQGHQ ELUL RODFDù×QGDQ KLo üSKHP \RN %|OJH JLULüLPFLOLùLQ YH NRQXW \DW×U×PODU×Q×Q KD\OL \NVHN ROGXùX VRQ GHUHFH KDUHNHWOL ELU E|OJHPL] %|OJHQLQ SRWDQVL\HOLQL GHùLüHQ WNHWLFL DO×üNDQO×NODU× GRùUXOWXVXQGD oHY UHFL WHNQRORMLVL LOH |QH o×NDQ ×V× SRPSDV× UQ JUXEXQGD GD J|UHFHùLPL]L Gü Q\RUXP %D\PDN RODUDN JHQLü UQ JDP×P×] YH PüWHUL PHPQXQL\HWL \DNODü×P×P×]OD EX GHùHUOL E|OJH\H HQ L\L KL]PHWL VXQPDN LoLQ oDO×ü×\RUX]µ üHNOLQGH NRQXüWX

WindFree™ teknolojisi başta olmak üzere bir çok yeniliğe sahip inovatif ürünleriyle Samsung İklimlendirme Sistemleri, geniş ve kuvvetli satış ve servis ağıyla geleceğin teknolojisini güvenle yaşatıyor. Rüzgarsız serinlik sunan Samsung İklimlendirme Sistemleri ile geleceğin teknolojisi bugünden yanınızda ࡐ đ͔̈̈͝Ї͔ ˙ɇ͝ ϑlsӬцlsϑ̈͝ʒls ʅɇ̷̊ϗϩ̊ˣ̊ ʒЇθЇ̷͔ɇθʒɇ ϑlsϑ ϑlsӬцlsϑ̈ ߧߢ ʒ9࢒ɇ ̧ɇʒɇθ ʒАϗ͔lşϩlsʒ̈θࢋ ࡐࡐ ls̷ls͝lşϑls̷ ߥ ц΂͝ ̧ɇϑlsϩ ̈ʅ Ӓ͝ϩls̷lsθls ˝΂θlsࢋ ࡐࡐࡐ ߡߣ ²ť Эls ߡߤ ²ť࢒̷̧̈ ϩlş ͔ͱʒА̷ ϑɇцlsϑ̈͝ʒls ϑɇˣ̷ɇ͔͝ɇ̧ϩɇʒ̊θࢋ 360 Kaset Klima ࡙ Ɠ̧̊ Ɵɇϑɇθ͔̊ ࡙ ²ͱ͔ͱ̟ls͝ Ņ̷̷͔̃̈ls͝ʒ̈θ͔ls ࡙ Uɇ˵ɇ ˜ɇі̷ɇ ²ɇЭɇ ̧̊ϗ̊ ࡐࡐ ࡙ çɇ͝ɇϩϑ̊і ²ɇЭɇ ǽ΂̷͝ls͝ʒ̈θ͔ls ࡙ ƊͱˣЇ̧ Alsθlsцɇ͝ ǽͱ̧ ࡙ ŵАі˝ɇθϑ̊і Ɗlsθ̷̧̈̈͝ Ɵlş͝ͱ̷ͱ̟̈ϑ̈ ࡙ Ñ͝ʀls Эls çͱ͔Χɇ̧ϩ Üіɇц͝ ࣍ ϑ͔ɇ ϩɇЭɇ͝ ̈ʅlsθ̈ϑ̈͝ʒls ߤߢ ࢋ ߦ ʀ͔ цА̧ϑlş̷̈ˣls ϑɇ˵̈Χ࣎ ࡙ Ɗlsϑϑ̈і Iɇ̷̊ϗ͔ɇ WindFree™ Ɵlş ǽ΂͝ DŽѤls͔ls̷̈ çɇϑlsϩ ࡙ ŵАі˝ɇθϑ̊і Ɗlsθ̷̧̈̈͝ Ɵlş͝ͱ̷ͱ̟̈ϑ̈ ࡙ Ɗlsϑϑ̈і Iɇ̷̊ϗ͔ɇ ࡐ ࡙ Ǯ̈ѣࣗç̈ϩ ̷̈ls Ñ͝ϩlsθ͝lsϩ DŽіlsθ̈͝ʒls͝ çͱ͝ϩθͱ̷ ࣍ĮΧϑ̈цͱ͝ls̷࣎ WindFree™ UЇЭɇθ Ɵ̈Χ̈ Ñʅ DŽ̈͝ϩls ࡙ ŵАі˝ɇθϑ̊і Ɗlsθ̷̧̈̈͝ Ɵlş͝ͱ̷ͱ̟̈ϑ̈ ࡙ 9ɇˣ͔̊ϑ̊і çɇ͝ɇϩ çͱ͝ϩθͱ̷А ࡙ ²ɇθlşlsϩ ̷˝̷̊ɇ͔ɇ Łіls̷̷̈ˣ̈ ࣍ĮΧϑ̈цͱ͝ls̷࣎ WindFree™ ߥ ǽ΂͝ DŽѤls͔ls̷̈ çɇϑlsϩ DVM S Eco ࡙ đɇ̧ϑ͔̈Ї͔ ̷ɇ͝ ƟɇϑɇθθЇ˙Ї ࡙ çͱ͔Χɇ̧ϩ Ɵɇϑɇθ͔̊ࡡ çͱ̷ɇц çЇθЇ̷Ї͔ ࡙ Iͱ̧ ǽ΂̷͝А 9ɇˣ̷ɇ͝ϩ̊ Ņ͔̃ɇ̊͝ ࡙ DŽϑϩА͝ Ãϑ̊ϩ͔ɇ ťlsθ˙ͱθ͔ɇ͝ϑ̊ ࡙ k͝ ls̈͝ϗ çɇΧɇϑ̈ϩls θɇ̷̊ˣ̊ ߥ ࣗ ߥߢ ²ť DVM S 30 HP DVM S Water 30 HP ࡙ Ɵlş đͱʒА̷ʒls đɇ̧ϑ͔̈Ї͔ çɇΧɇϑ̈ϩls ࡙ UАϗА̧ 9ɇ̧͔̊ Эls k͝lsθ̟̈ đɇ̷̈цlsϩ̷lsθ̈ ࡐࡐࡐ ࡙ k͝lsθ̟̈ Ǥlsθ̷͔̈̈ ²̊і̷̊ Ãϑ̊ϩ͔ɇ Эls ƊͱˣЇϩ͔ɇ ࡙ UАϗА̧ Ɗlsϑ ƊlsӬцlsϑ̈ ࡙ Įθɇ͝ϑɇ̷ ƊЇ Ulsɵ̈ϑ̈ çͱ͝ϩθͱ̷А ࡙ DŽϑϩА͝ Ãϑ̊ϩ͔ɇ ťlsθ˙ͱθ͔ɇ͝ϑ̊ ࡙ ϑ͔̈lsϩθ̧̈ Ñ͝Эlsθϩ΂θ Ɗʀθͱ̷̷ Ɵɇϑɇθ͔̊ ࡙ ls̷̈ϗϩ̈θ̷͔̈̈ϗ ˜̷ɇϑ˵ k̟͝lşϑ̈цͱ͝ ࡙ ̷̷̧̊̊ Uls˙θͱϑϩ Łіls̷̷̈ˣ̈ ࡙ ̷ɇ͝ ƟɇϑɇθθЇ˙Ї ࡙ Ɵlş đͱʒА̷ʒls đɇ̧ϑ͔̈Ї͔ çɇΧɇϑ̈ϩls WhatsɇΧΧ ˵ɇϩϩ̊ࡠ 0532 413 43 63 /gurseskurumsal 9̈θ̷̧̈ đɇ˵ࢋ ̧̈˙ Ñ͝ɇ͝ Aɇʒࢋ Ęͱࡠ ߥ Аθϑlsϑ ť̷ɇіɇ çࡠ ߣ kϑls̷͝lsθ ࢥ Ñϑϩɇ͝ɵЇ̷ ࠧ Ɵls̷ࡠ फ़ ߡߪ ߣߢߣ ߪߣߥ ߡߥ ߡߡ ࠧ ˝Їθϑlsϑ̧ЇθЇ͔ϑɇ̷ࢋʀͱ͔ࢋϩθ /gurseskurumsal

Haberler 18 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 %91·GH *|UHY 'HùLüLPL DYDODQG×UPD VHNW|UQQ OLGHU PDUNDODU×QGDQ %91·GH VW G]H\ J|UHY GHùLüLPOHUL JHUoHNOHüWLULOGL 8]XQ \×OODUGDQ EHUL 6DW×ü YH 3D]DUODPD GDQ 6RUXPOX *HQHO 0GU <DUG×PF× O×ù× J|UHYLQL \UWHQ %LODO %DKo×YDQ GHùLüLPOH EHUDEHU úFUD .XUXOX h\HVL YH úü *HOLüWLUPH $U *H·GHQ 6RUXPOX *HQHO 0GU <DUG×PF×O×ù× J|UHYLQL VW OHQLUNHQ 7UNL\H·QLQ |QHPOL NXUXPOD U×QGD VWUDWHMLN VRUXPOXOXNODU DODQ YH N×VD VUH |QFH %91 EQ\HVLQH NDW×ODQ 6DOLP 'HPLUWDü úFUD .XUXOX h\HVL YH 3D]DUODPD 6DW×ü 'HSRODPD /RMLVWLN 6DW×ü 6RQUDV× +L]PHWOHU YH 7HNQLN 6HUYLV VUHoOHULQGHQ 6RUXPOX *HQHO 0GU <DUG×PF×O×ù× J|UHYLQH JHWLULOGL %91 *HQHO 0GU <DUGÕPFÕVÕ 6DOඈP 'HPඈUWDú .ඈPGඈU" 6DOLP 'HPLUWDü OLVDQV HùLWLPLQL $QD GROX hQLYHUVLWHVL úú%) úNWLVDW gUJQ E|OPQGH \NVHN OLVDQV HùLWLPLQL LVH 8OXGDù hQLYHUVLWHVL (NRQRPL $%' úNWLVDGL *HOLüPH YH 8OXVODUDUDV× (NR QRPL %|OPQGH WDPDPODG× %DQG×UPD GRùXPOX RODQ 6DOLP 'HPLU WDü Lü KD\DW×QD hONHU·GH %|OJH 6DW×ü 0IHWWLüL RODUDN EDüODP×ü ROXS D\Q× JUXSWD V×UDV×\OD 6DW×ü 2SHUDV\RQ 7LFDUL 3D]DUODPD <|QHWLFLOLùL %|OJH 0GUOù úü *HOLüWLUPH 0GUOù YH %|OJHOHU 0GUOù J|UHYOHULQL \UWW (YOL YH LNL oRFXN EDEDV× RODQ 6DOLP 'HPLUWDü \×OO×N <×OG×] +RO GLQJ üLUNHWOHULQGHNL GHQH\LPL VRQUDV× \×O 