Termodinamik | Mart-2021 | Sayı: 343

56 TERMODİNAMİK • MART 2021 Makale Y aşam ortamlarının sterilizasyonu iki şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak sterilizasyon yapılırken yaşam ortamının kullanıma kapatıldığı ve işlem bittikten sonra değişik hava- landırma yöntemleri uygulandıktan sonra tekrar ortamın kullanıma sunul- duğu sterilizasyon yöntemleri. Bu yön- temde geçmişten gelen kirlenme yok edilmekte ancak yaşam alanına yeni dahil olan bulaşılara karşı bir önlem alınamamaktadır. İkinci olarak yaşam sürerken insan sağlığına zarar verme- den yapılan sterilizasyon yöntemleri. Bu yöntemde hem geçmişte elde edilen temiz ortam korunabilmekte hem de yaşama açılan ortamda, yaşam sürerken ortama yeni dahil olan bulaşılar temizle- nebilmektedir. Yaşam sürerken yapılacak sterilizasyonda ortama verilecek ozon Yazan: Uğur Otaran, Onaran Teknoloji Kurucusu miktarının, sterilizasyon bozulmadan en düşük seviyede kalması, ortamdaki nem, ısı ve bunun gibi psikrometrik değer- lere bağlıdır. Bu psikrometrik değerleri ölçen ve ölçtüğü değerlere göre ortamda minimum ozon üretecek algoritmaları bünyesinde bulunduran sistemleri anlat- madan önce bazı konuları vurgulamak istiyoruz. SARS-CoV-2 virüsünün konakçı hücre olarak biyolojik formları kullanarak çoğaldığı, diğer bazı virüs ve bakteriyo- fajlar gibi konakçı hücre olarak bakte- rileri kullanmadığı gözlemlenmektedir. Buna karşılık her ne şekilde çoğalırsa çoğalsın sterilizasyon cihazları tek bir pandemiye cevap vermek üzere değil olası tüm pandemik mikroorganizma- lara karşı etkili olması hedeflenerek üre- tilmektedir. Virüsler konakçı hücrelere RNA iplikçiklerini bırakarak çoğalmayı başlattıkları için yapılması gereken işlem virüs biyolojik forma ulaşmadan onu yok etmek olmalıdır. Oksijen ortam havasında güçlü bir kovalent bağ ile birbirine bağlanmış olan 2 (iki) Oksijen atomundan oluşan O2 molekülü halinde bulunmaktadır. Ozon jeneratörleri yüksek gerilim ile elde edilen elektron atlaması esnasında bu kovalent bağın bozularak Oksijen atomlarının serbest kalmasına sebep olur. Serbest kalan Oksijen atomları en yakınındaki O2 molekülü ile yeni bir kovalent bağ oluşturarak birleşir. Tri- tomik Oksijen olarak da adlandırılan ozon molekülünü oluşturur. 3. Oksijen atomunun katılımını sağlayan kovalent Yaşam Esnasında, İnsan Sağlığına Zarar Vermeyen Ozon Sterilizasyonu için Psikrometrik Parametrelerin Kullanılması

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==