1RUP $PEDODM·GD 6DW×ü YH 3D]DU ODPD .RRUGLQDW|U YH VRQ RODUDN \×O *H]HU·GH *HQHO 0GU <DUG×PF×O×ù× J|UHYLQL VWOHQGL H *($·Q×Q VDùODG×ù× \HQLOLNOHU KHP W×S DODQ×QGD KHP GH J×GD VHNW| UQGH ID\GD VDùO×\RU 0LODQR·GDNL 6DQ 5DIIDHOH +DVWDQHVL ODERUDWXYDUODU× WDUD I×QGDQ \UWOHQ WHVWOHU VDGHFH GDNL NDO×N NXOODQ×PGDQ VRQUD 6DUV &R9 ·QLQ YLUDO \NQ RUWDGDQ NDOG×UDELOHQ KDYD WHPL]OHPH HWNLVLQL RUWD\D o×NDUG× 6DOHQWR hQLYHUVLWHVL WDUDI×QGDQ \UWOHQ GLùHU WHVWOHU ,*($ ILOWUHVLQLQ NXOODQ×P×Q×Q NOLPDNWHULN GDO×QGDQ NRSDU×OPDODU×Q×Q DUG×QGDQ ROJXQODüPD\D GHYDP HGHQ PH\YHOHULQ UDI |PUQQ JQ GDKD X]DW×OPDV×Q× VDùODG×ù×Q× J|VWHUGL $VO×QGD VLVWHP PH\YH ROJXQODüPDV×Q GDQ VRUXPOX GRùDO ELU ELWNL KRUPRQX RODQ HWLOHQL NRQWURO HGL\RU YH D]DOW×\RU <HQL VWHULOL]DV\RQ NLWL *UXEXQ .DV×P WDULKOHUL DUDV×QGD 'XEDL 'Q\D 7LFDUHW 0HUNH]L·QGH %$( G]HQOHQHQ J×GD UHWLPL YH PXKDID]DV×QD \|QHOLN E\N ELU WLFDUHW IXDU× RODQ *XOIRRG 0DQX IDFWXULQJ ·H NDW×O×P× V×UDV×QGD ´(Q <HQLOLNoL úüOHPH d|]P gGOµQ DOG× ,*($ .DV×P·GD +ROODQGD·Q×Q 7LHO NHQ WLQGH G]HQOHQHQ ´.19.. <RXQJ&RRO úQQRYDV\RQ gGO µGH GH VRùXWPD DODQ×QGDNL HQ L\L WHNQRORMLOHUGHQ \HQLOLN OHUGHQ ELUL RODUDN NDEXO HGLOGL I /8 9( *URXS·WDQ gGOO <HQL 7HNQRORML ,*($

Haberler 20 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 2NXOODUGDNL úo +DYD .DOLWHVL gùUHQFLOHULQ 6DùO×ù×Q× YH %DüDU×V×Q× (WNLOL\RU EDO×RùOX +ROGLQJ EQ\HVLQGH IDD OL\HW J|VWHUHQ YH QDQRILEHU NDSO× DQWLEDNWHUL\HO DQWLYLUDO |]HOOLNWHNL ILWUH NXPDü× LOH +9$& VLVWHPOHUL LoLQ \NVHN YHULPOL ILOWUHOHPH X\JXODPDODU× VXQDQ +LI\EHU RNXOODUGDNL ×V×WPD KDYDODQ G×UPD YH NOLPD VLVWHPOHULQGH NXOODQ×ODQ KDYD ILOWUHOHULQLQ ILOWUDV\RQ YHULPOLOLùLQLQ |ùUHQFLOHULQ VDùO×ù× YH EDüDU×V× Do×V×QGDQ |QHPLQH GLNNDW oHNL\RU øo KDYD NDOඈWHVඈ |÷UHQFඈOHUඈQ VD÷OÕ- ÷ÕQÕ YH EDúDUÕVÕQÕ HWNඈOඈ\RU &RYLG SDQGHPLVLQLQ NDSDO × PHNkQODUGDNL Lo KDYD NDOLWHVL NRQXVXQGD WRSOXPVDO IDUN×QGDO×ù× DUW×UG×ù×Q× EHOLUWHQ +LI\EHU *HQHO 0GU $KPHW g]EHFH WHN V|]OHULQH ü|\OH GHYDP HWWL ´.DSDO× DODQODUGD KDYDGD DV×O× NDODQ EDNWHUL YH YLUVOHU VROXQXP \ROX\OD HQIHNVL\RQ ULVNLQL DUW×U×\RU g]HOOLNOH RNXOODUGDNL Lo KDYD NDOLWHVL |ùUHQFLOHULQ VDùO×ù× NDGDU EDüDU×V×Q× GD GRùUXGDQ HWNLOL\RU 6ROXQXP \ROX KDVWDOÕNODUÕ RNXOD GHYDPVÕ]OÕ÷ÕQ HQ |QHPOඈ VHEHSOHUඈ DUDVÕQGD 2NXOODUGD KDYDODQG×UPD VLVWHPL ROPD PDV× KDYDODQG×UPD VLVWHPL RODQ RNXO ODUGD GRùUX ILOWUH NXOODQ×OPDPDV× YH\D EX ILOWUH EDN×PODU×Q×Q ]DPDQ×QGD \DS×O PDPDV× GXUXPXQGD oRFXNODUGD DVW×P |NVUN EXUXQ NDQDPDV× WHQHIIV ]RU OXNODU× J|]GH VXODQPD YH\D N×]DU×NO×N \NVHN DWHü YH KDWWD NDOS UDKDWV×]O×NODU× ELOH J|UOHELOL\RU $VW×P YH GLùHU VROX QXP \ROX KDVWDO×NODU× RNXOD GHYDPV×]O×ù×Q HQ |QHPOL VHEHSOHUL DUDV×QGD \HU DO×\RU $6+5$( 0HUY YH VW IඈOWUH VÕQÕIÕQD VDKඈS IඈOWUH NXOODQÕOPDVÕQÕ |QHUඈ\RU $PHULNDQ ,V×WPD 6RùXWPD YH +DYDODQ G×UPD 0KHQGLVOHUL 'HUQHùL·QLQ $6+ 5$( SD\ODüW×ù× DUDüW×UPD VRQXoODU×QD J|UH V×Q×IODUGD |ùUHQFLOHUGHQ KDYD\D VDO×QDQ NDUERQGLRNVLW \HWHUVL] KDYDODQ G×UPD YH \HWHUVL] ILOWUDV\RQ QHGHQL\OH VDùO×NV×] YH UDKDWV×] HGLFL ELU Lo oHYUH ROXüX\RU %X QHGHQOH $6+5$( RNXOODU LoLQ HùHU +9$& VLVWHPL L]LQ YHUL\RUVD HQ D] 0HUY YH VW ILOWUH V×Q×I×QD VDKLS ILOWUH NXOODQ×OPDV×Q× |QHUL\RU 0(59 GHUH FHVL \NVHN RODQ ILOWUH WR] SDUWLNOOHULQL YH KDYDGDNL GLùHU NLUOHWLFLOHUL R NDGDU NROD\ KDSVHGL\RU $6+5$(·QLQ UDSRUXQD J|UH RNXO KDYDODQG×UPDV×QGD G×ü KDYD NDOLWHVLQLQ VHQV|UOHU YH\D JYHQLOLU ZHE WDEDQO× X\JXODPDODU LOH |OoOPHVL JHUHNL \RU '×ü KDYD VDùO×NO× GHùLO LVH GDKD ID]OD ILOWUHOHPH\H LKWL\Do GX\XOX\RU g]HOOLNOH +9$& VLVWHPOHULQGHNL ILOWUHOHUGH ELULNHQ SDUWLNOOHULQ NRQWURO HGLOPHVL YH EX GRù UXOWXGD ILOWUHQLQ 0(59 GHUHFHVLQLQ EHOLU OHQPHVL KD\DWL |QHP WDü×\RU 1HIHV YHUPH NRQXüPD |NVUN JLEL H\OHPOHU V×UDV×QGD ROXüDQ PLNUR PHWUH DUDO×ù×QGD RODQ oRN VD\×GD VX GDP ODV× DHURVRO NoN ER\XWODU× QHGHQL\OH KDYDGD VDDWOHUFH DV×O× NDODUDN V×Q×IODUGDNL KDYD\× ILOWUHOH\HQ ×V×WPD KDYDODQG×UPD YH NOLPD VLVWHPOHUL +9$& LOH PDKDOH WDü×QDELOL\RU 2NXOODUGD +9$& VLVWHP OHUL LOH \HWHUOL ILOWUDV\RQ VDùODQDPDPDV× RUWDPGD EXOXQDQ |ùUHQFLOHULQ YH |ùUHW PHQOHULQ +9$& VLVWHPLQGHQ KDYD\D VDO× QDQ PLNUREL\DO NRQWDPLQDQWODU× VROX PDODU×QD QHGHQ ROX\RU +DYDGDNL SDUWL NOOHULQ DNFLùHUOHUH XODüPDV× LVH LOWLKDS ODQPD\D YH KDWWD EDüWD NDOS YH DNFLùHU KDVWDO×NODU× ROPDN ]HUH ELUoRN VROXQXP \ROX KDVWDO×ù×QD QHGHQ RODELOL\RU +9$& VඈVWHPOHUඈQGH \NVHN SHUIRUPDQVOÕ IඈOWUH WHUFඈK HGඈOPHOඈ 6×Q×IODUGD KDYDGD DV×O× NDODQ EDNWHULOHULQ PDQWDUODU×Q NIOHULQ YLUVOHULQ YH ELRD HURVROOHULQ VROXQXP \ROX\OD HQIHNVL\RQ ULVNLQL DUW×UPDPDV× YH DOHUMLN UHDNVL\RQ ROXüWXUPDPDV× LoLQ +9$& VLVWHPOHULQGH NXOODQ×ODQ ILOWUHOHULQ \NVHN SHUIRUPDQVO× DQWLEDNWHUL\HO DQWLYLUDO |]HOOLNWH QDQR ILEHU NDSO× ROPDV× KD\DWL |QHP WDü×\RU øo KDYD NDOඈWHVඈQඈQ ඈ\ඈOHúWඈUඈOPHVඈ |÷UHQFඈOHUඈQ EDúDUÕVÕQÕ DUWÕUÕ\RU úo KDYD NLUOHWLFLOHULQH X]XQ VUH PDUX] NDODQ |ùUHQFLOHULQ YH |ùUHWPHQOHULQ VDùO×NODU×Q×Q \DQ× V×UD NRQVDQWUDV\RQ NDELOL\HWOHUL GH ROXPVX] HWNLOHQL\RU úo KDYD NDOLWHVLQLQ L\LOHüWLULOPHVL\OH ELUOLNWH |ùUHQFLOHULQ YHULPOLOLNOHULQLQ DUWW×ù× GDKD D] KDWD \DSW×NODU× RGDNODQPD VRUXQX QXQ RUWDGDQ NDONW×ù× YH VRUXODUD GDKD K×]O× FHYDS YHUGLNOHUL J|UO\RU +DWWD Lo KDYD NDOLWHVL L\LOHüWLULOHQ V×Q×IODUGD RNX\DQ oRFXNODU×Q QRWODU×QGD \]GH G]H \LQGH DUW×ü J|]OHPOHQL\RU µ +LI\EHU DQWLEDNWHUL\HO DQWLYLUDO |]HOOLN WHNL 1DQRILEHU )LOWUH 0HG\DV× LOH ×V×WPD KDYDODQG×UPD YH NOLPD VLVWHPOHULQGH NXOODQ×ODQ KDYD ILOWUHOHULQLQ ILOWUDV\RQ YHULPOLOLùLQL DUW×UDUDN NDSDO× DODQODUGD DO×QDQ KHU QHIHVLQ VDùO×NO× ROPDV× ]HULQH oDO×ü×\RU A

Haberler 22 TERMODİNAMİK • ARALIK 2021 HOHFHùLQ ×V×WPD VLVWHPOHUL VORJDQ× LOH VHNW|UQQ |QGH JHOHQ PDUNDODU×QGDQ %XGHUXV VUGUOHELOLUOLN YL]\RQX LOH KD]×UOD G×ù× NDPSDQ\DV×Q× KD\DWD JHoLUGL %XGHUXV·XQ \HQL NDPSDQ\DV× ´0DYL JH]H JHQLQ JHOHFHùL HOLPL]GHµ VORJDQ×\OD \D\×QD JLUGL 7UNL\H·QLQ YH GQ\DQ×Q IDUNO× \HUOH ULQGHQ PDYLOLùL LOH |QH o×NDQ YH JH]HJHQLPL ]LQ J]HOOLùLQL HQ \DO×Q KDOL\OH J|]OHU |QQH VHUHQ J|UQWOHUGHQ ROXüDQ NDPSDQ\DGD VUGUOHELOLU ELU JHOHFHN LoLQ LNOLP GHùLüLN OLùLQH NDUü× ELU üH\OHU \DSPDQ×Q KHU ELUH\LQ VRUXPOXOXùX ROGXùXQXQ DOW× oL]LOL\RU Q\DGD VRQ \×OODUGD GHSUHP I×UW×QD YH VHO JLEL GRùDO DIHWOHUOH NHQGLQL GDKD ID]OD KLVVHWWLUHQ LNOLP GHùLüLNOLùLQLQ EDü VRUXPOXVX RODQ HPLV\RQ VDO×P× \×OGD PLO\DU WRQ DUW×ü J|VWHUGL úNOLP YH (QHUML d|]POHUL 0HUNH]L YHULOHULQH J|UH ·GH PLO\DU WRQ VHUD JD]× KDYD\D VDO×QDUDN LNOLP GHùLüLNOLùLQH QHGHQ ROGX 7UNL\H PLO\RQ WRQOXN NDUERQGLRNVLW Hü GHùHUL HPLV \RQ LOH \]GH SD\ DO×UNHQ NDUD OLVWHGHNL ONH RODUDN GLNNDW oHNWL 5DNDPODU× GHùHUOHQGLUHQ d('%ú. <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× 0HKPHW 6DPL .×O×o ´'Q\DGD DODUP ]LOOHUL oDO×\RU (PLV\RQ DUW×ü× QH \D]×N NL GXUGXUXODP×\RU hONHVHO YH VHNW|UHO ED]GD DFLO WHGELUOHULQ DO×QPDV× JHUHNL\RUµ GHGL %0 úNOLP 'HùLüLNOLùL .RQIHUDQV×·QGD \DS×ODQ DQODüPDODUOD 7UNL\H·QLQ EX DODQGD RUPDQV×]ODüPD\× GXUGXUPD PDNXO IL\DWO× WHPL] WHNQRORML\L YH V×I×U HPLV\RQOX DUDoODU× WHüYLN HWPH JLEL NDUDUODUD LP]D DWW×ù×Q× EHOLU WHQ 0HKPHW 6DPL .×O×o ´%X \ROGD DW×ODFDN KHU DG×P 7UNL\H·\L HQ ID]OD VHUD JD]× HPLV \RQX \DSDQ ONHOHULQ \HU DOG×ù× NDUD OLVWHGHQ X]DNODüW×UDFDNW×U g]HOOLNOH VRUXPOXOXùX \N VHN VHNW|UOHUGH EX NRQXGD DFLO WHGELUOHULQ DO×QPDV× JHUHNLUµ \RUXPXQX \DSW× 7UNඈ\H¶GH HPඈV\RQ VRUXPOXOX÷X \NVHN VHNW|UOHU úNOLP (QHUML d|]POHUL 0HUNH]L 5DSRUX·QD J|UH 7UNL\H·GHNL HPLV\RQODU×Q \]GH ·L HOHNWULN VHNW|UQGHQ ND\QDNODQG× \]GH ·VLQL LPDODW \]GH ·LQL XOD ü×P \]GH ·LQL ELQDODU \]GH ·LQL DW×N \]GH ·Q WDU×P NDODQ \]GH G D %XGHUXV·WDQ <HQL .DPSDQ\D ´0DYL *H]HJHQLQ *HOHFHùL (OLPL]GHµ 0HKPHW 6DPL .×O×o ´.DUD OLVWHGHQ \HüLO ELQDODUOD o×NDO×Pµ ·OLN N×VP×Q× LVH GHQL]FLOLN SHWURO YH GRùDO JD] VHNW|UOHUL ROXüWXUGX d('%ú. <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× 0HKPHW 6DPL .×O×o GHUQHùLQ GH KL]PHW NRQXVXQX ROXüWXUDQ ELQD \DW×U×PODU×Q×Q EX VRUXP OXOXNWD V×UDGD JHOGLùLQH LüDUHW HGHUHN 7UNL\H·QLQ NDUD OLVWHGHQ \HüLO ELQD \DW× U×PODU×\OD X]DNODüDELOHFHùLQH GLNNDW oHNWL d('%ú. <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× 0HKPHW 6DPL .×O×o JD\ULPHQNXO VHNW|U RODUDN LNOLP GHùLüLN OLùL\OH PFDGHOH \ROODU×Q× üX V|]OHUOH |]HWOHGL *D\UඈPHQNXOGH ඈNOඈP NUඈ]ඈ\OH PFDGHOH \ROODUÕ ´$UW×N LQüDDWODUGD KHGHILPL] ONV \DS×ODU J|V WHULüOL PLPDULOHU GHùLO LNOLP NUL]LQH X\XPOX ELQDODU UHWPHN ROPDO× %LOGLùLQL] JLEL oHYUH GRVWX \HüLO ELQDODU LNOLP GHùLüLNOLùL\OH PFD GHOH \ROXQGD JoO ELU DUDoW×U <HüLO ELQD NRQXVXQGD VUGUOHELOLU DODQODU VX YHULP OLOLùL WHPL] HQHUML oHYUH GRVWX PDO]HPHOHU YH ND\QDNODU Lo PHNkQ NDOLWHVL YH WDVDU×PGD \HQLOLN EDüO×NODU× |QH o×NPDNWDG×U <HüLO ELQD NRQVHSWLQLQ |QHPOL XQVXUODU×QGDQ ELULVL HQHUMLQLQ YHULPOL NXOODQ×OPDV×G×U %X DPDoOD \HüLO ELQDODUGD GRùUX KHVDSODQP×ü ×V× L]R ODV\RQX \DS×OPDV× \NVHN SHUIRUPDQVO× úNOLP NRUXPD J|UHYLQH \NVHN HQHUML YHULP OLOLùL VDùOD\DQ UQOHUOH NDWN× VDùODG×ù×Q× EHOLUWHQ %XGHUXV NXOODQ×F×ODU×Q× GD PDYL JH]HJHQLQ JHOHFHùL LoLQ HQHUML YHULPOLOLùL VDùOD\DQ UQOHU NXOODQPDV× NRQXVXQGD WHüYLN HGL\RU *HOHFHùH YHUGLùL V|] \HULQH JHWLUPHN LoLQ VDGHFH 7UNL\H·GH GHùLO GQ\DQ×Q KHU \HULQH EX DPDo XùUXQD oDO×üPDODU \UWWNOHULQL EHOLUWHQ %XGHUXV NDPSDQ\DQ×Q \D\×O×P× LoLQ UHNODP ILOPOHULQL VRV\DO PHG\D NDQDOODU×Q GDQ JHQLü NLWOHOHUH XODüW×UPD\× KHGHIOL\RU FDP VHoLPL YHULPOL LNOLPOHQGLUPH VLVWHP OHUL ELQDODU×Q ×V×WPD YH VRùXWPD \NOHULQLQ D]DOW×OPDV× X\JXQ KDYDODQG×UPD VLVWHPL QLQ VHoLOPHVL JQHü SDQHOOHUL LOH HOHNWULN LKWL\DF×Q×Q NDUü×ODQPDV× o|]POHUL DW×N ×V× JHUL ND]DQ×P× JLEL o|]POHU VXQXOPDN WDG×U <HüLO ELQDODUGD HQHUML YHULPOLOLùLQH HN RODUDN IRVLO \DN×W NXOODQ×OPDV× VHEHEL\OH ROXüDQ VHUD JD]× HPLV\RQODU×Q× D]DOWPDN DPDF×\OD \HQLOHQHELOLU HQHUML NXOODQ×P×QD \|QHOPHN JHUHNLU 8\JXQ KDYDODQG×UPD YH LNOLPOHQGLUPH VLVWHPOHULQLQ WDVDUODQPDV× LOH Lo RUWDP NDOLWHVLQL DUW×UDFDN |QOHPOHU DO×QPDO×G×U $\U×FD \LQH |QHPOL ELU ND\QDN RODQ üHEHNH VX\X NXOODQ×P×Q× YHULPOL KDOH JHWLUPHN LoLQ \DùPXU VX\X JHUL ND]DQ×P× JUL VX JHUL ND]DQ×P× LOH WXYDOHW UH]HUYXDUOD U×QGD YH VXODPDGD NXOODQ×OPDV× \LQH SH\]DM VXODPDV×QGD GDPOD VXODPD VLVWHPOHULQLQ WHUFLK HGLOPHVL EDQ\R ODYDER PXWIDN YH WXYDOHW UH]HUYXDUODU×QGD \NVHN WDVDUUXIOX VX DUPDWUOHULQLQ NXOODQ×OPDV× JLEL X\JXODPDODU \DS×ODELOPHNWHGLU µ øNOඈP .DQXQX \ROGD 'Q\DQ×Q VUGUOHELOLUOLùLQLQ WHKGLW DOW×QGD LNHQ NLPVHQLQ EX GXUXPX J|] DUG× HGH PH\HFHùLQL EHOLUWHQ 0HKPHW 6DPL .×O×o ´+HSLPL] D\Q× JHPLGH\L] +HSLPL] HOLPL]L WDü×Q DOW×QD NR\PDO×\×] %X NRQXGD dHYUH ûHKLUFLOLN YH úNOLP 'HùLüLNOLùL %DNDQO×ù×P×]×Q oDO×üPDODU×QD KHU WUO GHVWHùL YHUPHOL\L] 7UNL\H YL]\RQOX V×I×U DW×N NDUERQ Q|WU KHGHIL GRùUXOWXVXQGD \HüLO G|QüP VWUDWHML KD]×UO×NODU×QD EDüODG× $\U×FD úNOLP .DQXQX GD KD]×UODQ×\RU <HQL \DVDO G]HQ OHPHOHUH YH \DU×QODUD EXJQGHQ KD]×UO×NO× ROPDN KHUNHVLQ \DUDU×QDµ \RUXPXQX \DSW×

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==